Ano ang sabat mo sa sini nga pamangkot? Madamo ang nagahunahuna nga ginasakdag sang Dios ang inaway. Nagasiling sila nga ginsugo niya sadto ang pila niya ka sumilimba nga makig-away, kag ang rekord sini mabasa sa Biblia. Apang ang iban nagasiling nga ang Anak sang Dios nga si Jesus nagtudlo sa iya mga sumulunod nga higugmaon ang ila mga kaaway. (Mateo 5:43, 44) Gani para sa ila, nagbag-o ang pagtamod sang Dios sa inaway, kag sa karon wala na niya ginasakdag ang inaway.

Ano sa banta mo? Ginasakdag bala sang Dios ang mga inaway karon? Kon amo, kay sin-o sia nagadampig? Ang paghibalo sang sabat sa sini nga mga pamangkot may epekto sa imo pagtamod sa inaway. Halimbawa, kon mahibaluan mo nga ginasakdag sang Dios ang inaway kag ginadampigan niya ang grupo nga dampig ka man, mahimo nga malipay ka kay sigurado nga magadaug ang imo ginadampigan. Apang ano ang batyagon mo kon mahibaluan mo nga ang ginasakdag sang Dios amo ang kontra nga grupo? Posible nga mamensar ka liwat kon diin ka nga grupo madampig.

Apang may mas importante pa nga nadalahig sa sini. Kon mahibaluan mo ang pagtamod sang Dios sa inaway, mahimo may epekto ini sa imo pagtamod sa Dios. Kon isa ka sa minilyon nga nag-antos bangod sa inaway, sigurado gid nga kinahanglan mo mahibaluan ang sabat sa mga pamangkot, Ang Dios bala, subong sang ginapatihan sang iban, nagapalig-on sang inaway? Sia bala ang kabangdanan sang pag-antos nga naangot sa inaway? Ukon nagapabaya lang bala sia kag wala nagakabalaka sa mga ginapigos?

Mahimo makibot ka nga mahibaluan nga tuhay gid ang sabat sang Biblia sa ginasiling sang mga tawo. Isa pa, halin sang una asta karon, wala nagbag-o ang pagtamod sang Dios sa inaway. Binagbinagon naton kon ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa pagtamod sang Dios sa inaway sang dumaan nga tion kag sang unang siglo, sang si Jesus ari sa duta. Makabulig ini sa aton nga mahibaluan ang pagtamod sang Dios sa inaway karon kag kon bala may inaway pa sa palaabuton.