“Sang nagmahal ang mga balaklon kag mga serbisyo sa amon pungsod, nagmahal kag nangin maiwat ang pagkaon,” siling ni Paul, nga isa ka bana kag may duha ka bata. “Nagalinya kami sing inoras, pero masami nga nagakaubos na ang pagkaon antes pa kami makaabot sa unahan sang pila. Grabe ang pagniwang sang mga tawo bangod sa gutom, kag ang iban nagakalipong sa dalan. Ang presyo sang panguna nga mga kinahanglanon nagtaas sing minilyon, dayon sing binilyon. Sang ulihi, wala na sing balor ang amon kuarta. Wala na ako sing tinago sa bangko, insurance, kag pension.”

Si Paul

Nahibaluan ni Paul nga agod mabuhi ang iya pamilya, kinahanglan niya gamiton ang “praktikal nga kaalam.” (Hulubaton 3:21) “Kontraktor ako sa elektrikal, pero ginbaton ko ang bisan ano nga obra, bisan gamay lang ang suhol,” paathag niya. “Ginabayaran ako sang iban sing pagkaon ukon mga kinahanglanon sa balay. Kon bayaran ako sing apat ka habon, ginagamit ko ang duha kag ginabaligya ang iban. Sang ulihi nakasagod ako sing 40 ka piso. Sang nagdaku ini, ginbaligya ko ini kag nagbakal sing 300 ka piso. Sang ulihi, ginbaylo ko ang 50 ka manok sa duha ka sako nga bugas sang mais nga tig-50 kilos. Amo ini ang konsumo namon sang akon pamilya kag sang iban pa nga pamilya sa malawig nga tion.”

Nahibaluan man ni Paul nga ang labing praktikal nga butang nga mahimo sang isa amo ang pagsalig sa Dios. Kon ginatuman naton ang mga sugo sang Dios, ginabuligan niya kita. Tuhoy sa pagtigayon sing mga kinahanglanon sa kabuhi, si Jesus nagsiling: ‘Untati na ninyo ang tuman nga pagkabalaka; kay nahibaluan sang inyo Amay nga kinahanglan ninyo ini nga mga butang.’—Lucas 12:29-31.

Masubo nga ang daku nga kaaway sang Dios nga si Satanas nagdaya sa kalabanan nga tawo nga kabalak-an sing daku ang ila pisikal nga mga kinahanglanon. Grabe gid ang kabalaka sang mga tawo sa ila mga kinahanglanon, matuod man ini ukon ginahunahuna lang nila, kag nagapanikasog gid sila nga matigayon ang mga butang nga indi man gid nila kinahanglan. Madamo ang nagapangutang, kag binudlayan gid sila gani narealisar nila  nga “ang nagautang ulipon sang nagapautang.”—Hulubaton 22:7.

Ang iban naghimo sing indi maayo nga mga desisyon. “Madamo sa amon kaingod ang nagbiya sa ila pamilya kag mga abyan para mangita sing mas maayo nga palangabuhian sa iban nga pungsod,” siling ni Paul. “Ang pila naglakat nga wala sing nagakaigo nga mga papeles sa imigrasyon kag wala nakakita sing trabaho. Pirme sila nagapanago sa mga pulis kag nagatulog sa dalan. Wala nila ginhatagan sing kahigayunan ang Dios nga buligan sila. Apang nagabuligay kami nga pamilya sa pag-atubang sang amon mga problema sa pinansial, kag ginapangayo namon ang bulig sang Dios.”

PAGSUNOD SA LAYGAY NI JESUS

Nagsiling pa si Paul: “Si Jesus nagsiling: ‘Indi gid ninyo pagkabalak-i ang buas, kay ang buas may kaugalingon nga mga kabalaka. Ang tagsa ka adlaw may kaugalingon nga mga palaligban.’ Gani ang akon pangamuyo sa Dios kada adlaw amo nga ‘hatagan kami sang amon pagkaon para sa sini nga adlaw’ agod mabuhi kami. Kag ginbuligan gid niya kami, subong sang ginsaad ni Jesus. Indi namon pirme makuha ang gusto gid namon. Isa ka bes, nagalinya ako sa pagbakal sing pagkaon nga wala nakahibalo kon ano ang ginabaligya. Sang ara na ako sa una, nakita ko nga yogurt gali ang ginabaligya. Indi ako kauyon sini. Pero pagkaon ini, gani yogurt ang amon panyapon sina nga gab-i. Nagapasalamat ako sa Dios nga sadto nga mga tion, wala gid nagutman ang akon pamilya.” *

Ang Dios nagsaad: “Indi ko gid kamo pagbayaan, kag indi ko gid kamo pagpabay-an.”Hebreo 13:5

“Sa karon, wala kami nabudlayan sa pinansial. Apang bangod sang amon naagihan natun-an namon nga ang pinakaepektibo nga pangontra sa kabalaka amo ang pagsalig sa Dios. Si Jehova * pirme magabulig sa amon basta padayon namon nga himuon ang iya kabubut-on. Nakita namon nga matuod gid ang ginasiling sang Salmo 34:8: ‘Tilawi ninyo kag tan-awa nga si Jehova maayo; malipayon ang tawo nga nagadangop sa iya.’ Gani wala kami nahadlok kon mangin mabudlay liwat ang amon kahimtangan sa pinansial.

Ginabuligan sang Dios ang mga matutom nga makatigayon sang ila “pagkaon para sa sini nga adlaw”

“Nahangpan gid namon karon nga ang kinahanglan sang tawo agod mabuhi, indi ang obra ukon kuarta, kundi pagkaon. Nalangkag kami nga nagahulat nga matuman ang saad sang Dios: ‘Mangin bugana ang mga uyas sa duta.’ Sa karon, kon may pagkaon kami kag panapton, kontento na kami sa sini. Napabakod kami sang ginsiling sang Biblia: ‘Dapat nga ang inyo pagkabuhi hilway sa gugma sa kuarta, kag mangin kontento kamo sa mga butang nga yara sa inyo. Kay ang Dios nagsiling: “Indi ko gid kamo pagbayaan, kag indi ko gid kamo pagpabay-an.” Gani, makasiling kita nga may pagsalig: “Si Jehova ang akon manugbulig; indi ako magkahadlok.”’” *

Kinahanglan ang matuod nga pagtuo agod ‘makalakat upod sa Dios’ pareho sang ginahimo ni Paul kag sang iya pamilya. (Genesis 6:9) May mabug-at man kita nga problema sa pinansial subong ukon sa palaabuton, ang halimbawa sang pagtuo ni Paul kag ang praktikal nga kaalam nagatudlo sa aton sang importante nga mga leksion.

Apang ano abi kon nabalaka kita bangod sang mga problema sa pamilya?

^ par. 10 Jehova ang ngalan sang Dios suno sa Biblia.