Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 PAG-ISTORYAHANAY PARTE SA BIBLIA

Ngaa Ginasaulog ang Kamatayon ni Jesus?

Ngaa Ginasaulog ang Kamatayon ni Jesus?

Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Megan nagkadto kanday Shirley.

“PADAYON NINYO NGA HIMUA INI SA PAGDUMDOM SA AKON”

Megan: Kamusta ka Shirley? Nalipay gid ako nga nakatambong ka sa Memoryal sang kamatayon ni Jesucristo sang nagligad nga semana. * Ti, ano ang masiling mo?

Shirley: Nanamian man ako, ugaling wala ko mahangpan ang iban nga ginsiling didto. Ang nabal-an ko, mas importante para sa madamo nga tawo ang pagsaulog sang pagkabun-ag ni Jesus sa tion sang Krismas sangsa iya kamatayon. Puede bala nga mapaathag mo sa akon liwat kon ngaa importante nga saulugon ang kamatayon ni Jesus?

Megan: Matuod nga ginasaulog sang kalabanan nga tawo ang Krismas. Apang para sa mga Saksi ni Jehova, ang labing importante nga adlaw nga dapat saulugon amo ang kamatayon ni Jesus. Malipay ako sa pagbinagbinag upod sa imo sang mga rason kon ngaa. Mga pila lang ka minutos, puede?

Shirley: Sige.

Megan: Una, ginasaulog sang mga Saksi ni Jehova ang kamatayon ni Jesus bangod ginsugo niya ang iya mga sumulunod nga himuon ini. Talupangda bala kon ano ang natabo sang gab-i antes mapatay si Jesus. Nadumduman mo bala ang panihapon nga ginsaluhan ni Jesus kag sang iya matutom nga mga sumulunod?

Shirley: Amo ato ang Katapusan nga Panihapon?

Megan: Huo. Ginatawag man ini nga Panihapon sang Ginuo. Sa sadtong panihapon, may ginsugo si Jesus sa iya mga sumulunod. Palihug bala basa sini sa Lucas 22:19.

Shirley: Sige. “Nagkuha man sia sang tinapay, nagpasalamat, kag gintipiktipik ini, kag ginhatag sa ila, nga nagasiling: ‘Ini nagakahulugan sang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon.’”

Megan: Salamat. Talupangda bala ang ginsugo ni Jesus sa katapusan nga dinalan sini nga teksto: “Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon.” Kag antes lang gid ginsugo ni Jesus ang iya mga sumulunod nga dumdumon sia, ginpaathag ni Jesus kon ano ang dapat nila dumdumon sa iya. Nagsiling sia nga ang iya kabuhi ihatag para sa iya mga sumulunod. Pareho man sini ang ginsiling ni Jesus sa Mateo 20:28. Ini nagasiling: “Ang Anak sang tawo wala nagkari agod alagdon, kundi agod mag-alagad kag ihatag ang iya kabuhi nga gawad kabaylo sang madamo.” Amo ina ang rason kon ngaa nagatipon ang mga Saksi ni Jehova kada tuig sa anibersaryo sang kamatayon ni Jesus—agod dumdumon ang halad nga gawad nga ginhatag niya. Ang kamatayon ni Jesus magakahulugan sing kabuhi sa tanan nga matinumanon.

NGAA KINAHANGLAN ANG GAWAD?

Shirley: Nabatian ko nga si Jesus kuno napatay agod maagom naton ang kabuhi. Apang sa tuod lang, wala ko gid mahangpan kon ngaa.

Megan: Indi lang ikaw ang amo sina, Shirley. Madalom nga topiko ang parte sa halad nga gawad ni Jesus. Apang isa man ini sa pinakamatahom nga mga  kamatuoran sa Pulong sang Dios. Huo gali, may oras ka pa?

Shirley: May ara pa man.

Megan: Ti, maayo. Bag-o ko lang nabasa ang topiko parte sa gawad, kag tinguhaan ko nga mapaathag ini sing simple lang.

Shirley: Sige.

Megan: Agod mahangpan ang gawad, dapat naintiendihan naton anay ang resulta sang pagpakasala nanday Adan kag Eva sa hardin sang Eden. Agod mahangpan naton kon ano ang nadalahig, basahon naton ang Roma 6:23. Palihug bala basa.

Shirley: “Ang bayad sa sala amo ang kamatayon, apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.”

Megan: Salamat. Analisahon naton ini. Una, talupangda bala kon ano ang siling sang teksto sa umpisa: “Ang bayad sa sala amo ang kamatayon.” Simple ini nga pagsulundan nga ginpahamtang sang Dios sang gintuga niya ang tawo—ang bayad, ukon ang silot, sa sala amo ang kamatayon. Siempre, sa ginsuguran wala sing makasasala. Si Adan kag si Eva gintuga nga himpit, kag ang tanan nila nga anak natawo kuntani nga himpit. Gani wala gid sing rason nga mapatay sila. Sanday Adan kag Eva kag ang tanan nila nga anak may paglaum nga mabuhi sing dayon kag malipayon. Pero nahibaluan naton nga indi amo sina ang natabo, indi bala?

Shirley: Huo. Bangod ginkaon nanday Adan kag Eva ang gindumili nga bunga sang kahoy.

Megan: Husto. Kag sang ginhimo nila ini—sang ginlapas nila ang Dios—nakasala sila. Daw subong bala nga gusto nila nga mangin indi himpit, nga mangin makasasala. Yadto nga desisyon may makahalalit nga resulta indi lamang kanday Adan kag Eva kundi pati man sa tanan nila nga kaanakan.

Shirley: Ano ang buot mo silingon?

Megan: Bueno, magamit ako sing ilustrasyon. Nanamian ka bala magluto sing tinapay?

Shirley: Huo! Nanamian ako.

Megan: Ibutang ta nga may bag-o ka nga hurmahan sang tinapay. Apang antes mo pa ini magamit, nahulog ini kag nagupi. Karon, ano ang matabo sa mga tinapay nga ginluto mo sa sini nga hurmahan? Indi bala nga daw may gupi man ini?

Shirley: Siempre e.

Megan: Pareho man sini ang natabo kanday Adan kag Eva. Sang ginlapas nila ang Dios, daw “nagupi” sila, ukon naguba sang sala kag pagkadihimpit. Kag bangod nangin makasasala sila antes pa sila nakabata, ang tanan nila nga anak natawo nga may “gupi” man. Matawo sila tanan nga makasasala. Sa Biblia, ang tinaga nga “sala” wala lamang nagapatuhoy sa butang nga ginhimo kundi sa kahimtangan man nga napanubli naton. Ang resulta amo nga bisan wala kita nga duha sing nahimo nga sayop—wala pa gani kita matawo—sang nagpakasala sanday Adan kag Eva, ginkondenar na kita kag ang tanan nila nga anak kag ang aton man, sa indi himpit nga kabuhi kag sala nga magadangat sa kamatayon. Subong sang nabasa naton sa Roma 6:23, ang silot sa sala amo ang kamatayon.

Shirley: Daw indi man ina husto. Ngaa abi ang tanan nga tawo mag-antos sing dayon bangod lang sang sala ni Adan kag ni Eva?

Megan: Husto ka—daw indi gid man makatarunganon. Apang indi amo sina. Bangod himpit ang katarungan sang Dios, ginpat-od sang Dios nga mapatay sanday Adan kag Eva tungod sa ila sala, apang kita nga ila mga anak, ginhatagan niya sing paglaum. Naghimo sing paagi ang Dios agod mahilway kita sa sining mabudlay gid nga kahimtangan. Amo ini ang rason kon ngaa kinahanglan ang halad nga gawad ni Jesus. Basahon naton liwat ang Roma 6:23. Pagkatapos masambit nga “ang bayad sa sala amo ang kamatayon,” nagsiling ini: “Apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” Gani ang kamatayon ni Jesus amo ang nagbukas sing dalan agod mahilway kita sa sala kag kamatayon. *

 ANG GAWAD—ANG LABING BILIDHON NGA REGALO SANG DIOS

Megan: May detalye pa sa sini nga teksto nga luyag ko ipatalupangod sa imo.

Shirley: Ano ina?

Megan: Talupangda ang ginasiling sang teksto: “Ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” Karon, kon si Jesus amo ang nag-antos kag napatay para sa aton, ang naghatag sang iya kabuhi para sa aton, ngaa nagasiling ang teksto nga ang gawad isa ka “dulot nga ginahatag sang Dios”? Ngaa indi, “ang dulot nga ginahatag ni Jesus”? *

Shirley: Hmm. Ambot.

Megan: Bueno, gintuga sang Dios sanday Adan kag Eva, kag sa iya sila nakasala sang naglapas sila sa hardin sang Eden. Mahimo nga nasakitan gid sia sang nagrebelde sa iya ang iya una nga duha ka anak nga tawo. Apang ginsiling dayon ni Jehova ang solusyon. * Katuyuan niya nga ipadala sa duta ang isa sang iya mga espiritu nga tinuga, magkabuhi subong himpit nga tawo, kag sa ulihi ihatag ang iya kabuhi bilang halad nga gawad. Gani, ang bug-os nga aman nga gawad isa ka regalo halin sa Dios. May isa pa ka rason kon ngaa ang gawad regalo sang Dios. Napamensar mo na bala kon ano ayhan ang ginbatyag sang Dios sang ginpatay si Jesus?

Shirley: Daw wala pa.

Megan: May nakita ako nga pila ka hampanganan sa inyo ugsaran. Siguro may mga bata ka?

Shirley: Huo, duha—lalaki kag babayi.

Megan: Bilang nanay, hunahunaa kon ano ang ginbatyag sang langitnon nga Amay ni Jesus, si Jehova nga Dios, sang adlaw nga napatay si Jesus. Buot ko silingon, ano ang ginbatyag niya nga makita halin sa langit ang iya hinigugma nga Anak nga gindakop, ginyaguta, kag ginsumbag? Kag ano ang ginbatyag sang Amay samtang ang iya Anak ginlansang sa usok kag ginpabay-an didto nga nagaantos tubtob mapatay?

Shirley: Siguro, grabe gid ang iya nabatyagan. Wala ko gid ina mapensaran!

Megan: Siempre, indi gid naton masiling sing eksakto kon ano ang nabatyagan sang Dios sadto. Apang nahibaluan naton nga may balatyagon sia, kag nahibaluan man naton kon ngaa gintugutan niya nga matabo yadto tanan. Ginpaathag ini sa aton sa bantog nga teksto, sa Juan 3:16. Palihug bala basa.

Shirley: Siling diri: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”

Ang halad nga gawad amo ang pinakadaku nga kapahayagan sang gugma

Megan: Salamat. Tan-awa liwat ang umpisa sang teksto. Nagasiling ini: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan.” Amo ina ang rason—gugma. Ang gugma amo ang nagpahulag sa Dios nga ipadala ang iya Anak sa duta agod mapatay para sa aton. Matuod gid nga ang halad nga gawad amo ang pinakadaku nga kapahayagan sang gugma. Kag amo ina ang ginadumdom sang mga Saksi ni Jehova sa ila pagtipon kada tuig sa anibersaryo sang kamatayon ni Jesus. Nakabulig bala sa imo ang aton ginbinagbinag?

Shirley: Huo. Salamat gid nga ginpaathag mo ini sa akon.

May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

^ par. 5 Kis-a sa kada tuig, nagatipon ang mga Saksi ni Jehova sa anibersaryo sang kamatayon ni Jesus agod dumdumon ang iya halad. Sa sini nga tuig, nagtupa ini sa Biernes, Abril 3.

^ par. 32 Binagbinagon sang masunod nga artikulo sa sini nga serye kon paano kita ginahilway sa sala sang halad nga gawad ni Jesus, kag kon ano ang aton himuon agod makabenepisyo sa gawad.

^ par. 36 Suno sa Biblia, ang Dios kag si Jesus duha ka magkatuhay nga indibiduwal. Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang kapitulo 4 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 38 Tan-awa ang Genesis 3:15.