Sang gab-i antes sia mapatay, ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga dumdumon ang halad nga iya pagahimuon. Ginsugo niya sila: “Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon.”—Lucas 22:19.

Sini nga tuig, ang Memoryal sang kamatayon ni Jesus matupa sa Biernes, Abril 3, pagtunod sang adlaw. Ginaagda ka sang mga Saksi ni Jehova upod sa imo pamilya nga magtambong kag mamati sa isa ka pamulongpulong nga magapaathag kon ngaa tuman ka importante ang kamatayon ni Jesus kag kon paano ka makabenepisyo sa sini.