Ano ang nagkumbinsi sa madamo nga may Manunuga?

Isa gid ka regalo ang kabuhi!

Sang nagligad nga 3,000 ka tuig, nagsulat ang isa ka mamalaybay: “Ginhimo ako sing makahalangawa kag makatilingala.” (Salmo 139:14) Wala ka bala nagadayaw kon ginabinagbinag mo kon paano nagadaku ang lapsag halin sa isa ka selula? Madamo ang nagabaton nga gindesinyo sang Manunuga ang buhi nga mga butang.—Basaha ang Salmo 139:13-17; Hebreo 3:4.

Ang Isa nga nagtuga sang uniberso kag naghimo sang duta agod mapuy-an amo man ang nagtuga sang kabuhi. (Salmo 36:9) Nagpakig-istorya sia sa katawhan kag nagpakilala sia sa aton.—Basaha ang Isaias 45:18.

Naghalin bala kita sa sapat?

Madamo nga bahin sang aton lawas ang pareho sa sapat. Ini bangod pareho kita nga gindesinyo sang Manunuga nga mag-istar sa duta. Ginhimo niya ang una nga tawo halin sa yab-ok sang duta, indi sa sapat.—Basaha ang Genesis 1:24; 2:7.

Magkatuhay ang tawo kag sapat sa duha ka importante nga paagi. Una, ang tawo may ikasarang sa pagkilala, sa paghigugma, kag sa pagtahod sa Manunuga. Ikaduha, gintuga ang tawo agod mabuhi sing dayon, pero ang sapat wala. Sa karon, nagakapatay ang tanan nga tawo bangod ginsikway sang una nga tawo ang panuytoy sang Manunuga.—Basaha ang Genesis 1:27; 2:15-17.