SINING karon lang, may tumalagsahon nga ulong-­dina­lan sa The Chosun Ilbo, isa ka pamantalaan sa Korea. Nagpamangkot ini: “ ‘Dalayawon nga ­Shim ­Cheong,’ nga Wala Makakilala kay Jesus—Nagkadto Bala Sia sa Impierno?”

Makapainteres gid ini bangod kilala si ­Shim ­Cheong sa istorya sang mga taga-­Korea nga nagsakripisyo sang iya kaugalingon para buligan ang iya bulag nga amay. Tinuig na nga ginapadunggan sia. Ang matuod, sa Korea, si ­Shim ­Cheong ginatamod nga modelo sang isa ka mainunungon nga bata nga babayi.

Para sa madamo, ang ideya nga ginsilutan sia sa kalayuhon nga impierno bangod indi sia bawtismado nga Cristiano daw indi makatarunganon, kag mapintas pa gani. Ini abi nga istorya madugay na nga kilala sa ila baryo antes pa makalab-ot didto ang mensahe parte sa Cristo.

Nalakip sa sadto nga artikulo ang interbyu sa isa ka klero. Ginpamangkot sia kon bala ang mga napatay nga wala nakakilala kay Jesus ginasilutan sa kalayuhon nga impierno. Ang iya sabat? “Wala kita makahibalo. Ginhaumhaum lang naton nga may ara man siguro Kabubut-on ang Dios [para sa sini nga mga tawo].”

KINAHANGLANON PARA SA KALUWASAN

Ang The New Catholic Encyclopedia nagasiling: “Ang pagbawtismo kinahanglanon para sa kaluwasan. Pareho sang ginsiling sang Cristo, magluwas nga ang isa mabun-ag liwat sa tubig kag sa Espiritu Santo, indi sia makasulod sa Ginharian sang Dios (Jn 3.5).” Bangod sini, nagapati ang iban nga ang mga napatay nga wala mabawtismuhan ginatagbong sa kalayuhon nga impierno kag nagaantos sa pila ka paagi pagkatapos sang kamatayon.

Pero, madamo ang nagahunahuna nga ini nga pagpati indi makatarunganon. Minilyon ang napatay nga wala sing nahibaluan sa Biblia. Takus bala sila nga silutan sing walay katapusan? Ano ang ginasiling sang Biblia parte sini?

ANG PAGLAUM NGA GINSAAD SA BIBLIA

Maathag nga ginapakita sang Biblia nga wala ginapabay-an sang Dios ang mga tawo nga wala sing nahibaluan parte sa iya mga ginapatuman. Ang Binuhatan 17:30 nagapasalig sa aton: “Ginpaligad sang Dios ang mga tion nga wala sing nahibaluan ang mga tawo.” Gani, ano nga paglaum ang ginasiling sang Biblia para sa mga napatay nga wala sing nahibaluan parte sa Dios?

Ano ang buot silingon sang saad ni Jesus nga: “Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso”?

Makita ang sabat sa ginsiling ni Jesus sa isa sang mga kriminal nga napatay upod niya. Nagsiling ang tawo kay Jesus: “Dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.” Ano ang sabat ni Jesus? “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.”—Lucas 23:39-43.

Nagsaad bala si Jesus nga yadto nga tawo makadto sa langit? Wala. Yadto nga tawo wala “mabun-ag liwat” sa tubig kag espiritu, nga amo ang kinahanglanon para makasulod sa Ginharian sang langit. (Juan 3:3-6) Kundi, nagsaad si Jesus nga ang kriminal mabuhi liwat, sa Paraiso. Bangod Judiyo, mahimo pamilyar ang tawo sa dutan-on nga Paraiso—ang hardin sang Eden—nga ginalaragway sa una nga tulun-an sang Biblia. (Genesis 2:8) Ang saad ni Jesus naghatag sa iya sing masaligan nga paglaum sang pagkabanhaw sa Paraiso kon mapanumbalik na ini sa duta.

Ang matuod, ang Biblia nagasaad nga “may pagkabanhaw sang mga matarong kag mga di-­mata­rong.” (Binuhatan 24:15) Ang “mga di-­mata­rong” amo ang mga wala nakahimo sang matarong nga mga talaksan sang Dios bangod wala nila mahibaluan ang Iya kabubut-on. Banhawon ni Jesus ang “di-­mata­rong” nga kriminal nga nakig-­istor­ya sa iya, amo man ang minilyon, basi binilyon pa gani, nga napatay nga wala sing nahibaluan. Dayon, sa Paraiso sa duta, tudluan sila sang mga ginapatuman sang Dios, kag may kahigayunan sila nga pamatud-an nga ginahigugma nila ang Dios paagi sa pagtuman sang iya mga sugo.

 KON BANHAWON NA ANG MGA DI-MATARONG

Kon banhawon na ang mga di-­mata­rong, hukman bala sila base sa ila nahimo sadto? Indi. Nagasiling ang Roma 6:7: “Kay sia nga napatay nahilway na sa iya sala.” Ang mga di-­mata­rong nakabayad na sa ila sala sang napatay sila. Gani, hukman sila suno sa ila himuon sa tapos sila mabanhaw, indi sa kon ano ang ila ginhimo antes sila mapatay. Paano sila makabenepisyo?

Sa tapos mabanhaw, ang mga di-­mata­rong may kahigayunan nga magtuon parte sa kasuguan sang Dios, nga ipahayag sa ila kon buksan na ang simbuliko nga mga linukot. Dayon hukman sila “suno sa ila mga buhat,” kon bala nagtuman sila sa kasuguan sang Dios ukon wala. (Bugna 20:12, 13) Para sa madamo nga mga di-­mata­rong, indi ini ikaduha nga tsansa, kundi amo ini ang una nga kahigayunan para matigayon ang kabuhi nga walay katapusan sa duta paagi sa pagtuon kag paghimo sang kabubut-on sang Dios.

Ini nga panudlo sa Biblia nakabulig sa madamo nga matigayon liwat ang ila pagtuo sa Dios. Isa sa ila amo si ­Yeong Sug. Ginpadaku sia nga debotado nga Katoliko. Mga pari ang miembro sang iya pamilya. Naghandum sia nga mangin madre, amo nga nagsulod sia sa kombento. Sang ulihi, nagbiya sia bangod wala sia nanamian sa mga nagakatabo didto. Isa pa, indi niya mabaton ang doktrina sang kalayuhon nga impierno bangod para sa iya indi makatarunganon ukon mahigugmaon ang pagpaantos sa mga tawo sa sini nga duog.

Dayon, isa sang mga Saksi ni Jehova ang nagpakita kay ­Yeong Sug sini nga pinamulong sa Biblia: “Ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano, kag wala na sila sing balus.” (Manugwali 9:5) Ginbuligan sia sang Saksi nga mahangpan nga wala nagaantos ang iya mga katigulangan sa kalayuhon nga impierno. Kundi, nagakatulog sila sa kamatayon, nga nagahulat nga banhawon.

Sang nahibaluan ni Yeong Sug nga madamo pa ang wala nakabati sang kamatuoran halin sa Biblia, ginbinagbinag niya sing maayo ang ginsiling ni Jesus sa Mateo 24:14: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.” Nagapakigbahin na sia subong sa pagwali sang maayong balita kag nagapaambit sa iban sang makalilipay nga paglaum sa Biblia.

“ANG DIOS WALA SING GINAPASULABI”

“Ang Dios wala sing ginapasulabi,” siling sang Biblia sa aton, “apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang pagkamatarong kalahamut-an sa iya.” (Binuhatan 10:34, 35) Amo ini ang perpekto nga hustisya nga malauman naton tanan halin sa Dios, nga “nagahigugma sang pagkamatarung kag katarungan.”—Salmo 33:5.