Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Lalantawan  |  Marso 2014

 TOPIKO SA KOBER

Ano ang Nahimo sang Dios Para sa Imo?

Ano ang Nahimo sang Dios Para sa Imo?

“Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agud nga ang bisan sin-o nga magtoo sa iya indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 3:16, Ang Biblia sang Philippine Bible Society, HIL.

Isa ini sa mga bantog kag pirme ginagamit nga teksto sa Biblia. Ginasiling nga wala na sing iban pa nga bersikulo nga “maathag nga nagasumaryo sang kaangtanan sang Dios sa katawhan kag sang paagi para maluwas.” Gani, sa pila ka pungsod ini nga dinalan ukon ang “Juan 3:16” masami nga makita sa mga okasyon, sticker sa salakyan, graffiti, kag iban pa.

Ang mga nagagamit sini nga teksto kumbinsido nga ang gugma sang Dios amo ang garantiya sang ila wala katapusan nga kaluwasan. Ano sa imo bahin? Ano ang buot silingon sang gugma sang Dios para sa imo? Kag ano sa banta mo ang nahimo sang Dios para ipakita ang iya gugma sa imo?

“GINHIGUGMA GID SANG DIOS ANG KALIBUTAN”

Madamo ang nagabaton nga ang Dios amo ang nagtuga sang aton uniberso, sang aton palibot, kag sang mga tawo mismo. Komplikado gid kag maayo ang pagkahuman sang buhi nga mga tinuga amo nga sigurado kita nga may isa gid nga tuman kaalam nga nagtuga sini. Madamo ang nagapasalamat sa Dios kada adlaw bangod sang ila kabuhi. Ginabaton man nila nga ang Dios lang ang makahatag sa ila sang tanan nila nga kinahanglanon, pareho sang hangin, tubig, pagkaon, kag kinaandan nga siklo sang duta, agod makapadayon sila nga magkabuhi sing malipayon sa ila ginahimo.

Dapat gid man kita magpasalamat sa Dios para sa tanan nga butang, bangod sia ang aton Manughimo kag Manugsakdag. (Salmo 104:10-28; 145:15, 16; Binuhatan 4:24) Maapresyar naton ang gugma sang Dios kon hunahunaon naton ang tanan nga ginahimo niya para mabuhi kita. Si apostol Pablo nagsiling parte sini: “[Ang Dios] nagahatag sa tanan nga tawo sang  kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang. Kay paagi sa iya kita may kabuhi kag nagahulag kag nagaluntad.”—Binuhatan 17:25, 28.

Pero wala lang ginapakita sang Dios ang iya gugma paagi sa pagtatap sang aton pisikal nga mga kinahanglanon. Ginhimo pa gani niya kita nga mas mataas sangsa mga sapat kag ginpadunggan kita paagi sa paghimo sa aton nga may espirituwal nga kinahanglanon kag ginabuligan niya kita nga busgon ini. (Mateo 5:3) Gani, ang matinumanon nga katawhan may paglaum nga mangin bahin sang pamilya sang Dios, subong iya “mga anak.”—Roma 8:19-21.

Subong sang ginasiling sang Juan 3:16, ginpakita sang Dios ang iya gugma sa aton paagi sa pagpadala sang iya Anak, nga si Jesus, sa duta para tudluan kita parte sa iya Dios kag iya Amay kag agod mapatay para sa aton. Pero madamo ang nagabaton nga wala gid nila mahangpan kon ngaa dapat mapatay si Jesus para sa katawhan kag kon paano ang iya kamatayon nagapakita sang gugma sang Dios sa aton. Tan-awon naton kon paano ginapaathag sang Biblia ang rason kag balor sang iya kamatayon.

“GINHATAG NIYA ANG IYA BUGTONG NGA ANAK”

Ang tanan nga tawo nagabalatian, nagatigulang, kag nagakapatay. Pero indi amo sini ang orihinal nga katuyuan sang Dios. Ginhatagan niya sing kahigayunan ang una nga mga tawo nga mabuhi sing wala katapusan sa paraiso nga duta. Pero sa isa ka kondisyon: Dapat tumanon nila sia. Kay kon indi, nagsiling ang Dios nga mapatay sila. (Genesis 2:17) Kag ginsupak gid sang una nga tawo ang awtoridad sang Dios, amo nga napatay sia kag ang iya mga kaliwatan. “Paagi sa isa ka tawo nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag gani ang kamatayon naglapnag sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala,” paathag ni apostol Pablo.—Roma 5:12.

Pero ang Dios “nagahigugma sang katarungan.” (Salmo 37:28) Bisan pa indi puede balewalaon sang Dios ang hungod nga pagpakasala sang una nga tawo, wala niya gintuyo nga mag-antos kag mapatay ang tanan bangod sang pagsupak sang isa lang ka tawo. Sa baylo, paagi sa pag-aplikar sang legal nga prinsipio nga “kabuhi sa kabuhi,” ginbalanse niya ang timbangan sang hustisya kag ginhatagan liwat sing kahigayunan nga mabuhi sing wala katapusan ang mga matinumanon. (Exodo 21:23) Pero mahimo kita mamangkot, Paano mabalik ang perpekto nga kabuhi nga nadula ni Adan? Ang sabat: Kinahanglan may maghalad, ukon magsakripisyo, sang kabuhi nga katumbas sa balor sang kabuhi ni Adan, ang perpekto nga kabuhi.

Kinabubut-on nga nagkadto si Jesus sa duta kag naghatag sang iya kabuhi para luwason ang katawhan sa sala kag kamatayon

Maathag nga magluwas kay Jesus, wala sing indi perpekto nga kaliwat ni Adan ang makasarang sa paghalad sini nga balor. (Salmo 49:6-9) Wala sing napanubli nga sala si Jesus, gani perpekto sia pareho kay Adan. Paagi sa paghatag sang iya kabuhi, gingawad niya ang katawhan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ginhatagan niya sing kahigayunan ang mga kaliwatan sang una nga mag-asawa nga makatigayon sing himpit man nga kabuhi pareho sang nadula ni Adan kag Eva. (Roma 3:23, 24; 6:23) May kinahanglan  bala kita nga himuon para makabenepisyo gikan sa sina nga daku nga gugma?

“ANG BISAN SIN-O NGA MAGTOO SA IYA”

Kon balikan naton ang Juan 3:16, matalupangdan naton ang mga tinaga nga “ang bisan sin-o nga magtoo [kay Jesus] indi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan.” Nagakahulugan ini nga dapat may himuon ang isa agod makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Mabaton naton ang “kabuhi nga walay katapusan,” kon magtuo kita kay Jesus kag magtuman sa iya.

Mahimo magpalibog ka: ‘Ngaa nalakip ang pagtuman? Indi bala nga nagsiling si Jesus nga “ang bisan sin-o nga magtoo sa iya” makatigayon sang kabuhi nga wala katapusan?’ Importante gid ang pagtuo. Pero dumduma nga sa Biblia, ang pagtuo wala lang nagakahulugan sang pagpati. Suno sa Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words, ang tinaga nga gingamit ni Juan sa orihinal nga lenguahe nagapakita sing “pagsalig, indi lang sing pagpati.” Agod matigayon ang kahamuot sang Dios, ang isa dapat nga wala lang nagapati nga si Jesus amo ang Manluluwas. Dapat handa gid sia nga tumanon ang gintudlo ni Jesus. Kon wala sing buhat, ang pagpangangkon sang isa nga may pagtuo sia wala sing pulos. “Ang pagtuo nga wala sing mga buhat patay.” (Santiago 2:26) Sa aton pa, ang isa nga nagapati kay Jesus dapat magtuo sa iya, buot silingon, kinahanglan magkabuhi sia suno sa iya pagpati kag pagtuo.

Ginpaathag ini ni Pablo: “Ang gugma ni Cristo nagapahulag sa amon, bangod amo ini ang amon ginhinakop, nga ang isa ka tawo [si Jesus] napatay para sa tanan . . . Kag napatay sia para sa tanan agod ang mga nagakabuhi indi na magkabuhi para sa ila kaugalingon, kundi para sa iya nga napatay para sa ila kag nabanhaw.” (2 Corinto 5:14, 15) Dapat nga mapahulag kita sang aton sinsero nga pagpasalamat sa halad ni Jesus nga maghimo sing mga pagbag-o. Sa baylo nga magkabuhi para lang sa aton kaugalingon, dapat magkabuhi kita para sa iya nga napatay para sa aton. Buot silingon, dapat naton unahon ang paghimo sang gintudlo niya. Ini nga pagbag-o makaapektar gid sa aton mga pamatasan, desisyon, kag sa tanan nga aton ginahimo. Ano ang padya sang mga nagapati kag nagatuo kay Jesus?

“INDI MAWALA KONDI MAY KABUHI NGA WALAY KATAPUSAN”

Ang katapusan nga bahin sang Juan 3:16 nagapakita sang saad sang Dios sa mga nagatuo sa ginhatag nga gawad kag nagakabuhi suno sa mga talaksan sang Dios. Gintuyo gid sang Dios nga ang mga matutom “indi mawala kondi may kabuhi nga walay katapusan.” Pero may lainlain nga paglaum ang mga indibiduwal nga makabenepisyo sa gugma sang Dios.

Sa isa ka grupo, nagsaad si Jesus sing kabuhi nga wala sing katapusan sa langit. Ginsilingan niya ang iya mga disipulo nga magahanda sia sing duog para sa ila agod maggahom sila kaupod niya sa kahimayaan. (Juan 14:2, 3; Filipos 3:20, 21) Ang mga banhawon sa kabuhi sa langit “mangin mga saserdote sila sang Dios kag ni Cristo, kag magagahom subong mga hari upod sa iya sa sulod sang isa ka libo ka tuig.”—Bugna 20:6.

Limitado lang ang kadamuon sang mga sumulunod ni Jesus nga makabaton sini nga pribilehiyo. Sa pagkamatuod, si Jesus nagsiling: “Indi magkahadlok, diutay nga panong, bangod nahamut-an sang inyo Amay nga ihatag sa inyo ang ginharian.” (Lucas 12:32) Daw ano kadamo ining “diutay nga panong”? Ang Bugna 14:1, 4 nagasiling: “Nakita ko, kag, yari karon! ang Kordero nagatindog sa Bukid Sion, kag kaupod niya ang isa ka gatos kap-atan kag apat ka libo nga may ngalan niya kag ngalan sang iya Amay nga nasulat sa ila agtang. . . . Ginbakal sila gikan sa katawhan subong una nga mga bunga sa Dios kag sa Kordero.” Kon ikumparar sa binilyon nga nagkabuhi na, ang 144,000 ka indibiduwal “diutay nga panong” lang. Ginalaragway sila nga mga hari, pero kay sin-o sila magagahom?

Nagsambit si Jesus sang ikaduha nga grupo sang mga matutom nga makabaton sing mga benepisyo halin sa Ginharian sa langit. Subong sang ginapakita sa Juan 10:16, si Jesus nagsiling: “May yara ako iban nga mga karnero, nga indi sa sini nga toril; sila man dapat ko dalhon, kag magapamati sila sa akon tingog, kag sila mangin isa ka panong nga may isa ka manugbantay.” Ina nga mga “karnero” nagapaabot sang kabuhi  nga wala katapusan sa duta, pareho sa kahigayunan nga naagom kuntani nanday Adan kag Eva. Paano naton masigurado nga sa duta ang ila paglaum?

Madamo nga beses nga ginasambit sang Biblia ang Paraiso nga kahimtangan nga matabo sa duta. Para mapamatud-an ini, mahimo mo basahon sa imo Biblia ini nga mga teksto: Salmo 37:9-11; 46:8, 9; 72:7, 8, 16; Isaias 35:5, 6; 65:21-23; Mateo 5:5; Juan 5:28, 29; Bugna 21:4. Ina nga mga bersikulo nagatagna nga dulaon ang inaway, gutom, balatian, kag kamatayon. Ginasugid sina ang tion nga mangin malipayon ang mga tawo sa pagtukod sang ila kaugalingon nga balay, pagkultibar sang ila kaugalingon nga duta, kag pagpadaku sang ila kabataan sa mahidaiton nga palibot. * Luyag mo bala ini nga paglaum? Makasalig gid kita nga ina nga mga saad malapit na lang matuman.

MADAMO NA ANG NAHIMO SANG DIOS

Kon binagbinagon mo ang tanan nga nahimo sang Dios sa imo kag sa katawhan, maathag nga madamo na sia sing nahimo. May kabuhi kita, kaalam, kapagros, kag paagi para masuportahan ang aton kabuhi. Labaw sa tanan, ang regalo sang Dios nga gawad paagi kay Jesus, nga napatay para sa aton, nagakahulugan sang madamo pa nga pagpakamaayo, subong sang natun-an naton sa Juan 3:16.

Ang pagkabuhi sing wala katapusan sa kalibutan nga may paghidait, maayo nga kahimtangan, wala sing balatian, inaway, gutom, ukon kamatayon, sigurado gid nga magadul-ong sa wala katapusan nga kalipay kag pagpakamaayo. Nagadepende sa imo kon batunon mo ini nga mga pagpakamaayo. Ang pamangkot amo, Ano ang ginahimo mo para sa Dios?

^ par. 24 Para sa dugang nga impormasyon parte sini nga mga tagna, basaha ang kapitulo 3 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.