Nagapati ka bala sa saad sang Biblia nga pagkabanhaw? * Ang paglaum nga makaupod liwat ang aton mga hinigugma nga napatay daw makagalanyat man. Pero nagakaigo ayhan nga magpati sa sini? Para mabuligan kita nga sabton ini, dapat anay naton binagbinagon ang halimbawa sang mga apostoles ni Jesucristo.

Nagapati gid sila sa pagkabanhaw. Ngaa? Bangod sa duha ka rason. Una, ang ila paglaum nabase gid sa sini nga kamatuoran: Si Jesus mismo ginbanhaw. Ang mga apostoles kag ang “kapin sa lima ka gatos ka kauturan sa isa ka higayon” nakakita sa ginbanhaw nga si Jesus. (1 Corinto 15:6) Dugang pa, madamo ang nagapamatuod kag nagabaton sang pagkabanhaw ni Jesus, pareho sang ginapakita sang apat ka Ebanghelyo.—Mateo 27:62–28:20; Marcos 16:1-8; Lucas 24:1-53; Juan 20:1–21:25.

Ikaduha, nasaksihan sang mga apostoles ang mga pagbanhaw nga ginhimo ni Jesus, una sa Nain, dayon sa Capernaum, kag sang ulihi sa Betania. (Lucas 7:11-17; 8:49-56; Juan 11:1-44) Ang pinakaulihi sa sadto nga pagbanhaw, nga ginpakita sa nauna nga artikulo, nagalakip sang isa ka pamilya nga suod gid kay Jesus. Tan-awon naton kon ano ang natabo.

“AKO ANG PAGKABANHAW”

“Ang imo utod mabanhaw.” Ginsiling ini ni Jesus kay Marta nga utod ni Lazaro, nga patay na sing apat ka adlaw. Wala dayon mahangpan ni Marta ang buot silingon ni Jesus. “Nakahibalo ako nga mabanhaw sia,” sabat niya, pero nagahunahuna sia nga matabo ini sa palaabuton pa. Hunahunaa ang iya kakibot sang nagsiling si Jesus, “Ako ang pagkabanhaw kag ang kabuhi,” nakita niya nga ginbanhaw ni Jesus ang iya utod!—Juan 11:23-25.

Sa diin si Lazaro sang napatay sia sing apat ka adlaw? Wala sing ginsiling si Lazaro nga may ginkadtuan sia sa sulod sina nga apat ka adlaw. Wala sia sing imortal nga kalag nga nagkadto sa langit. Paagi sa pagbanhaw kay Lazaro, wala sia ginbalik ni Jesus sa duta, nga daw subong bala nga ginbutong sia ni Jesus sa iya malipayon nga pagkabuhi sa langit kaupod sa Dios. Ti, diin si Lazaro sa sulod sang apat ka adlaw? Ang matuod, nagakatulog sia sa lulubngan.—Manugwali 9:5, 10

Dumduma nga ginpaanggid ni Jesus ang kamatayon sa pagtulog kag puede pukawon ang isa paagi sa pagkabanhaw. Ang Biblia nagasiling: “‘Si Lazaro nga aton abyan nagapahuway, apang makadto ako didto agod pukawon sia sa katulugon.’ Gani  ang mga disipulo nagsiling sa iya: “Ginuo, kon nagapahuway sia, magaayo sia.” Ang matuod, si Jesus naghambal tuhoy sa kamatayon. Apang naghunahuna sila nga naghambal sia tuhoy sa pagpahuway sa katulugon. Busa sa amo nga tion, gin-athag ni Jesus sa ila: ‘Si Lazaro napatay.’” (Juan 11:11-14) Paagi sa pagbanhaw kay Lazaro, ginbalik ni Jesus ang iya kabuhi kag nakaupod niya liwat ang iya pamilya. Daku gid nga regalo ang nahatag ni Jesus sa sadto nga pamilya!

Ang pagbanhaw ni Jesus sang yari sia sa duta isa lang ka halimbawa sa himuon niya sa palaabuton bilang Hari sa Ginharian sang Dios. * Kon gamhan na ni Jesus ang duta, buhion niya liwat ang mga tawo nga nagakatulog sa kabilugan nga lulubngan. Amo nga nagsiling sia: “Ako ang pagkabanhaw.” Hunahunaa ang kalipay nga mabatyagan mo kon makita mo liwat ang imo mga hinigugma! Kag pamensara man ang kalipay nga mabatyagan sang mga banhawon!—Lucas 8:56.

Hunahunaa ang kalipay nga mabatyagan mo kon makita mo liwat ang imo mga hinigugma!

ANG PAGTUO SA KABUHI NGA WALA SING KATAPUSAN

Nagsiling si Jesus kay Marta: “Sia nga nagatuo sa akon, bisan pa mapatay sia, mabuhi sia; kag ang tanan nga nagakabuhi kag nagatuo sa akon indi na gid mapatay.” (Juan 11:25, 26) Ang mga banhawon ni Jesus sa iya isa ka libo nga paggahom may kahigayunan nga mabuhi sing wala katapusan kon magtuo gid sila sa iya.

“Sia nga nagatuo sa akon, bisan pa mapatay sia, mabuhi sia.”—Juan 11:25

Sa tapos masiling ni Jesus ang iya tumalagsahon nga pinamulong parte sa pagkabanhaw, namangkot sia kay Marta: “‘Nagapati ka bala sini?’ Nagsiling sia sa iya: ‘Huo, Ginuo; nagapati ako nga ikaw ang Cristo nga Anak sang Dios.’” (Juan 11:26, 27) Kamusta ikaw, luyag mo bala nga pauswagon ang imo pagtuo sa pagkabanhaw pareho kay Marta? Ang una nga tikang amo ang pagkuha sang ihibalo sa katuyuan sang Dios para sa katawhan. (Juan 17:3; 1 Timoteo 2:4) Mahimo mo mapalambo ini nga pagtuo tungod sa sini nga ihibalo. Puede mo mapamangkot ang mga Saksi ni Jehova kon ano ang ginatudlo sang Biblia parte sini nga topiko. Nalipay sila nga istoryahan upod sa imo ang makalilipay nga paglaum sang pagkabanhaw.

^ par. 2 Tan-awa ang artikulo nga “Indi ang Kamatayon ang Katapusan sang Tanan!” sa pahina 6 sini nga magasin.

^ par. 9 Para sa dugang nga impormasyon parte sa pagkabanhaw nga ginsaad sang Biblia, basaha ang kapitulo 7 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.