Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ang Lalantawan  |  Enero 2014

 PAG-ISTORYAHANAY PARTE SA BIBLIA

Ngaa Ginatugutan sang Dios ang Pag-antos?

Ngaa Ginatugutan sang Dios ang Pag-antos?

Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Michelle nagkadto kanday Sophia.

ANO ANG GINABATYAG SANG DIOS SA ATON PAG-ANTOS?

Michelle: Hi, Sophia. Maayo kay ari ka.

Sophia: A, huo.

Michelle: Sang nagligad gin-istoryahan ta kon ano ang ginabatyag sang Dios sa aton pag-antos. * Siling mo ginapaligban mo gid ini sadto pa, ilabi na sang naaksidente si Nanay mo. Ti, kamusta na gali sia?

Sophia: Kon kis-a maayo man pero kon kis-a indi man. Pero subong OK lang man sia.

Michelle: Ti, maayo man. Budlay gid siguro nga mangin positibo kon amo sini ang imo kahimtangan no?

Sophia: Huo e. Kon kis-a gani ’gapalibog ’ko kon asta san-o pa ang iya pag-antos.

Michelle: Natural lang ’na. Nadumduman mo pa sang nagligad, may ginbilin ako nga pamangkot parte sa kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos bisan pa may gahom sia nga dulaon ini?

Sophia: Huo e.

Michelle: Antes ta hibaluon ang sabat sang Biblia, balikan anay naton ang pila ka punto nga gin-istoryahan ta sang nagligad.

Sophia: OK.

Michelle: Natun-an ta nga bisan ang matutom nga tawo sa Biblia namangkot kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pag-antos. Pero, wala sia gin-akigan sang Dios kay namangkot sia sini, ukon ginsilingan nga kinahanglan lang niya ang dugang pa nga pagtuo.

Sophia: Huo no.

Michelle: Natun-an man naton nga indi luyag ni Jehova nga Dios nga mag-antos kita. Halimbawa, ang Biblia nagasiling nga kon nagaantos ang iya katawhan, “ginpiotan sia.” * Indi bala kanami batyagon nga nahangpan sang Dios ang aton kahimtangan kon nagaantos kita?

Sophia: Gani man.

Michelle: Kag natun-an ta man nga bangod gamhanan ang aton Manunuga, may ikasarang sia nga dulaon ang pag-antos bisan san-o nga luyag niya.

Sophia: Amo ’na gani ang indi ko mahangpan. Ngaa ginatugutan sang Dios nga matabo ang kalainan kon may ikasarang man lang sia nga dulaon ini?

SIN-O ANG NAGASUGID SANG MATUOD?

Michelle: Hibaluon ta ina sa tulun-an sang Genesis sa Biblia. Pamilyar ka sa istorya nanday Adan kag Eva kag sang gindumilian nga bunga?

Sophia: Huo, natun-an ko ’na sa Sunday school. Ginsilingan sila sang Dios nga indi magkaon sang bunga sang isa ka kahoy, pero wala sila nagpati kag ginkaon ini.

Michelle: Husto. Istoryahan ta naman kon paano nakasala sanday Adan kag Eva. Ini nga hitabo may labot sa pamangkot kon ngaa nagaantos kita.  Palihug bala basaha ang Genesis kapitulo 3, bersikulo 1 asta sa 5.

Sophia: OK. “Karon ang man-ug malalang labi sa bisan ano nga sapat sang latagon nga nahimo sang GINOONG Dios. Nagsiling sia sa babayi, ‘Gali nagsiling bala ang Dios, “Dili kamo magkaon sang bisan ano nga kahoy sang katamnan”?’ Kag ang babayi nagsiling sa man-ug, ‘Makakaon kami sang bunga sang kakahoyan sang katamnan; apang ang Dios nagsiling, “Nahanungud sa bunga sang kahoy nga yara sa tunga sang katamnan, dili kamo magkaon sa iya, ukon magtandug sa iya, basi nga mapatay kamo.”’ Apang ang man-ug nagsiling sa babayi, ‘Dili kamo mapatay nga totoo. Kay ang Dios nakahibalo nga sa adlaw nga magkaon kamo sa iya, niyan magamuklat ang inyo mga mata, kag manginkaangay sang Dios kamo, nga nakakilala sang maayo kag malaut.’”

Michelle: Salamat. Binagbinagon naton anay ini nga mga bersikulo. Una, talupangda nga ang man-ug nakighambal kay Eva. Suno man sa Biblia nga si Satanas nga Yawa amo ang nakighambal sa iya paagi sa man-ug. * Ginpamangkot ni Satanas si Eva sang sugo sang Dios parte sa kahoy. Natalupangdan mo bala ang ginsiling sang Dios nga silot kon kaunon nanday Adan kag Eva ang bunga sini?

Sophia: Mapatay sila.

Michelle: Husto. Dayon ginpasibangdan ni Satanas ang Dios. Talupangda ang iya ginsiling: “Dili kamo mapatay nga totoo.” Gintawag ni Satanas nga butigon ang Dios!

Sophia: Daw wala ko man ’na ’ya nabatian sadto.

Michelle: Kag sang gintawag ni Satanas nga butigon ang Dios, nag-utwas ang isa ka isyu nga nagakinahanglan sing tion para masolbar. Bal-an mo kon ngaa?

Sophia: Hmm. Indi ’ko sigurado.

Michelle: Mahimo ta sing isa ka halimbawa. Ibutang ta nga isa ka adlaw ginhambalan ta ka nga mas makusog ako sa imo. Paano mo mapamatud-an nga sala ako?

Sophia: Puede ta guro testingan e.

Michelle: Eksakto. Mahimo kita magkuha sang mabug-at nga butang kag tan-awon ta kon sin-o ang makahakwat sini. Mahapos lang mabal-an kon sin-o gid ang mas makusog.

Sophia: Huo no.

Michelle: Ano abi kon imbes nga mas makusog ako sa imo, nagsiling ako nga mas bunayag ako sa imo? Mas budlay ini pamatud-an, indi bala?

Sophia: Gani man.

Michelle: Huo, kay ang pagkabunayag indi dali mapamatud-an pareho sang kon sin-o ang mas makusog.

Sophia: Siempre.

Michelle: Gani para mahibaluan ini, kinahanglan anay paligaron ang nagakaigo nga tion para maobserbahan sang iban kon sin-o ang mas bunayag sa aton nga duha.

Sophia: Daw husto man.

Michelle: Balik ta didto sa tulun-an sang Genesis. Naghambal bala si Satanas nga mas makusog sia sangsa Dios?

Sophia: Wala.

Michelle: Mahapos lang tani pamatud-an sang Dios nga sala sia. Pero ang ginhambal ni Satanas nga mas bunayag sia sangsa Dios. Gani daw pareho lang nga nagsiling sia kay Eva nga ‘Nagabutig ang Dios, pero ako ’ya ang nagasugid sa imo sang matuod.’

Sophia: Tuod no.

Michelle: Bangod sang kaalam sang Dios, nahibaluan niya nga mas maayo kon paligaron anay ang tion para masolbar ini. Kay sa ulihi, mahibaluan gid kon sin-o ang nagasugid sing matuod kag ang nagabinutig.

ISA KA IMPORTANTE NGA ISYU

Sophia: Pero sang napatay si Eva, indi bala nga napamatud-an na sadto nga nagasugid sing matuod ang Dios?

Michelle: Huo. Pero indi lang amo sina ang ginpasibangod ni Satanas. Tan-awa bala ang  bersikulo 5. Ano pa gid ang ginsiling ni Satanas kay Eva?

Sophia: Nagsiling sia nga kon kaunon ni Eva ang bunga, magamuklat ang iya mga mata.

Michelle: Huo, kag mangin kaangay sia sang Dios “nga nakakilala sang maayo kag malaut.” Gani ginpasibangdan ni Satanas nga may ginatago ang Dios nga maayo sa mga tawo.

Sophia: Huo no.

Michelle: Isa man ini ka daku nga hangkat.

Sophia: Ano ang buot mo silingon?

Michelle: Ginpakita sang ginsiling ni Satanas nga si Eva—kag ang tanan nga tawo—mangin mas maayo kon wala sing paggahom sang Dios. Sa sini nga sitwasyon, nahibaluan ni Jehova nga para masolbar ini nga isyu dapat Niya tugutan si Satanas nga pamatud-an ang iya ginpasibangod. Amo nga gintugutan anay sang Dios si Satanas nga maggahom sa sini nga kalibutan. Ginapaathag sini kon ngaa tuman gid ang aton pag-antos, bangod si Satanas ang nagagahom sa kalibutan, indi ang Dios. * Pero may maayo nga balita.

Sophia: Ano ina?

Michelle: Ginatudlo sang Biblia ang duha ka kamatuoran parte sa Dios. Una, nagaulikid si Jehova sa aton kon nagaantos kita. Halimbawa, talupangda ang ginsiling ni Hari David sa Salmo 31:7. Naeksperiensiahan ni David ang tuman nga pag-antos pero talupangda ang iya ginsiling sang nangamuyo sia sa Dios. Palihug bala basaha ina nga bersikulo.

Sophia: OK. Nagasiling ini: “Magakasadya ako kag magakalipay sa imo malig-on nga paghigugma, kay nakita mo ang akon kapipit-an, nakilala mo ang akon kalag sa kalalat-an.”

Michelle: Gani bisan pa nag-antos si David, naumpawan sia kay nahibaluan niya nga nakita ni Jehova ang iya naeksperiensiahan. Indi bala makapaumpaw nga nahibaluan ni Jehova ang tanan, bisan pa ang aton kasakit nga indi gid mahangpan sang iban?

Sophia: Ti, huo e.

Michelle: Ang isa pa gid ka kamatuoran amo nga indi pagtugutan sang Dios nga magpadayon ang aton pag-antos. Ginatudlo sang Biblia nga lapit na lang niya tapuson ang malain nga paggahom ni Satanas. Kag dulaon niya ang tanan nga kalainan, lakip ang mga butang nga nagpaantos sa inyo ni Nanay mo. Mabalik ako diri sa dason nga semana para istoryahan ta kon ngaa makasiguro gid kita nga lapit na lang dulaon sang Dios ang tanan nga pag-antos. *

Sophia: OK.

May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

^ par. 26 Basaha ang Bugna 12:9.

^ par. 61 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

Magtuon sing Dugang Pa

Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia?

Nagakabuhi Bala Kita sa “Katapusan nga mga Adlaw”?

Binagbinaga kon paano ang ginahimo kag batasan sang mga tawo sa palibot naton nangin ebidensia nga nagakabuhi kita subong sa “katapusan nga mga adlaw” nga gintagna sang Biblia.