ANG GINAPATIHAN SANG MADAMO

Ang Cristiano nga relihion “sa tatlo ka dalagku nga grupo sang mga Katoliko Romano, Eastern Orthodox, kag Protestante nagakilala sa isa ka Dios nga may tatlo ka Persona: Dios Amay, Dios Anak, kag Dios Espiritu Santo. Suno sa Cristiano nga teolohiya, indi ini pagkilala sa tatlo ka dios kundi ining tatlo ka persona isa lang.”—The New Encyclopædia Britannica.

ANG KAMATUORAN SA BIBLIA

Si Jesus nga Anak sang Dios, wala nagpangangkon nga tupong ukon pareho sia sa iya Amay. Kundi, nagsiling sia: “Makadto ako sa Amay, bangod ang Amay daku pa sa akon.” (Juan 14:28) Ginsilingan man niya ang isa sang iya mga sumulunod: “Magakayab ako sa akon Amay kag inyo Amay kag sa akon Dios kag inyo Dios.”—Juan 20:17.

Ang balaan nga espiritu [ukon Espiritu Santo] indi persona. “Napuno [ang mga Cristiano sang una] sing balaan nga espiritu,” kag nagsiling si Jehova: “Ipasagahay ko ang akon espiritu sa tanan nga sahi sang unod.” (Binuhatan 2:1-4, 17) Ang balaan nga espiritu indi bahin sang Trinidad. Amo ini ang aktibo nga puersa sang Dios.

KON NGAA IMPORTANTE INI

Ang Trinidad, paathag sang Katoliko nga mga iskolar nga sanday Karl Rahner kag Herbert Vorgrimler, “indi mahibal-an kon indi pag-ibugna, kag bisan sa tapos ibugna indi gihapon mahangpan sing bug-os.” Mahimo mo bala mahigugma ang isa nga imposible makilala ukon mahangpan? Gani, ang doktrina sang Trinidad nagapugong sa aton nga makilala kag mahigugma ang Dios.

Amo gid sini ang pagtamod ni Marco nga ginsambit kaina. “Abi ko ginatago sang Dios ang iya kaugalingon sa akon,” siling niya, “amo nga daw malayo pa gid sia, misteryoso, kag indi mapalapitan.” Pero, “ang Dios indi Dios sang kagamo.” (1 Corinto 14:33, Ang Biblia sang Philippine Bible Society, HIL) Wala niya ginatago ang iya kaugalingon sa aton. Luyag niya nga makilala naton sia. Si Jesus nagsiling: “Nagasimba kami sa amon nakilala.”—Juan 4:22.

“Sang nahibaluan ko nga ang Dios indi bahin sang Trinidad,” siling ni Marco, “nangin suod na ako sa iya.” Kon tamdon naton si Jehova nga isa ka Persona sa baylo nga misteryoso nga estranghero, mas mahapos sia palanggaon. “Sia nga wala nagahigugma wala makakilala sa Dios,” siling sang Biblia, “bangod ang Dios gugma.”1 Juan 4:8.