• NATAWO: 1978

  • PUNGSOD: CHILE

  • KABUHI SANG UNA: TUMAN KASINGKI

ANG AKON NAGLIGAD:

Nagdaku ako sa Santiago, ang kapital sang Chile, nga kinaandan lang ang droga, gang, kag krimen. Ginpatay ang akon amay sang lima ka tuig ako. Pagkatapos sadto, nagpuyo ang akon iloy upod sa isa ka mapintas nga tawo. Pirme niya kami ginabakol. Bisan subong madumduman ko pa ang iya mga ginhimo.

Samtang nagadaku ako, nangin masingki gid ako bangod sang pagpintas sa akon. Nagapamati ako sa heavy-metal nga mga musika, nagapahubog, kag kon kaisa nagadroga. Pirme kami nagainaway sang mga nagabaligya sang droga, nga kon kaisa luyag magpatay sa akon. Isa ka bes, ang kontra namon nga gang nagsuhol sang bantog nga manugpatay para patyon ako, maayo lang nakasalbar ako nga may pilas lang. Sang isa pa ka tion, ang grupo sang mga nagabaligya sang droga nagtaya sang pusil sa akon ulo kag gintilawan nila nga bitayon ako.

Sang 1996, naluyag ako kay Carolina kag sang 1998 nagpakasal kami. Sang mabun-ag ang amon subang nga lalaki, nahadlok ako nga mangin pareho kapintas sa ginapuyopuyo ni Nanay kag basi maabusuhan ko man ang akon pamilya. Gani nagpa-rehab ako. Ginbulong ako didto pero wala ako nag-ayo. Pirme ako nagapasingit bisan sa gagmay lang nga mga butang kag indi ako mapunggan. Agod indi ko masakit ang akon pamilya, nagtilaw ako nga maghikog. Maayo lang kay wala ako mapatay.

Pila ka tuig ako nga nangin atiesta, pero luyag ko magpati sa Dios. Gani nag-upod-upod ako sa isa ka relihion. Sadto nga tion, nagatuon ang akon asawa sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova. Naugot ako sa mga Saksi ni Jehova, kag madamo nga beses nga ginbuyayaw ko sila. Pero katingalahan nga kalmado lang sila.

Isa ka adlaw, ginpangabay ako ni Carolina nga basahon ang Salmo 83:18 sa akon Biblia. Maathag nga ginapakita sadto nga teksto nga ang ngalan sang Dios amo si Jehova. Nakibot gid ako sang narealisar ko nga sa akon relihion natun-an ko ang parte sa Dios, pero indi si Jehova. Sang panugod sang 2000, nagtuon ako sang Biblia sa mga Saksi.

 KON PAANO GINBAG-O SANG BIBLIA ANG AKON KABUHI:

Samtang nagadamo ang akon nahibaluan, naumpawan gid ako nga mahibaluan nga si Jehova isa ka Dios nga mapinalanggaon kag mapinatawaron. Halimbawa, sa Exodo 34:6, 7, ginalaragway sia nga “Dios nga maloloy-on kag mainayohon, makuli sa pagpangakig, kag bugana sa malig-on nga paghigugma kag sa pagkatutum, nga nagatipig sing malig-on nga paghigugma sa mga linibo, nga nagapatawad sang kalautan kag sang paglapas kag sang sala.”

Naumpawan gid ako nga mahibaluan nga si Jehova isa ka Dios nga mapinalanggaon kag mapinatawaron

Bisan pa sa sini, mabudlay iaplikar ang akon natun-an. Sa pamatyag ko daw indi ko gid masarangan nga kontrolon ang akon kaakig. Kon mangakig gani ako, mapinalanggaon nga ginapalig-on ako ni Carolina. Ginapahanumdom niya ako nga nakita ni Jehova ang akon pagpanikasog. Ang iya suporta naghatag sa akon sing kusog nga padayon nga pahalipayon si Jehova, bisan pa pamatyag ko daw wala ako sing paglaum.

Isa ka adlaw, ang nagatudlo sa akon nga si Alejandro nangabay nga basahon ko ang Galacia 5:22, 23. Ini nga mga bersikulo nagasiling nga ang bunga sang espiritu sang Dios amo ang “gugma, kalipay, paghidait, pagkamapinasensiahon, kaayo, pagkamaayo, pagtuo, kalulo, pagpugong sa kaugalingon.” Ginpaathag niya nga ang pagpakita sina nga mga kinaiya wala nagadepende sa akon kaugalingon nga kusog, kundi sa balaan nga espiritu sang Dios. Yadto nga kamatuoran nagpabag-o gid sa akon pagtamod!

Sang ulihi, nagtambong ako sa isa ka daku nga pagtilipon sang mga Saksi ni Jehova. Ang kahim-ong, katinlo, kag ang paghiusa nga akon nakita nagkumbinsi sa akon nga amo ini ang matuod nga relihion. (Juan 13:34, 35) Ginbawtismuhan ako sang Pebrero 2001.

MGA BENEPISYO:

Ginpabag-o ako ni Jehova halin sa isa ka masingki nga tawo pakadto sa isa nga mahidaiton. Nagbatyag ako nga daw ginbutong ako ni Jehova gikan sa lutak nga akon nalubngan. Madamo ang naugot sa akon, kag indi ko man sila mabasol. Pero subong, nalipay ako nga mahidaiton nga alagdon si Jehova upod ang akon asawa kag duha ka bata nga lalaki.

Ang akon iloy, mga utod, kag mga abyan daw indi makapati sa akon pagbag-o. Bilang resulta, ang pila sa ila nagpakita sang interes sa kamatuoran sa Biblia. Nabuligan ko man ang iban nga makilala si Jehova. Nalipay gid ako nga makita nga ginabag-o man sang Biblia ang ila kabuhi!