PARA masabat ini nga pamangkot, binagbinagon naton sing makadali ang duha ka halimbawa sang paghukom sang Dios sa Biblia—ang Anaw sang panahon ni Noe kag ang paglaglag sa mga taga-Canaan.

ANG ANAW SANG PANAHON NI NOE

ANG GINASILING SANG IBAN: “Mapintas ang Dios sang ginlaglag niya ang tanan nga katawhan sa anaw magluwas kay Noe kag sa pamilya sini.”

ANG GINASILING SANG BIBLIA: Ang Dios nagsiling: “Wala ako sing kahamuut sa kamatayon sang malauton, kondi nga ang malauton magbiya sa iya dalanon kag magkabuhi.” (Ezequiel 33:11) Gani wala nalipay ang Dios sa paglaglag sa mga malauton sang panahon ni Noe. Pero ngaa ginhimo niya ini?

Ang Biblia nagasabat nga sang ginpadapat sang Dios ini nga paghukom batok sa indi diosnon nga mga tawo sang una, “nagapahamtang [sia] sang sulundan para sa di-diosnon nga mga tawo tuhoy sa mga butang nga magaabot.” (2 Pedro 2:5, 6) Ano nga sulundan ang ginpahamtang sang Dios?

Una, ginpat-od sang Dios nga bisan masakit sa iya nga laglagon ang mga tawo, ginatalupangod niya ang mga mapintas nga nagapaantos kag manabat sila sa ila ginahimo. Sa ulihi, tapuson niya ang tanan nga inhustisya kag pag-antos.

Ikaduha, ang sulundan sa ginpahamtang sang Dios sang una nagapakita nga mahigugmaon niya nga ginapaandaman ang mga tawo antes sia maghukom. Si Noe manugbantala sang pagkamatarong, pero wala sia ginsapak sang kalabanan. Ang Biblia nagasiling: “Wala sila magsapak tubtob nga nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila tanan.”—Mateo 24:39.

Ginpadayon bala sang Dios ini nga sulundan? Huo. Halimbawa, ginpaandaman niya ang katawhan sang Israel nga kon indi sila magtalikod sa ila kalautan pareho sa mga pungsod sa palibot nila, tugutan niya ang ila mga kaaway nga sakupon ang ila duta, laglagon ang kapital sini nga Jerusalem, kag bihagon sila. Nangin malauton ang Israel—nga naghalad pa gani sang ila kabataan. Nanghikot bala si Jehova? Huo, pero pagkatapos lamang sang ginpadala niya ang iya mga propeta para sulitsulit nga paandaman ang iya katawhan nga magbag-o antes mangin ulihi ang tanan. Nagsiling pa sia: “Ang Ginoong DIOS indi maghimo sing bisan ano nga butang kon indi niya anay mapahayag ang iya tinago sa iya mga alagad nga mga manalagna.”—Amos 3:7.

 KON PAANO KA NADALAHIG: Ang sulundan nga makita naton sa paghukom sang Dios sang una nagahatag sa aton sang paglaum. Makasalig kita nga hukman sang Dios ang mga mapintas. Ang Biblia nagasiling: “Utdon ang mga manughikot sing malaut . . . Apang ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.” (Salmo 37:9-11) Ano ang ginabatyag mo parte sa paghukom nga magadula sang pag-antos sang mga tawo? Mapintas bala ini ukon maluluy-on?

ANG PAGLAGLAG SA MGA TAGA-CANAAN

ANG GINASILING SANG IBAN: “Ang paglaglag sa mga taga-Canaan isa ka mapintas nga krimen nga mapaanggid sa mga pagpapas subong.”

ANG GINASILING SANG BIBLIA: “Ang tanan [nga dalanon sang Dios] katarungan. Dios sang katutum kag walay kalautan, matadlong kag matarung sia.” (Deuteronomio 32:4) Ang paghukom sang Dios tuhay sa inaway sang tawo. Ngaa? Bangod indi pareho sa mga tawo, mabasa sang Dios ang tagipusuon—ukon ang nasulod nga pagkatawo sang isa.

Halimbawa, sang ginhukman sang Dios nga laglagon ang siudad sang Sodoma kag Gomorra, gusto pat-uron sang matutom nga si Abraham kon bala makatarunganon ang desisyon sang Dios. Indi niya mahanduraw nga ang iya matarong nga Dios ‘magapapas sa matarung upud sa malauton.’ Mapailubon nga ginpasalig sia sang Dios nga bisan may napulo lang ka matarong sa Sodoma, indi Niya paglaglagon ang siudad. (Genesis 18:20-33) Maathag nga gin-usisa sang Dios ang tagipusuon sining mga tawo kag nakita niya ang ila kalautan.—1 Cronica 28:9.

Sing kaanggid, ginhukman sang Dios ang mga taga-Canaan kag makatarunganon nga ginpadapat ang ila kalaglagan. Bantog ang mga taga-Canaan sa ila kapintas, nga nagalakip sang pagsunog sang ila buhi nga kabataan. * (2 Hari 16:3) Ang mga taga-Canaan nakahibalo nga ginsugo ni Jehova ang mga Israelinhon nga panag-iyahan ang tanan nga duta. Ang nagdesisyon nga magpabilin kag makig-away nagahimo sini indi lamang batok sa mga taga-Israel kundi kay Jehova man, nga nagpakita nga ginasakdag gid niya ang iya katawhan.

Dugang pa, nagpakita ang Dios sang kaluoy sa mga taga-Canaan nga nagbiya sang ila kalautan kag nagbaton sang mataas nga talaksan sang Dios sa moral. Halimbawa, naluwas si Rahab, nga isa ka prostityut sa Canaan, upod sa iya pamilya. Subong man, sang nagpakiluoy ang mga pumuluyo sang Gabaon, nga isa ka siudad sa Canaan, naluwas sila kag ang ila kabataan.—Josue 6:25; 9:3, 24-26.

KON PAANO KA NADALAHIG: Makatuon kita sang importante nga leksion sa paghukom sa mga taga-Canaan. Madasig nga nagahilapit ang gintagna nga “adlaw sang paghukom kag sang paglaglag sa di-diosnon nga mga tawo.” (2 Pedro 3:7) Kon ginahigugma naton si Jehova, makabenepisyo kita kon dulaon niya ang pag-antos paagi sa paglaglag sa mga nagasikway sang iya paggahom.

Bantog ang mga taga-Canaan sa ila kapintas, kag hungod nila nga ginpamatukan ang Dios kag ang iya katawhan

Mahigugmaon kita nga ginapahanumdom ni Jehova nga ang mga desisyon nga ginahimo sang mga ginikanan makaapekto sa ila kabataan. Ang Pulong sang Dios nagasiling: “Pili-a ang kabuhi, agud nga magkabuhi ka, ikaw kag ang imo mga kaliwatan, sa paghigugma sa GINOO nga imo Dios, sa pagtuman sang iya tingug, kag sa pagtapik sa iya.” (Deuteronomio 30:19, 20) Mga pinamulong bala ini sang mapintas nga Dios ukon mga pinamulong sang isa ka Dios nga nagahigugma sa mga tawo kag luyag nga maghimo sila sing husto nga desisyon?

^ par. 15 Nakutkutan sang mga arkeologo ang mga ebidensia nga nalakip sa pagsimba sang mga taga-Canaan ang pagsunog sa mga lapsag.