Ano ang ginapatuman sang Dios sa aton? May madamo bala katama nga pagsulundan nga dapat naton tumanon? Maayo lang gid kay wala. Suno sa Anak mismo sang Dios nga si Jesucristo, ang ginapatuman sang Dios sa aton masumaryo sa isa lang ka tinaga.—Basaha ang Marcos 12:28-31.

Binagbinaga anay ang kahimtangan sang ginsiling ina ni Jesus. Nagapanudlo sia sa templo sang Nisan 11, pila ka adlaw antes sia napatay. Ginpamangkot sia sang iya mga kaaway sang pila ka kontrobersial nga pamangkot para tiplangon sia. Nagakakum-an sila kada magsabat si Jesus. Dayon may namangkot kay Jesus: “Ano nga sugo ang nahauna sa tanan?”—Bersikulo 28.

Mabudlay ini nga pamangkot. Ginadebatihan sang pila ka Judiyo kon ano ang nahauna ukon pinakaimportante nga sugo sa masobra 600 ka kasuguan nga nagahuman sa Kasuguan nga ginhatag sang Dios kay Moises. Ang pila nagabais nga pareho nga importante ang tanan nga kasuguan kag sala nga pasulabihon ang pila lamang. Paano ini sabton ni Jesus?

Bilang sabat, indi lang isa ka sugo ang ginsambit ni Jesus kundi duha. Una, nagsiling sia: “Higugmaon mo si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna kag sa bug-os mo nga kusog.” (Bersikulo 30; Deuteronomio 6:5) Ang mga tinaga nga “tagipusuon,” “hunahuna,” “kalag,” kag “kusog” mahimo magpatuhoy sa isa lang ka butang. * Ang kahulugan amo: Ang gugma kay Jehova dapat magdalahig sa bug-os nga pagkatawo sang isa, sa tanan niya nga ikasarang kag ginapanag-iyahan. Ang isa ka reperensia sa Biblia nagasiling: “Ang Dios dapat higugmaon sing bug-os.” Gani kon ginahigugma mo ang Dios, himuon mo ang imo bug-os nga masarangan nga magkabuhi sa paagi nga mabaton ang iya kahamuot.—1 Juan 5:3.

Ikaduha, si Jesus nagsiling: “Higugmaon mo ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” (Bersikulo 31; Levitico 19:18) Ang gugma sa Dios kag sa isigkatawo naangot sa isa kag isa. Ang gugma sa isigkatawo resulta sang gugma sa Dios. (1 Juan 4:20, 21) Kon ginahigugma naton ang aton isigkatawo pareho sa aton kaugalingon, trataron naton sila sa paagi nga luyag man naton trataron. (Mateo 7:12) Paagi sini, mapakita naton nga ginahigugma naton ang Dios nga nagtuga sa aton—kag sa ila—sa iya dagway.—Genesis 1:26.

Daw ano ka importante ang sugo nga higugmaon ang Dios kag ang aton isigkatawo? “Wala na sing iban nga sugo nga daku pa sa sini,” siling ni Jesus. (Bersikulo 31) Sa amo man nga hitabo, si Jesus nagsiling nga ang tanan nga iban pa nga sugo napasad sa sining duha ka sugo.—Mateo 22:40.

Indi mabudlay pahamut-an ang Dios. Ang tanan nga ginapatuman niya sa aton masumaryo sa isa lang ka tinaga: gugma. Ginapatuman niya ini sadto pa kag padayon niya ini nga ginapatuman sa iya mga alagad. Pero ang gugma indi lamang sa pulong ukon balatyagon; ginapakita ini paagi sa buhat. (1 Juan 3:18) Ngaa indi mo pagtun-an kon paano mo mapalambo kag mapakita ang imo gugma kay Jehova, ang Dios sang “gugma”?—1 Juan 4:8.

Bahin sang Biblia nga mahimo basahon sa Marso

Marcos 9-16–Luke 1-6

^ par. 6 Sa Biblia, ang tinaga nga “kalag” nagapatuhoy sa bug-os nga pagkatawo. Gani, ang “kalag” nagalakip sang “tagipusuon,” “hunahuna,” kag “kusog.”

Ang tanan nga ginapatuman ni Jehova sa iya mga sumilimba masumaryo sa isa lang ka tinaga: gugma