“Padayon ninyo nga himuon ini bilang pagdumdom sa akon.”—LUCAS 22:19.

Ang rason sang iban sa pagsaulog sang Krismas.

Parte sa Krismas, ang pila nagasiling nga si Jesus amo “ang rason sang okasyon.” Ginasaulog nila ini bilang pagdumdom sa iya pagkabun-ag.

Ngaa mabudlay ini himuon?

Daw halos wala sing kaangtanan kay Jesucristo ang bantog nga mga musika kag tradisyon parte sa Krismas. Ang minilyon nga nagasaulog sini wala nagatuo sa iya, samtang ang iban wala nagapati nga nagluntad sia. Sa baylo nga dumdumon si Jesus, ginahingalitan sang mga negosyante ang Krismas para makaganar.

Ano nga mga prinsipio sa Biblia ang makabulig?

“Ang Anak sang tawo nagkari . . . agod mag-alagad kag ihatag ang iya kalag subong gawad nga kabaylo sang madamo.” (Marcos 10:45) Ginhambal ni Jesus ang mga pulong sa Lucas 22:19, indi sa tion sang iya pagkabun-ag, kundi sang gab-i antes sia mapatay. Sina nga gab-i, naghatag sia sang mga instruksion kon paano dumdumon ang iya kamatayon. Pero ngaa gusto ni Jesus nga dumdumon sang iya mga sumulunod ang iya kamatayon sangsa iya pagkabun-ag? Bangod ang paghalad ni Jesus sang iya kabuhi bilang gawad naghatag sing kahigayunan sa matinumanon nga mga tawo nga mabuhi sing wala katapusan. “Ang bayad nga ginabayad sang sala amo ang kamatayon,” siling sang Biblia, “apang ang dulot nga ginahatag sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginuo.” (Roma 6:23) Gani kada tuig, sa anibersaryo sang kamatayon ni Jesucristo, ginadumdom sia sang iya mga sumulunod, indi bilang lapsag, kundi bilang “manluluwas sang kalibutan.”—Juan 4:42.

“Si Cristo mismo nag-antos tungod sa inyo, nga nagabilin sa inyo sang huwaran agod sundon ninyo sing maayo ang iya mga tikang.” (1 Pedro 2:21) Para mapadunggan mo kag madumdom si Jesus, dapat mo tun-an ang iya halimbawa bilang perpekto kag maalam nga tawo. Pamalandungi man kon paano nagpakita si Jesus sing kaluoy, pagkamapinasensiahon, kag kaisog sa paghimo sing husto. Tinguhai nga ilugon sia.

“Ang ginharian sang kalibutan nangin ginharian sang aton Ginuo kag sang iya Cristo, kag magagahom sia subong hari tubtob sa wala katubtuban.” (Bugna 11:15) Kon ginadumdom mo si Jesucristo, hunahunaa kon ano ang iya ginahimo subong. Nagagahom na sia sa langit bilang Hari. Ang Pulong sang Dios nagtagna parte kay Jesus: “Magahukom sia nga may pagkamatarung sang mga imol, kag magahusay nga may pag-alangay sa mga mahagup sang duta.” (Isaias 11:4) Ini nga mga kinaiya indi iya sang bag-ong bun-ag nga lapsag, kundi iya sang gamhanan nga Manuggahom.