“Yari karon, daw ano kaayo kag daw ano katahum sang mag-ulutud nga magpuyo sing tingub sa paghiliusa!”—SALMO 133:1.

Ang rason sang iban sa pagsaulog sang Krismas.

Bangod ang mga Israelinhon kaliwat ni Jacob, ukon ni Israel, “mag-ulutud” sila, miembro sang isa ka pamilya. Kon magtilipon sila sa mga kapiestahan sa Jerusalem, ‘maayo’ kag ‘matahom’ ini tulukon. Pareho sa ila, madamo nga pamilya subong ang nalangkag man nga mag-updanay kag magkinasadya sa tion sang Krismas.

Ngaa mabudlay ini himuon?

Ang Encyclopedia of Christmas and New Year’s Celebrations nagsiling: “Ang magagmay nga mga problema sang pamilya masami nga nagalala kon mag-updanay sila sa tion sang Krismas.”

Ano nga mga prinsipio sa Biblia ang makabulig?

“Padayon nga maghatag sang nagakaigo nga balos sa [inyo] mga ginikanan kag mga lolo kag lola.” (1 Timoteo 5:4) Tinguhai nga magbisita pirme sa inyo pamilya. Kon ang inyo mga paryente nagaistar sa malayo, makakomunikar kamo gihapon pirme. Ngaa indi ka magsulat, magtawag, mag-e-mail, ukon mag-chat? Malikawan ang di-paghangpanay kon pirme kamo nagaistoryahanay.

“Ginapiutan kamo sa inyo mismo mapinalanggaon nga balatyagon. . . . Magpasangkad.” (2 Corinto 6:12, 13) Kon malaka lang nagakilit-anay ang magparyentehanay, mangin indi suod ang ila pagtamdanay, ilabi na para sa mga kabataan. Mahimo mangin malayo ang buot sang pila ka kabataan sa ila mga lolo kag lola ukon mga paryente. Gani palig-una ang inyo mga kabataan nga “magpasangkad” sang ila gugma paagi sa pagpakig-upod sa tigulang na nga mga paryente. * Ang mga kabataan nga pirme nagapakig-upod sa mga tigulang mas mainulikdon kag mapinasalamaton sa mga tawo nga mas magulang sangsa ila.

“Daw ano pa gid kanami kon makasabat siya sa husto nga tion.” (Hulubaton 15:23, Ang Pulong sang Dios, APD) Paano mo malikawan ang di-paghangpanay ukon mga problema nga makaguba sang kaangtanan sang pamilya? Ang isa ka paagi amo ang pagpili sang “husto nga tion” para istoryahan ang mga problema. Kon pirme kamo nagaistoryahanay, mahapos palapitan ang mga miembro sang pamilya para solbaron ang ano man nga problema. Bilang resulta, mangin malipayon ang inyo pag-inupdanay.

^ par. 9 Basaha ang mga artikulo nga “Ngaa Dapat Ko Makilala ang Akon mga Lolo kag mga Lola?” kag “Paano Ako Mangin Suod sa Akon mga Lolo kag mga Lola?” sa Mayo 8 kag Hunyo 8, 2001, nga gua sang Magmata! nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.