INDI ko gid malipatan ang pamahaw namon upod sa akon pamilya sang Lunes, Agosto 22, 2005. Ara sa ital-ital ang akon kabuhi bangod may daku ako nga tumor sa utok. Pagkatapos makapangamuyo ang akon bana nga si Krishna, naghambal ako sa pamilya.

“Mapaopera ako,” siling ko, “gani dapat mangin handa kamo sa mangin resulta. Nakahimo na ako sang kahimusan para sa akon lubong, engkaso gid man. Kamo nga nagaalagad kay Jehova, palihug indi kamo mag-untat. Sa inyo naman nga indi pa Saksi, ginapangabay ko nga magtuon kamo sa Biblia kag magtambong sa mga pagtilipon. Kon himuon ninyo ini, pareho na kita sing paglaum parte sa nagapakari nga bag-ong kalibutan, diin ang matuod nga mga sumilimba sang Dios magakabuhi sing wala katapusan nga may mapagros nga panglawas sa paraiso sa duta.”

Antes ko isaysay ang resulta sang akon operasyon, isugid ko anay kon sin-o ako kag kon paano ko nakilala ang matuod nga Dios.

Ginpadaku nga Hindu

Ang amon pamilya nagaistar sa isa ka daku nga balay nga human sa kahoy kag salsalon sa bulubungyod sa baybayon nga siudad sang Durban, South Africa. Para makalab-ot sa geyt sang amon balay, kinahanglan kami magsaka sa 125 ka halintang halin sa karsada sa ubos. Sa alagyan pasaka may mga kahoykahoy. Sa isa ka kilid sang geyt may tulutemplo si Lola, nga puno sang piktyur kag imahen sang mga dios sang Hindu. Ginsilingan ako ni Lola nga isa kuno ako ka “anak sang templo” (mandir kī baccā, sa Hindi) kay ang mga dios nga amon ginasimba amo ang kabangdanan kon ngaa nabun-ag ako. Sa atubang sang templo ara ang hagdan nga pula nga nagapadulong sa puertahan. Daku ang amon balay, nga may malaba nga pasilyo, malapad nga kusina nga may pugon, pito ka kuarto, kag may palayas. Beinte siete kami nga nagaistar diri—si Lola kag si Lolo, si Tatay, ang tatlo niya ka manghod nga lalaki, ang agot nila nga babayi, kag ang ila mga pamilya.

Mabudlay iaman ang kinahanglanon sining daku nga pamilya. Pero bangod ululupod kami, suod kami sa isa kag isa kag malipayon. Ang apat ka umagad nga babayi, lakip si Nanay ko nga si Gargee Devi, nagabuligay sa hilikuton sa balay. Nagabulosbulos sila sa pagluto kag pagpaninlo. Si Lolo amo ang ulo sang pamilya, kag sia ang nagabakal sang pagkaon para sa tanan. Kada Mierkoles nagapaninda sanday Lola kag Lolo sang karne, prutas, kag utan para sa isa ka semana. Nagapungko kami sa idalom sang pine tree sa pangpang nga kitaon ang ubos samtang ginahulat namon sila. Kon makita namon nga nagapanaug na sila sa bus dala ang ila ginpanindahan, nagadalagan kami panaug sa 125 ka halintang para buligan sila.

Sa amon hardin may mataas kami nga palma nga ginapugaran sang mga pispis nga mynah. Makita namon sila nga nagalupadlupad kag mabatian ang ila mga huni. Si Lola nagapungko sa hagdan sa atubang sang balay kag ginaistoryahan kami, nga daw gina-interpret niya ang huni sang mga mynah. Madamo ako sing matahom nga handumanan sa sina nga balay! Nagakinadlaw kami, nagahibi, nagahampang, nagayuhum, nagahinatagay—nalipay kami mag-inupdanay bilang daku nga pamilya. Labaw sa tanan, diri namon  natun-an ang parte sa aton Manunuga nga si Jehova, kag ang parte sa iya Anak nga si Jesucristo.

Antes namon makilala si Jehova, may madamo kami nga ritwal kada adlaw bilang Hindu. Pirme man kami may engrande nga selebrasyon, diin ginaagda namon ang mga bisita nga padunggan ang lainlain nga dios kag diosa. Kon kaisa, nagapanganinaw si Lola kag nagaistorya sa mga espiritu, kag sa tungang gab-i, may ginahalad nga mga sapat para paumpawan sila. Kilala man si Lolo sa amon lugar bangod nagaamot sia sa pagpatukod kag pagpalakat sang mga eskwelahan kag mga templo sang Hindu.

Kon Paano Namon Nasapwan ang Kamatuoran Parte kay Jehova

Sang 1972, nagmasakit si Lolo kag napatay. Pagligad sang pila ka bulan, ang isa sang akon tiya nga si Indervathey, nga may hayo nga Jane, nakabaton sang Lalantawan kag Magmata! nga mga magasin sa duha ka Saksi ni Jehova. Daw ginkonsiensia sia kay wala niya sila ginpasulod sa balay para istoryahon. Wala namon ginabaton ang mga Saksi. Pero pagkasunod nila nga pagbisita, ginpasulod sila ni Tita kag gin-istorya parte sa iya problema sa akon tiyo nga palahubog. Ginpalig-on sia sang amon mga kaingod kag paryente nga magbulag na lang. Ginpaathag sang mga Saksi ang pagtamod sang Dios parte sa pag-asawahay. (Mateo 19:6) Nalipay gid si Tita sa laygay sang Biblia kag sa promisa sini nga maayo nga kabuhi diri sa duta. * Wala na niya gindayon ang pagbulag kay Tito, kag nagtuon na sia sa Biblia sa mga Saksi. Samtang nagatuon sia sa sala sang amon balay, ang iban ko nga tiya nga ara sa ila mga kuarto nagapamati sa pag-istoryahanay.

Sang ulihi, nagtuon man sa Biblia ang tanan nga umagad nga babayi. Ginasugid ni Tita Jane ang iya natun-an kag pirme niya kami ginabasahan kag ginapaathagan sang mga sugilanon sa libro nga Pagpamati sa Dakung Manunudlu. * Sang nabal-an sang akon mga tiyo nga nagatuon sa Biblia ang akon mga tiya, ginpamatukan nila sila. Ginsunog sang isa ko ka tiyo ang tanan namon nga literatura, pati na ang Biblia. Ginbuyayaw nila kami kag ginsakit kay nagatambong kami sa mga pagtilipon. Si Tatay lang gid ang wala nagpamatok sa amon pagtuon parte kay Jehova. Ang apat ka umagad nga babayi padayon nga nagtambong sa mga pagtilipon kag nag-uswag ang ila gugma kay Jehova nga Dios.

Sang 1974, nabawtismuhan si Tita Jane bilang Saksi ni Jehova. Sang ulihi si Nanay kag ang iban ko nga tiya nagpabawtismo man. Nag-untat man si Lola sa paghimo sang mga buluhaton sang Hindu. Pila ka tuig nga nagaupod-upod ako sa pagtambong. Dayon, sa isa ka kombension sang mga Saksi ni Jehova, ginpamangkot ako sang Saksi nga si Shameela Rampersad, “San-o ka mapabawtismo?” Nagsabat ako, “Indi pa puede kay wala sing nagatuon sa akon sa Biblia.” Gani, nagsiling sia nga sia ang matudlo sa akon. Pagkasunod nga kombension, sang Disiembre 16, 1977, nabawtismuhan ako. Gani, sa 27 ka miembro sang pamilya  namon nga nagaistar sa balay, 18 ang nabawtismuhan. Pero sang gin-operahan ako, ang akon amay nga si Sonny Deva, Hindu gihapon.

“Indi Kamo Magkabalaka sa Bisan Ano nga Butang”

Ang mga pulong sa Filipos 4:6, 7 nakabulig gid sa akon, ilabi na gid sang nadiskobrehan nga may daku ako nga tumor sa utok. Ini nagasiling: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” Mabudlay nga indi “magkabalaka sa bisan ano nga butang,” ilabi na gid kon ginsilingan ka nga posible ka mapatay bisan ano nga oras. Sang primero, naghibi lang ako kag nangamuyo kay Jehova. Sugod sadto, nabatyagan ko na “ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna.”

Daw gin-uyatan ni Jehova nga Dios ang akon tuo nga kamot, kag nabatyagan ko nga ginatuytuyan gid niya ako. (Isaias 41:13) Ginbuligan niya ako nga ipaathag sing maisugon sa mga doktor ang akon panindugan nga tumanon ang sugo sang Biblia nga maglikaw sa dugo. (Binuhatan 15:28, 29) Bangod sini, ang manug-opera kag ang manug-anestisya nagpasugot nga operahan ako nga wala nagagamit sang dugo. Pagkatapos, nagsiling ang manug-opera nga nangin madinalag-on ang operasyon kag nakuha na ang tumor. Nagsiling man sia nga wala pa sia anay sang pasyente nga gin-operahan sa utok nga pareho kadasig nag-ayo sa akon.

Pagligad sang tatlo ka semana, nagdumala ako sang pagtuon sa Biblia sa akon katre. Pagligad sang pito ka semana, nakadrayb na ako, nakawali, kag nakatambong sa mga pagtilipon sang mga Saksi ni Jehova. Ginapasalamatan ko gid ang bulig sang akon Cristiano nga mga kauturan nga nagaupod sa akon sa pagwali. Ginsiguro nila nga wala ako nagaisahanon kag nga makapauli ako sing hilway. Nagapati ako nga daku ang nabulig sa akon pag-ayo sang akon pagpamati sang mga audio recording sang Biblia kag pagsentro sang akon kabuhi sa espirituwal nga mga butang.

Nalipay man ako nga mahibaluan nga pagkatapos sang akon operasyon, nagpasugot si Tatay nga magtuon sa mga Saksi. Sa edad nga 73, nabawtismuhan sia kag nagaalagad sing matutom kay Jehova. Sobra 40 ka miembro sang amon pamilya ang nahiusa na sa pagsimba kay Jehova. Bisan pa nahalitan ang akon wala nga mata kag ginaangot na lang sang metal ang akon bagol, nagapaabot ako sa tion nga himuon ni Jehova nga “bag-o ang tanan nga butang” sa Paraiso sa duta.—Bugna 21:3-5.

Ginhatagan ako sang isa ka mahigugmaon nga bana, nga nagaalagad bilang manugdumala sa kongregasyon, kag sang isa ka guapa nga bata nga si Clerista, nga nagasuporta sa akon samtang padayon ako nga nagagamit sang akon daku nga tion sa pagwali. Ginpakamaayo gid ni Jehova nga Dios ang akon ministeryo. Nabuligan ko ang madamo sang akon estudyante sa Biblia nga mabatyagan ang gahom sang Pulong sang Dios sa ila kabuhi. Sobra na 30 sa ila ang nabawtismuhan.

Ginapaabot ko gid ang tion nga dulaon na ni Jehova ang kasakit nga ginaatubang naton subong kag tuytuyan niya kita sa isa ka paraiso sa duta.

^ par. 12 Para sa dugang nga impormasyon parte sa katuyuan sang Dios para sa duta, basaha ang kapitulo 3 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 13 Ginhimo sang mga Saksi ni Jehova pero wala na ginaimprinta subong.