Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Pag-istoryahanay Parte sa Biblia

Ginasilutan Bala sang Dios ang mga Tawo sa Impierno?

Ginasilutan Bala sang Dios ang mga Tawo sa Impierno?

ANG mga Saksi ni Jehova nanamian gid mag-istorya sa iban parte sa Biblia. May mga pamangkot ka man bala parte sa Biblia? Gusto mo bala mabal-an ang mga pagpati sang mga Saksi ni Jehova kag kon paano sila nagasimba? Kon amo, indi ka mahuya nga ipamangkot ini sa ila kon magkadto sila sa inyo. Nalipay gid sila nga ipaathag ini sa imo.

Ang masunod amo ang kinaandan nga pagpakig-istorya sang mga Saksi ni Jehova. Ibutang ta nga ang Saksi nga si Mauricio nagkadto kanday Alejandro.

Silutan Bala sang Dios ang mga Malauton?

Mauricio: Nalipay ako nga makita ka liwat Alejandro.

Alejandro: Amo man ako.

Mauricio: Ginpamensaran ko ang ginhambal mo sa akon sang nagligad nga pagkadto ko diri.

Alejandro: Ang parte sa ano?

Mauricio: Nagsiling ka nga nakibot ka gid sang nahibal-an mo nga ang mga Saksi ni Jehova wala nagapati sa impierno.

Alejandro: Huo. Kag sa tuod lang, daw indi ko mabaton nga wala kamo nagapati sa sini.

Mauricio: Maayo kay ginsiling mo ina. Gusto ko gid mahibaluan ang pagtamod sang iban. Bangod lainlain ang opinyon sang mga tawo parte sa impierno, puede mo bala isugid kon ano ang imo pagpati sa sini?

Alejandro: Nagapati ako nga ang mga malain makadto sa impierno kon mapatay kag paantuson sila didto asta san-o.

Mauricio: Amo man sina ang pagpati sang kalabanan. Pero mamangkot ako sa imo, nakaeksperiensia ka na bala sang malain nga butang sa imo kabuhi?

Alejandro: Huo. Ginpatay ang magulang ko nga babayi lima na ka tuig ang nagligad.

Mauricio: Ginakasubo ko ina. Sigurado gid nga nahidlaw ka sa iya.

Alejandro: Huo. Pirme ko sia ginapamensar.

Mauricio: Naobserbahan ko nga ang pila nagapati sa impierno kay apektado sila sa ginahimo sang mga malauton. Amo nga gusto nila nga manabat ang mga malauton.

Alejandro: Matuod ina. Gusto ko nga ang nagpatay kay Manang manabat sa iya ginhimo sa amon pamilya.

Mauricio: Natural lang ina. Ginatudlo sang Biblia nga naakig man ang Dios kon mabiktima ang mga inosente—kag nagapromisa sia nga silutan niya ang mga malauton. Talupangda ang ginasiling diri sa Isaias 3:11: “Kailo sa malauton! Manginmalain sa iya, kay ang nahimo  sang iya mga kamut himoon sa iya.” Gani makasalig kita nga silutan gid sang Dios ang mga malauton.

Alejandro: Pero paano ina matabo kon wala sang impierno, pareho sang ginsiling mo?

Mauricio: Maayo ina nga pamangkot. Ang matuod, ginasiling sang Biblia nga silutan sang Dios ang mga malauton sing wala katapusan nga kalaglagan. Palihug bala basa sang 2 Tesalonica 1:9.

Alejandro: Siling diri: “Batunon nila ang silot nga wala katapusan nga kalaglagan kag mahamulag sa atubangan sang Ginuo.”

Mauricio: Suno sa nabasa mo, wala na sing paglaum ang mga ginhukman sang Dios nga malauton kay silutan niya sila sang wala katapusan nga kamatayon. Indi na sila mabuhi pa.

Alejandro: Naintiendihan ko ang teksto, pero daw indi man ina makatarunganon. Ang tanan nagakapatay. Indi bala dapat nga mas mabug-at ang isilot sa mga malain?

Ano ang Ginapatuman sang Hustisya?

Mauricio: Nakita ko nga gusto mo gid nga may hustisya.

Alejandro: Huo gid e.

Mauricio: Maayo gid ina. Ang matuod, ang mga tawo nakahibalo kon ano ang husto kag sala kay amo sina ang pagtuga sang Dios sa aton. Gusto man sang Dios nga may hustisya. Pero kon magtudlo ang mga lider sang relihion nga ginasilutan sang Dios ang mga tawo sa impierno, ginapakita nila nga ang Dios indi makatarunganon.

Alejandro: Ano ang buot mo silingon?

Mauricio: Bueno, sugiran ta ka sang isa ka halimbawa. Pamilyar ka sang istorya sa Biblia parte kanday Adan kag Eva?

Alejandro: Huo. Ginsilingan sila sang Dios nga indi pagkaunon ang bunga sang isa ka kahoy, pero wala sila nagtuman.

Mauricio: Insakto. Basahon ta bala ang Biblia sa Genesis 2:16, 17. Ini nagasiling: “Ang GINOONG Dios nagsogo sa tawo, nga nagasiling, ‘Makakaon ka sing hilway sang tagsa ka kahoy sang katamnan; apang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut dili ka magkaon sa iya, kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo.’” Ti, ano ang ginsiling sang Dios nga matabo kon magkaon si Adan sang ginadumilian nga bunga?

Alejandro: Nagsiling sia nga mapatay si Adan.

Mauricio: Husto. Hunahunaa bala: Paagi sa sala ni Adan, ang tanan natawo nga makasasala. * Pero may ginsiling bala ang Dios parte sa pagsilot sa impierno?

Alejandro: Wala.

Mauricio: Pero kon may peligro nga silutan sing wala katapusan sanday Adan kag Eva, indi bala nga dapat ginpaandaman sila tani sang Dios?

Alejandro: Huo no.

Mauricio: Binagbinaga man ang ginsiling sang Dios kanday Adan kag Eva sang nakasala na sila. Puede mo mabasa ang Genesis 3:19?

Alejandro: Sige. Nagasiling ini: “Sa balhas sang imo nawung magakaon ka sing kalan-on tubtub nga magbalik ka sa duta, kay ginkuha ka sa iya; yab-ok ka, kag sa yab-ok magabalik ka.”

Mauricio: Salamat. Suno sa Biblia, diin mabalik si Adan?

Alejandro: Nagsiling ini nga mabalik si Adan sa yab-ok.

Mauricio: Insakto. Indi bala nga para makabalik ang isa sa isa ka lugar, dapat naghalin sia didto?

Alejandro: Siempre e.

Mauricio: Ti, diin si Adan antes sia gintuga sang Dios?

Alejandro: Wala sia nagaluntad.

Mauricio: Husto. Kag matalupangdan mo nga wala sang ginsambit nga impierno sa  paghukom sang Dios. Makatarunganon bala para sa Dios nga silingan si Adan nga mabalik sa yab-ok kon makadto gali sia sa impierno?

Alejandro: Indi e.

Ginatuman Bala sang Yawa ang Kabubut-on sang Dios?

Mauricio: May binagbinagon pa kita sa panudlo parte sa impierno.

Alejandro: Ano ina?

Mauricio: Sin-o sa masami ang ginasiling sang mga tawo nga amo ang “nagadumala” sa impierno kag nagasilot sa mga tawo didto?

Alejandro: Ang Yawa.

Mauricio: Pero ang Yawa kaaway sang Dios. Kon paantuson sang Dios ang mga tawo sa impierno paagi sa Yawa, indi bala nga daw ginapahangop sina nga nagabuligay ang Dios kag ang Yawa?

Alejandro: Hmm. Wala ko ina napensaran a.

Mauricio: Para mahangpan mo—indi bala nga amay ka?

Alejandro: Huo, may bata ako nga lalaki. Kinse anyos na sia.

Mauricio: Halimbawa, nagrebelde ang imo bata. Madamo sia sang malain nga ginhimo nga nagpasubo gid sa imo. Ano ang himuon mo?

Alejandro: Tinguhaan ko nga tadlungon sia.

Mauricio: Sigurado nga buligan mo gid sia nga magbag-o.

Alejandro: Huo e.

Mauricio: Ibutang ta nga bisan pa grabe gid ang imo pagpanikasog, wala sia namati sa imo. Indi bala nga dapat lang nga silutan sia?

Alejandro: Huo.

Mauricio: Pero ano abi kon mabal-an mo nga ginaimpluwensiahan gali sia sang malain nga tawo kag ginatudluan nga maghimo sing malain? Ano ang batyagon mo?

Alejandro: Maakig gid ako sa sina nga tawo.

Mauricio: Karon gusto ko mahibaluan ang imo opinyon. Bangod nahibaluan mo nga ang malain nga tawo amo ang nagaimpluwensia sa imo bata nga magrebelde, mapabulig ka bala sa sina nga tawo sa pagsilot sa imo bata?

Alejandro: Siempre indi. Binuang na ’ya.

Mauricio: Ti sa banta mo, mapabulig bala ang Dios kay Satanas nga Yawa, ang isa nga nagaimpluwensia sa malain nga mga tawo, para silutan sila?

Alejandro: Indi gid e.

Mauricio: Kon amo, kon gusto sang Dios nga silutan ang mga malauton, ngaa abi ang Yawa, nga panguna nga kaaway sang Dios, ang matuman sa ipahimo sang Dios kag paantuson sila?

Alejandro: Tuod no!

Tapuson ni Jehova ang Tanan nga Kalautan

Mauricio: Pero makasalig kita nga may himuon ang Dios sa mga malauton. May ipabasa bala ako sa imo nga teksto nga nagapaathag sini. Palihug bala basa sang Salmo 37:9.

Alejandro: Nagasiling ini: “Utdon ang mga manughikot sing malaut; apang ang mga nagahulat sa GINOO magapanubli sang duta.”

Mauricio: Salamat. Suno dira, ano ang himuon ni Jehova sa mga malauton?

Alejandro: Siling diri utdon sila sang Dios.

Mauricio: Insakto. Buot silingon, laglagon niya sila sing permanente. Pero ang mga maayo—“ang mga nagahulat sa GINOO”—magakabuhi diri sa duta asta san-o. Pero mahimo mamangkot ka, ngaa wala na nga daan gintapna sang Dios ang mga tawo sa paghimo sang malain? Kag kon tuyo gid man niya nga silutan ang mga malaut, ngaa wala pa niya ini ginhimo?

Alejandro: Gusto ko mahibaluan ang sabat sa sina.

Mauricio: Ipakita ko sa imo ang mga sabat sang Biblia sa sunod naton nga pag-istoryahanay. *

Alejandro: Sige.

^ par. 79 Para sa dugang nga impormasyon, basaha ang kapitulo 11 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.