Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 Mangin Suod sa Dios

“Ang Isa nga Dumaan sang mga Adlaw Naglingkod”

“Ang Isa nga Dumaan sang mga Adlaw Naglingkod”

“WALA gid sing tawo nga nakakita sa Dios sa bisan ano nga tion,” siling sang Biblia. (Juan 1:18) Ang dagway sang Dios mahimayaon gid amo nga wala sang tinuga nga may unod kag dugo ang mahimo makakita sa iya kag mabuhi. (Exodo 33:20) Pero sa pila ka hitabo, ginhatagan ni Jehova ang pila ka lalaki sang palanan-awon sang langit. Isa sa ila si propeta Daniel. Sigurado nga nahayanghag gid sia sa iya nakita, kag dapat amo man kita. Talupangda kon paano niya ginlaragway ang iya nakita. *Basaha ang Daniel 7:9, 10.

“Ang isa nga dumaan sang mga adlaw.” Ang titulo nga “dumaan sang mga adlaw,” nga si Daniel lamang ang naggamit, nagapakita sang “isa nga tigulang (ukon may edad) na.” (Daniel 7:9, 13, 22) Daw ano na kalawig nga nagluntad si Jehova? Bangod sia ang “Hari nga dayon,” wala sia sing ginsuguran kag wala man sia sing katapusan. (1 Timoteo 1:17; Judas 25) Wala sing katapusan ang pagluntad sang Dios amo nga makasalig kita nga wala sing tupong ang iya kaalam, kay ginaangot sang Biblia ang edad sa kaalam. (Job 12:12) Pero, indi naton mahangpan sing bug-os ang ideya nga wala sing katapusan nga pagluntad. Dapat bala naton paabuton nga mahangpan naton sing bug-os ang tuman kaalam nga Dios?—Roma 11:33, 34.

Talupangda nga ang Dumaan sang mga Adlaw “naglingkod.” Sa ano nga katuyuan? Ang iban nga bersikulo nagahatag sa aton sang ideya paagi sa paggamit sang termino pareho sang “ang Hukmanan” kag “paghukom.” (Daniel 7:10, 22, 26, NW) Gani sa palanan-awon, si Jehova nagalingkod bilang Hukom. Sin-o ang iya hukman? Ang mga pungsod sa duta nga ginlaragway sa palanan-awon ni Daniel bilang mga sapat. * (Daniel 7:1-8) Ano nga sahi sang Hukom si Jehova?

“Ang iya panapton maputi subong sang nieve, kag ang bohok sang iya olo kaangay sa lunsay nga bulbul.” Ang puti nagasimbulo sa katarungan kag kaputli. Puti ang kolor sang bulbol sang pila ka karnero. Gani ang buhok nga daw bulbol sang karnero dapat mangin puti. Maimadyin mo bala ang nakita ni Daniel? Makita mo bala ang puti sing buhok nga Hukom nga may malaba nga panapton nga daw niebe kaputi? Ini nga paglaragway nagapasalig sa aton nga ang mga paghukom ni Jehova matarong kag maalam. Sia ang Hukom nga dapat naton saligan gid kag tahuron.

Sia ang Hukom nga dapat naton saligan gid kag tahuron

“Ang mga linibo sang mga linibo nag-alagad sa iya, kag linaksa sa mga linaksa nagtilindug sa atubangan niya.” Sin-o ining mga alagad sa langit? Ginpakilala sang Biblia ang mga anghel bilang “mga alagad” sang Dios. (Salmo 104:4) Ang mga anghel sang Dios nga mga ginatos ka milyon, masako nga “nagatuman sang iya polong” kag “nagahimo sang iya nahamut-an.” (Salmo 103:20, 21) Indi bala dugang ina nga pamatuod sang wala tupong nga kaalam sang Dios? Si Jehova lamang ang makasakdag sinang tuman kadamo nga hangaway sa langit nga mangin organisado kag masako sa sulod sang tuman kalawig nga tion.

Nagadugang pa gid ang aton pagsalig kay Jehova, ang Dumaan sang mga Adlaw, bangod sa palanan-awon ni Daniel. Ang iya paghukom matarong, kag masaligan ang iya kaalam. Palihug tun-i pa gid kon paano ka mangin suod sa tuman kaalam nga Dios.

Bahin sang Biblia nga mahimo basahon sa Oktubre:

Daniel 4-12Oseas 1-14

^ par. 3 Ang matuod wala nakita ni Daniel ang Dios, kundi may ginbutang ang Dios nga mga laragway sa iya hunahuna. Dayon para ilaragway ang iya nakita, naggamit sia sang mga malaragwayon nga ekspresyon, lakip ang antropomorpismo—ang paggamit sang mga kinaiya sang tawo para ilaragway ang Dios. Nagabulig ini sa aton nga mahangpan kon ano gid ang Dios kag indi dapat hangpon sing literal.

^ par. 5 Para sa dugang nga impormasyon sa palanan-awon ni Daniel parte sa mga sapat, basaha ang kapitulo 9 sang libro nga Binagbinaga ang Tagna ni Daniel! nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.