Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagtahod kag Pagpadungog sa Idalom sang Pag-atipan sang Dios

Pagtahod kag Pagpadungog sa Idalom sang Pag-atipan sang Dios

SANG diri si Jesus sa duta, gin-ilog gid niya ang personalidad sang iya Amay kag ang paagi sang paghimo Niya sang mga butang. Nagsiling sia: “Wala ako nagahimo sang bisan ano sa akon lamang kaugalingon; kundi ginahambal ko ini nga mga butang suno gid sa gintudlo sa akon sang Amay. . . . Pirme ko ginahimo ang mga butang nga kalahamut-an sa iya.” (Juan 8:28, 29; Colosas 1:15) Gani, paagi sa pagbinagbinag kon paano nakig-angot si Jesus sa mga babayi kag kon ano ang iya pagtamod sa ila, maintiendihan naton ang pagtamod sang Dios sa mga babayi kag sa iya mga ginapaabot sa ila.

Base sa narekord sa mga Ebanghelyo, ginbaton sang pila ka iskolar nga tuhay ang pagtamod ni Jesus sa mga babayi sangsa pagtamod anay sang tion nga ginsulat ang mga Ebanghelyo. Paano? Ang iya bala mga panudlo makahatag sing kahilwayan sa mga babayi subong?

Kon Paano Gintratar ni Jesus ang mga Babayi

Wala sila gintamod ni Jesus nga para lang sa sekso. Para sa Judiyo nga mga lider sang relihion, ang pagpakig-angot sa tuhay nga sekso magadul-ong lamang sa kailigbon. Bangod ginakabig ang mga babayi nga tentasyon, wala sila ginapahanugutan  nga mag-istorya sa mga lalaki sa publiko ukon maggua nga wala sing pandong. Pero ginlaygayan ni Jesus ang mga lalaki nga kontrolon ang ila undanon nga kailigbon kag trataron ang mga babayi nga may dignidad sa baylo nga ipain sila.—Mateo 5:28.

Nagsiling man si Jesus: “Ang bisan sin-o nga magdiborsio sa iya asawa kag magpangasawa sang iban nagapanghilahi batok sa iya.” (Marcos 10:11, 12) Gani ginsikway niya ang lapnag nga panudlo sadto nga nagatugot sa mga bana nga diborsiohan ang ila mga asawa “sa tanan nga sahi sang kabangdanan.” (Mateo 19:3, 9) Ang ideya nga pagpanghilahi batok sa iya asawa wala nahibaluan sang kalabanan nga Judiyo. Gintudlo sang ila mga rabbi nga ang bana indi gid makapanghilahi batok sa iya asawa—ang asawa lamang ang makahimo sini! Ang isa ka komentaryo sa Biblia nagsiling, “Si Jesus, paagi sa paghatag sa bana sang pareho nga obligasyon sa asawa, nagbayaw sang tindog kag dignidad sang mga babayi.”

Ang epekto sang iya panudlo subong: Sa Cristiano nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova, hilway nga nagapakig-angot ang mga babayi sa mga lalaki sa ila mga pagtilipon. Pero indi sila dapat mahangawa nga basi malisyahan sila bangod ang Cristiano nga mga lalaki nagatratar “sa tigulang nga mga babayi subong mga iloy, sa lamharon nga mga babayi subong mga utod upod ang bug-os nga kaputli.”1 Timoteo 5:2.

Gintudluan ni Jesus ang mga babayi. Kabaliskaran sa lapnag nga panudlo sang mga rabbi sadto nga indi dapat pagtudluan ang mga babayi, gintudluan sila ni Jesus kag ginpalig-on nga ipabutyag ang ila mga ginabatyag. Paagi sa pagtudlo kay Maria, ginpakita ni Jesus nga ang mga babayi indi lang pangkusina. (Lucas 10:38-42) Ang utod ni Maria nga si Marta nakabenepisyo man sa iya panudlo. Makita ini sa iya maayo nga mga sabat kay Jesus sang napatay si Lazaro.—Juan 11:21-27.

Interesado si Jesus sa ginahunahuna sang mga babayi. Sadto, ang kalabanan nga Judiyo nga babayi nagapati nga ang sekreto sang kalipay amo ang pagtigayon sang bata nga lalaki, kon posible isa ka propeta. Sang ang isa sa mga babayi nagsinggit: “Malipayon ang taguangkan nga nagdala sa imo!” gingamit ni Jesus yadto nga kahigayunan para tudluan sia sing mas importante nga butang. (Lucas 11:27, 28) Paagi sa pagsiling nga mas importante ang pagtuman sa Dios, gintudlo sa iya ni Jesus ang butang nga mas maayo pa sangsa tradisyunal nga ginapatuman sa mga babayi.—Juan 8:32.

Ang epekto sang iya panudlo subong: Ginabaton sang mga nagatudlo sa Cristiano nga kongregasyon ang mga komento sang mga babayi sa ila pagtilipon. Ginatahod nila ang hamtong nga mga babayi nga ‘nagatudlo sang maayo’ indi lang sa pribado kundi paagi man sa ila halimbawa. (Tito 2:3) Ginasaligan man nila sila sa pagwali sang maayong balita sang Ginharian sang Dios. Salmo 68:11; tan-awa ang kahon nga  “Gindumilian Bala ni Apostol Pablo ang mga Babayi sa Paghambal?” sa pahina 9.

Gin-ulikdan ni Jesus ang mga babayi. Sang panahon sang Biblia, wala ginapabaloran ang mga bata nga babayi pareho sang mga bata nga lalaki. Ginapakita ini sang Talmud nga nagasiling: “Malipayon sia nga ang iya mga bata lalaki, kag kailo sia nga ang iya mga bata babayi.” Ginakabig sang pila ka ginikanan nga kabug-atan ang bata nga babayi. Dapat nila sia pangitaan sang palamanhon kag maghatag pa sing dote. Indi man sila makasalig sa iya nga magsuportar sa ila kon magtigulang na sila.

Ginpakita ni Jesus nga ang kabuhi sang bata nga babayi pareho ka importante sa bata nga lalaki. Ginbanhaw niya ang bata nga babayi ni Jairo, pareho sa ginhimo niya sa bata nga lalaki sang balo sa Nain. (Marcos 5:35, 41, 42; Lucas 7:11-15) Pagkatapos nga gin-ayo niya ang babayi nga “may espiritu nga nagapaluya sa iya sa sulod sang napulog-walo ka tuig,” gintawag sia ni Jesus nga “babayi nga isa ka anak ni Abraham,” isa ka ekspresyon nga haluson mabasa sa sinulatan sang mga Judiyo. (Lucas 13:10-16) Paagi sa paggamit sining matinahuron kag mainayuhon nga ekspresyon, ginkilala niya sia indi lamang bilang isa ka miembro sang komunidad kundi ginkilala man niya ang iya daku nga pagtuo.—Lucas 19:9; Galacia 3:7.

Ang epekto sang iya panudlo subong: Ang isa ka hulubaton sa Asia nagasiling: “Ang pagpadaku sang bata nga babayi daw pareho lang sa pagbunyag sa hardin sang kaingod.” Ang mahigugmaon nga Cristiano nga mga Amay wala nagapaimpluwensia sa sini nga ideya kundi ginaatipan nila sing maayo ang ila kabataan, lalaki man ukon babayi. Ginasigurado sang Cristiano nga mga ginikanan nga ang tanan nila nga kabataan makaeskwela kag may maayo nga panglawas.

Ginsaligan ni Jesus ang mga babayi. Sa korte sang mga Judiyo, ang testimonya sang babayi ginakabig nga pareho lang sa iya sang isa ka ulipon. Ang historian sang unang siglo nga si Josephus naglaygay: “Indi pagbatuna ang ebidensia halin sa mga babayi bangod indi sila masaligan.”

Sa kabaliskaran, ginpili ni Jesus nga ang mga babayi amo ang makasaksi sang iya pagkabanhaw. (Mateo 28:1, 8-10) Bisan pa ining matutom nga mga babayi nakasaksi sang pagpatay kag paglubong sang ila Ginuo, indi gihapon magpati ang mga apostoles sa ila. (Mateo 27:55, 56, 61; Lucas 24:10, 11) Pero paagi sa pagpakita niya una sa mga babayi, ginkabig sila sang ginbanhaw nga Cristo nga takus sa pagpanaksi pareho sa iban niya nga disipulo.—Binuhatan 1:8, 14.

Ang epekto sang iya panudlo subong: Sa kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova, ang mga lalaki nga may mga responsibilidad nagapakita sing  konsiderasyon sa mga babayi paagi sa pagpamati sa ila mga ginasiling. Ang Cristiano nga mga bana ‘nagahatag sang dungog’ sa ila mga asawa paagi sa pagpamati sa ila sing maayo.—1 Pedro 3:7; Genesis 21:12.

Ang mga Prinsipio sa Biblia Nagapahalipay sa mga Babayi

Kon ilugon sang mga lalaki ang Cristo, matahod nila ang mga babayi kag mahatagan sing kahilwayan nga amo gid ang orihinal nga katuyuan sang Dios. (Genesis 1:27, 28) Sa baylo nga kabigon nga mas mataas sila sangsa mga babayi, ginatugutan sang Cristiano nga mga bana nga giyahan sila sang mga prinsipio sa Biblia nga nagapahalipay sa ila mga asawa.—Efeso 5:28, 29.

Sang nagtuon si Yelena sa Biblia, nagaantos sia sa pagmaltrato sa iya sang iya bana. Nagdaku sia sa masingki nga palibot, diin lapnag ang pagkidnap sa mga babayi nga luyag pangasaw-on kag abusuhan sila. “Ang akon natun-an sa Biblia naghatag sa akon sing kusog,” siling ni Yelena. “Naintiendihan ko nga may isa nga nagahigugma, nagapabalor kag nagaulikid gid sa akon. Naintiendihan ko man nga kon magtuon ang akon bana sa Biblia, magabag-o man ang iya pagtratar sa akon.” Ang iya handum natuman sang nagtuon ang iya bana sa Biblia kag nagpabawtismo bilang Saksi ni Jehova. “May pagpugong na sia sa kaugalingon,” siling ni Yelena. “Natun-an namon nga magpatawaray.” Ano ang iya konklusion? “Ang mga prinsipio sa Biblia nakabulig gid sa akon nga magbatyag nga ginapabaloran kag ginaamligan sa amon pag-asawahay.”—Colosas 3:13, 18, 19.

Indi lamang si Yelena ang nakaeksperiensia sina. Minilyon ka Cristiano nga babayi ang malipayon bangod sila kag ang ila bana nagatinguha nga sundon ang mga prinsipio sa Biblia sa ila pag-asawahay. Nakabatyag sila sing pagtahod, kaumpawan, kag kahilwayan sa pagpakig-angot sa ila mga masigka-Cristiano.—Juan 13:34, 35.

Ginakilala sang Cristiano nga mga lalaki kag babayi nga bilang makasasala kag indi perpekto nga mga tawo, bahin sila sang mga tinuga sang Dios nga “ginpasakop sa pagkawala-pulos.” Pero paagi sa pagpakigsuod sa ila mahigugmaon nga Dios kag Amay, si Jehova, may paglaum sila nga “pagahilwayon . . . gikan sa pagkaulipon sa pagkamadinulunton kag maagom ang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios.” Daw ano katahom nga palaabuton para sa mga lalaki kag babayi sa idalom sang pag-atipan sang Dios!—Roma 8:20, 21.