Huo, sa bilog nga kalibutan may minilyon ka babayi nga ministro ang mga Saksi ni Jehova. Mga manugwali sila sang maayong balita sang Ginharian sang Dios. Ang tagna sa Salmo 68:11 nagasiling parte sa ila: “Ang Ginoo nagahatag sang polong; ang mga babayi nga nagabantala sang mga balita daku nga kadam-an.”

Pero indi pareho ang babayi nga mga ministro sang mga Saksi ni Jehova sa babayi nga mga ministro sang iban nga relihion. Paano?

Indi pareho ang ila tagpalamati. Ang babayi nga mga ministro, ilabi na sang Cristiandad, nagadumala sa sulod sang ila kongregasyon, kag ang ila mga tagpalamati miembro mismo sang ila panong. Pero ang tagpalamati sang babayi nga mga ministro sang mga Saksi ni Jehova amo ang sa gua sang ila kongregasyon, ukon ang mga tawo nga ila masumalang sa ila pagpamalaybalay kag bisan diin.

Ang isa pa ka paagi nga tuhay ang babayi nga mga ministro sang mga Saksi ni Jehova amo ang ila hilikuton sa kongregasyon. Ang babayi nga mga ministro sang Cristiandad kag sang iban pa nga relihion amo ang nagadumala kag nagatudlo sang ila mga doktrina sa mga miembro sang ila kongregasyon. Pero ang babayi nga mga ministro sang mga Saksi ni Jehova wala nagatudlo sa kongregasyon kon may ara bawtismado nga mga lalaki. Ang mga lalaki lamang nga gintangdo sa pagtudlo ang makahimo sini.—1 Timoteo 3:2; Santiago 3:1.

Ginalaragway sang Biblia nga mga lalaki lamang ang ginhatagan sing responsibilidad sa pagdumala sa kongregasyon. Talupangda ang halimbawa nga ginpahamtang ni apostol Pablo sang nagsulat sia sa iya masigkamanugdumala nga si Tito: “Bangod sini ginbilin ko ikaw sa Creta, agod . . . magtangdo sang mga gulang nga lalaki sa tagsa ka siudad.” Nagdugang pa si Pablo nga ang tagsa ka lalaki nga gintangdo dapat “hilway sa panumbungon, bana sang isa ka asawa.” (Tito 1:5, 6) Amo man sini nga instruksion ang ginhatag ni Pablo sa iya sulat kay Timoteo: “Kon ang bisan sin-o nga lalaki nagatinguha sa palangakuan sang manugtatap, nagahandum sia sang maayo nga buhat. Busa ang manugtatap dapat indi salawayon, bana sang isa ka asawa, . . . kalipikado sa pagpanudlo,”—1 Timoteo 3:1, 2.

Ngaa ang mga lalaki lamang ang may responsibilidad sa pagdumala sa kongregasyon? Si Pablo nagsiling: “Wala ko ginatugutan nga magpanudlo ang babayi, ukon may awtoridad sia sa lalaki, kundi maghipos sia. Kay si Adan una nga gintuga, dayon si Eva.” (1 Timoteo 2:12, 13) Gani, ang pagpasunod sang pagpanuga nagapakita kon ngaa ginhatag sang Dios sa mga lalaki ang responsibilidad sa pagtudlo kag pagdumala.

Ang mga ministro sang mga Saksi ni Jehova nagasunod sa halimbawa sang ila Lider, si Jesucristo. Si disipulo Lucas nagsulat parte sa ministeryo ni Jesus: “Naglibot sia sa mga siudad kag mga minuro, nga nagabantala kag nagapahayag sang maayong balita sang ginharian sang Dios.” Sang ulihi, ginpadala ni Jesus ang iya mga sumulunod para maghimo man sini: “Nagsugod sila sa pagkadto sa mga minuro, nga nagabantala sang maayong balita.”—Lucas 8:1; 9:2-6.

Ang mga ministro ni Jehova subong, lalaki kag babayi, aktibo nga nagatuman sa gintagna ni Jesus: “Ining maayong balita sang ginharian ibantala sa bug-os napuy-an nga duta subong panaksi sa tanan nga pungsod; kag nian magaabot ang katapusan.”—Mateo 24:14.