Nagbisita sa amon eskwelahan ang isa ka ministro sang Pentecostal nga may gahom kuno sa pagpamulong. Sang gintandog niya ako, nalipong ako, “ginsudlan sang espiritu.” Sang nakamarasmas ako, daw natigayon ko na ang gusto ko—ang gahom sa pagpamulong. Ngaa natabo ini sa akon, kag ano ang epekto sini sa akon kabuhi? Antes ko sabton ina, isugid ko anay ang akon nagligad.

NATAWO ako sa Ilocos Norte, Pilipinas, sang Disiembre 10, 1968. Ikapito ako sa napulo ka kabataan. Pareho sa kalabanan nga Filipino, ginpadaku kami nga Katoliko. Naggradweyt ako sa hayskul sang 1986, kag handum ko nga mangin nars. Pero wala ina natuman kay nagbalatian ako. Abi ko gani mapatay na ako. Bangod sini, nakitluoy ako sa Dios nga buligan niya ako kag nagpromisa nga alagdon ko sia sa akon bilog nga kabuhi kon mag-ayo ako.

Sang nag-ayo ako pagligad sang malawig nga tion, nadumduman ko ang akon promisa sa Dios. Gani sang Hunyo 1991, nagpaenrol ako sa Pentecostal Bible school. Nalakip sa programa sang eskwelahan ang pagtigayon kuno sang “wala bayad nga dulot nga balaan nga espiritu.” Gusto ko nga may gahom ako sa pagpamulong. Gintudluan kami sa eskwelahan nga matigayon namon ini paagi sa pagpuasa kag mga pangamuyo. Isa ka bes, para magpati ang iban nga may “dulot” ako, sekreto nga ginpamatian ko ang isa ko ka klasmeyt nga nagapangamuyo sing mabaskog sa pamusod samtang naga-prayer session. Sang manugtapos na sia, dalidali ako nga nagbalik sa akon puesto. Pagkatapos, ginsugid ko sa iya kon ano ang iya ginpangamuyo, kag nagpati sia nga may “wala bayad nga dulot” na ako!

Samtang nagapadayon ako sa pag-eskwela, madamo ako sang pamangkot. Halimbawa, ang Mateo 6:9 nagsambit sang “Amay” kag sang iya “ngalan.” Nagapamangkot ako “Sin-o ang Amay nga ginsambit ni Jesus?” kag “Kay sin-o ngalan ang dapat pakabalaanon?” Indi maathag ang sabat sang akon mga instruktor. Ginatudlo nila ang Trinidad kag ginasiling nga isa ini ka misteryo. Naligban gid ako. Bisan pa sina, nagpadayon ako sa pagtuon bilang pastora.

Ang Pagtamod Ko sa mga Saksi ni Jehova

Ginatudlo sa amon eskwelahan nga ang mga Saksi ni Jehova amo ang pinakamalain nga relihion. Mga anticristo kuno sila. Naugot gid ako sa sini nga relihion.

Sang second year na ako, nagpauli ako sa balay sang bakasyon. Nabatian ni Manang Carmen nga nagpauli ako gani nagkadto sia sa balay. Saksi ni Jehova na sia, kag nagahinguyang sang madamo nga tion sa pagwali. Sang gintinguhaan niya nga tudluan ako parte sa Dios, akig ako nga nagsabat: “Kilala ko na ang Dios nga ginaalagad ko!” Pagkatapos nga insultuhan sia, gintiklod ko sia kag wala na ginpahambal.

Sang nagbalik ako sa eskwelahan, ginpadal-an ako ni Manang sang brosyur nga Should  You Believe in the Trinity? * Ginkumos ko dayon ini kag ginsunog. Akig gihapon ako sa iya.

Nangin Pastora

Samtang nagaeskwela ako sa Bible school, may pila ako nga nakumbertir. Ginapabugal ko gid nga si Nanay kag si Manong nangin Pentecostal man.

Sang Marso 1994, naggradweyt ako sa Pentecostal Bible school. Subong sa ginsambit sa umpisa, ara ang ministro sang Pentecostal. Gusto namon tanan nga gradweyt nga mag-upod sa iya kay nagapati kami nga may dulot sia sa pagpamulong. Nag-upod kami sa iya sa stage, nga nagatumbotumbo kag nagapalakpak dungan sa banda. Dayon nagakatumba ang iya matandog, nga “ginsudlan sang espiritu.” * Sang gintandog niya ako, natumba man ako kag nalipong. Sang maumpawan ako, ginhadlukan ako, pero nabatyagan ko nga may gahom na ako sa pagpamulong, gani nalipay ako.

Wala madugay, gingamit ko ini nga gahom sa pag-ayo sa bata nga may mataas nga hilanat. Sang nangamuyo ako, ginpamalhas dayon ang bata kag nadula ang hilanat. Nabatyagan ko na gid man nga matuman ko ang akon promisa sa Dios. Pero nagabatyag ako nga may kulang. Para sa akon, may isa lamang ka Dios, pero indi ko sia kilala. Kag nagaduhaduha gid ako sa pila ka doktrina sang simbahan.

Gingamit ko ini nga gahom sa pag-ayo sa bata nga may mataas nga hilanat

Mga Butang nga Nagpabag-o sang Akon Pagtamod

Pagkatapos sadto nga mga hitabo, nagdugang pa gid ang akon kaakig sa mga Saksi ni Jehova. Ginasunog ko ang publikasyon sang mga Saksi nga akon makita. Pero may natabo nga wala ko ginapaabot. Nakibot gid ako nga gusto na ni Nanay maghalin sa Pentecostal. Ginatun-an gali sia ni Manang sa Biblia! Naakig gid ako kay Manang.

May nakita ako nga Magmata! nga magasin sa balay ni Nanay. Sa kinaandan, ginasunog ko ini. Pero bangod gusto ko mahibaluan ang iya ginabasa, ginbukad ko ini. Nakita ko ang isa ka artikulo parte sa isa ka tawo nga debotado sa relihion. Pero sang ginsugdan niya basa ang mga publikasyon sang mga Saksi upod sa Biblia, nakumbinsi sia nga ang Trinidad, impierno, kag pagkadimamalatyon sang kalag wala ginatudlo sang Biblia. Natandog gid ako. Ini mismo ang mga butang nga gusto ko maintiendihan. Sugod sadto, ginahandum ko nga maintiendihan ang mga kamatuoran sa Biblia.

Sa tapos ko mabasa ang isa pa ka sugilanon sa kabuhi sa Magmata! nga magasin parte sa isa ka palahubog kag adik nga nagbag-o kay nagtuon sa Biblia, ginbasa ko pa gid ang mga publikasyon sang mga Saksi. Nakita ko ang brosyur nga The Divine Name That Will Endure Forever. * Sang mabasa ko ini, natun-an ko  nga Jehova ang ngalan sang Dios. Nalipay gid ako nga mahibaluan ang kamatuoran parte sa lamang matuod nga Dios!—Deuteronomio 4:39; Jeremias 10:10.

Nalipay gid ako nga mahibaluan ang kamatuoran parte sa lamang matuod nga Dios!

Sekreto ako nga nagabasa kag natun-an ko ang madamo pa nga kamatuoran sa Biblia. Halimbawa, gintudluan ako sa eskwelahan sang Pentecostal nga si Jesus ang Dios, pero natun-an ko sa Biblia nga sia “ang Anak sang buhi nga Dios.”—Mateo 16:15, 16.

Pagbag-o sang Pagtamod

Sang nagkit-anay kami liwat ni Manang, nakibot gid sia nga nangayo ako sang kopya sang brosyur nga The Divine Name That Will Endure Forever kag sang iban pa nga literatura. Tinuig ako nga nag-eskwela sa Bible school, pero wala ako gintudluan sang kamatuoran; ginbulag ako. Nalipay gid ako subong bangod sang mga kamatuoran nga akon natun-an sa Biblia. Nabatyagan ko gid ang ginsiling ni Jesus: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” (Juan 8:32) Ini nga mga kamatuoran nagpabag-o sang akon kabuhi.

Ini nga mga kamatuoran nagpabag-o sang akon kabuhi

Sang primero, abi ko masimba ko si Jehova nga Dios sing sekreto kag makapadayon bilang pastora. Narealisar ko sang ulihi nga indi ko na matudlo ang madamo nga doktrina sang simbahan. Pero nahadlok ako. Paano na lang ang akon palangabuhian kon maghalin ako sa pagkapastora? Makahuluya gid sa simbahan nga ang isa sang ila pastor mangin isa ka Saksi ni Jehova! Gani nagpadayon ako bilang pastora, pero ginalikawan ko ang butig nga mga doktrina sang simbahan.

Sang nagkit-anay kami liwat ni Manang, nanugda sia nga magtambong ako sa pagtilipon sang mga Saksi ni Jehova. Bangod didto ako nagareport sa mayor nga simbahan sa Laoag City, sekreto ko nga ginpangita ang tilipunan sang mga Saksi, ang Kingdom Hall. Ginpakilala ako kay Alma Preciosa Villarin, nga may hayo nga “Precious,” isa ka ministro sa sina nga kongregasyon nga nagahinguyang sing madamo nga tion sa pagwali. Bisan pa negatibo gihapon ako sa mga Saksi, ginbaton ko ang tanyag niya nga magtuon sa Biblia.

Mapinasensiahon gid si Manang sa pagtudlo sa akon sang mga kamatuoran sa Biblia kag amo man si Precious. Ginbuligan gid niya ako nga maintiendihan ang Biblia, bisan pa nga naugot ako, ginabais sia, kag nagataas ang akon tingog kon kaisa kay ginainsister ko ang akon pila ka ginapatihan. Natandog gid ang akon tagipusuon sa personal nga interes, pagkamapainubuson, kag pagkakalmado ni Precious kag sang iban pa nga Saksi. Nagpahulag ini sa akon nga simbahon si Jehova.

 Sang Hulyo 1995, narealisar ko nga kon gusto ko pahamut-an ang Dios, dapat ako maghalin bilang pastora. Ngaa? Ang Bugna 18:4 nagasambit sing simbuliko sang butig nga relihion kag ini nagasiling: “Gua kamo sa iya, katawhan ko, kon indi ninyo luyag makig-ambit sa iya sa mga sala niya, kag kon indi ninyo luyag magbaton sang bahin sang iya mga kalalat-an.” Paano na lang ang akon palangabuhian? Ginpalig-on ako sang Hebreo 13:5 nga kon himuon naton ang kabubut-on sang Dios, nagapromisa sia: “Indi ko gid kamo pagbayaan ukon pagpatumbayaan.”

Bisan pa nga ginpamatukan ako ni Tatay kag ni Manong, duha ka semana antes sang akon bawtismo, nagpauli ako sa balay kag ginsunog ang tanan nga butang nga gingamit ko anay bilang pastora. Pagkatapos, nabatyagan ko nga ang pinasahi nga gahom nga ginhatag sa akon nadula na. Sang una, kon magtulog ako, kabug-at gid sang akon pamatyag. Nadula na man ini. Ang landong nga pirme ko makita sa bintana sang akon kuarto wala na man. Ang akon pagtuon sa Biblia nagtudlo sa akon nga ang bisan ano nga ginatawag nga dulot subong, pareho sa gahom sa pagpamulong, indi halin sa Dios kundi halin sa malaut nga mga espiritu. Nalipay gid ako nga nahilway na ako sa ila impluwensia, pareho sa alagad nga babayi nga ginhilway ni Pablo sa “isa ka demonyo sang pagpamakot.”—Binuhatan 16:16-18.

Makalilipay gid nga makaupod si Nanay samtang ginapresentar namon ang amon kaugalingon para magpabawtismo bilang mga Saksi ni Jehova sang Septiembre 1996! Pagkatapos sang akon bawtismo, nagsulod ako sa bug-os tion nga ministro nga nagahinguyang sang madamo nga tion sa pagwali kag padayon ko ini nga ginahimo sa madamo nga tinuig.

May bana na ako subong, sia amo si Silver. Nagapanikasog kami nga duha nga tudluan ang amon bata nga babayi sa kamatuoran sa Biblia. Ang pila sang akon utod nagaalagad na man kay Jehova. Bisan pa nga naghinulsol ako nga madamo nga tinuig nga wala ko nakilala ang Dios, nalipay gid ako nga kilala ko na subong ang Dios nga ginasimba ko.

^ par. 10 Ginhimo sang mga Saksi ni Jehova pero wala na ginaimprinta subong.

^ par. 13 Ang “ginsudlan sang espiritu” nagapatuhoy sa isa ka hitabo sa pila ka relihion diin ginapatihan nga ang “espiritu” nagaabot sa mga tumuluo sing tuman kabaskog amo nga nagakatumba sila.

^ par. 18 Ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.