Magamadinalag-on ang Imo Palaabuton—Paano?

PAANO mo matigayon ang madinalag-on nga kabuhi? Ang isa ka paagi amo ang paggamit sang imo ikasarang sa pagbinagbinag sang posible nga mga resulta sang mga desisyon nga ginahimo mo subong.

Mahimo mabudlayan ka sa paghimo sang desisyon nga makadala sang kaayuhan sa imo bilog nga kabuhi. Ngaa? Kay gusto sang madamo nga makuha dayon ang mga butang nga luyag nila. Halimbawa, mahimo marealisar mo nga ang pagsunod sa laygay sang Biblia makabulig sa imo nga magmalig-on ang imo pamilya. (Efeso 5:22–6:4) Pero para mahimo ina, dapat maghatag ka pirme sang tion sa imo pamilya, kag likawan nga mangin masako katama sa imo trabaho, pagliwaliwa, ukon kalingawan. Dapat ka magpili kon bala gusto mo ang umalagi lang nga kalipay ukon ang nagalawig nga kadalag-an. Ano ang makabulig sa imo sa paghimo sang husto nga desisyon? Binagbinaga ang apat ka paagi.

1 Pamensara ang Resulta sang Imo mga Desisyon

Kon nagadesisyon, pamensara ang mga resulta. Ang Biblia nagalaygay: “Ang mahalongon nga tawo nakakita sang malaut kag nagapanago sia.” (Hulubaton 22:3) Kon binagbinagon mo gid ang mga resulta, mabuligan ka nga likawan ang mga desisyon nga mahimo makahalit sa imo. Pero kon pamensaron mo ang mga benepisyo sa ulihi sang husto nga desisyon, amo gid sina ang imo pilion.

Pamangkuta ang imo kaugalingon: ‘Ano ang mangin resulta sang akon desisyon pagligad sang isa ka tuig, 10 ka tuig, ukon 20 ka tuig? Ano ang mangin epekto sini sa akon emosyon kag panglawas? Paano ini makaapektar sa akon pamilya kag sa iban nga palangga ko?’ Importante sa tanan: ‘Makapahalipay bala ini sa Dios? Paano ini makaapektar sa akon kaangtanan sa iya?’ Bangod ang Biblia gingiyahan sang Dios, mabuligan ka sini nga mahibaluan kon ano ang makapahalipay sa iya kag malikawan ang katalagman nga mahimo indi mo matalupangdan.—Hulubaton 14:12; 2 Timoteo 3:16.

2 Binagbinaga Mismo ang mga Pililian

Sa baylo nga maghimo sang ila kaugalingon nga mga desisyon, madamo ang nagasunod na lang sa iban. Pero indi buot silingon nga kon popular ina nga desisyon, magamadinalag-on gid ina. Binagbinaga mismo ang mga pililian. Halimbawa, si Natalie * nagsiling: “Gusto ko gid ang madinalag-on nga pag-asawahay. Pero sa banta ko, daw imposible ko ini matigayon. Sang kolehiyo pa ako, ang tanan ko nga abyan mga maalam. Pero, nagahimo sila gihapon sang sala nga mga desisyon. Pirme sila nagailis-ilis sang nobya ukon nobyo. Pareho sa ila, madamo man ako sang nanobyo. Nasakitan gid ako sa sini.”

Nagtuon si Natalie sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Nagsiling sia: “Nakita ko sa mga Saksi nga malipayon ang mga pamatan-on kag malig-on ang mga pag-asawahay. Bisan pa mabudlay, amat-amat ko nga ginbag-o ang akon batasan kag pagkabuhi.”  Ano ang resulta? “Gusto ko makapamana sang isa nga nagustuhan ko gid,” siling ni Natalie. “Sang ulihi, napamana ko ang lalaki nga pareho sa akon sing relihion. Ginhatagan gid ako sang Dios sang mas maayo nga pamilya sangsa ginahandum ko.”

3 Binagbinaga ang mga Epekto sa Ulihi

Para malikawan ang temporaryo nga tulumuron, dapat mo man hunahunaon sing maayo kon ano gid ang gusto mo sa palaabuton kag kon paano mo ini malab-ot. (Hulubaton 21:5) Indi paghunahunaa nga asta lang sa 70 ukon 80 ka tuig ang kabuhi sang tawo, kundi imadyina ang ginasiling sang Biblia nga mabuhi ka sing wala katapusan.

Ang Biblia nagasiling nga paagi sa paghalad ni Jesucristo sang iya kabuhi, naghatag sing kahigayunan ang Dios nga matigayon sang mga tawo ang kabuhi nga wala sing katapusan. (Mateo 20:28; Roma 6:23) Nagpromisa sia nga tumanon niya ang iya orihinal nga katuyuan para sa mga tawo kag sa duta. Ang mga nagahigugma sa Dios may kahigayunan nga mabuhi sing wala katapusan sa matahom nga duta. (Salmo 37:11; Bugna 21:3-5) Matigayon mo ini kon binagbinagon mo ang mga epekto sa ulihi sang imo mga desisyon.

4 Tinguhai nga Lab-uton ang Imo mga Tulumuron

Paano mo matigayon ina nga promisa? Magkuha sang ihibalo sang Dios. (Juan 17:3) Ang sibu nga ihibalo magapabakod sang imo pagtuo nga matuman gid ang mga promisa sang Dios. Ina nga pagtuo makabulig sa imo nga mahimo ang mga pagbag-o para mapahalipay ang Dios.

Binagbinaga ang eksperiensia ni Michael. Nagsiling sia: “Sang 12 anyos pa lang ako, nagapahubog na ako kag nagadroga. Nag-entra ako sa gang kag sa banta ko indi na ako malab-utan 30. Makapila ako nga nagtuyo nga maghikog bangod sa akon kaakig kag kapaslawan. Daw may kulang sa akon kabuhi.” Sang hayskul si Michael, ang isa niya ka kaupod sa gang nagtuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Nagtuon man sia.

Ang mga natun-an ni Michael sa Biblia nagpabag-o sang iya pagtamod sa palaabuton. “Natun-an ko nga sa palaabuton ang duta mangin paraiso kag ang mga tawo magakabuhi sing malinong kag wala nagakabalaka. Ginapanan-aw ko nga mangin amo sini ang akon palaabuton. Tulumuron ko nga mangin abyan si Jehova. Pero kon kaisa nagakapaslawan ako. Bisan nagatuon na ako sa Biblia, pila ka bes pa nga nagpahubog ako. Natabo man ako sa isa ka babayi.”

Paano naatubang ni Michael ang mga kapaslawan kag nabag-o ang iya kabuhi? Nagsiling sia: “Ginsilingan ako sang nagatudlo sa akon nga basahon ang Biblia adlaw-adlaw kag makig-upod sa mga tawo nga gusto mapahalipay ang Dios. Narealisar ko nga ginaimpluwensiahan ako gihapon sang mga kaupod ko sa gang. Bisan pa daw pamilya ko na sila, nag-untat ako sa pagpakig-upod sa ila.”

Naghimo si Michael sang mga tulumuron nga madali lang niya malab-ot nga makabulig sa iya nga magkabuhi suno sa mga prinsipio sang Dios. Mahimo mo man ina. Isulat ang mga tulumuron mo sa palaabuton kag ang mga paagi nga malab-ot mo ini. Ipahibalo ang imo mga tulumuron sa mga tawo nga magabulig sa imo, pangabaya sila nga monitoron ang imo pag-uswag.

Tun-i dayon ang parte sa Dios kag iaplikar ini sa imo kabuhi. Pauswaga ang imo gugma sa Dios kag sa iya Pulong, ang Biblia. Ang Biblia nagasiling parte sa tawo nga nagatuman sa mga prinsipio sini: “Ang bisan ano nga ginahimo niya nagauswag.”—Salmo 1:1-3.

[Nota]

^ par. 8 Gin-islan ang mga ngalan sa sini nga artikulo.