“Ano Ang Kamatuoran?”

AMO ini ang matinamayon nga ginpamangkot sang Romano nga Gobernador nga si Poncio Pilato kay Jesus. Indi sia interesado nga mahibaluan ang sabat, gani naghipos na lang si Jesus. Mahimo, para kay Pilato ang kamatuoran mabudlay hangpon.—Juan 18:38.

Madamo sa karon ang nagatamay sa kamatuoran, lakip na ang relihiosong mga lider, mga manunudlo, kag mga pulitiko. Para sa ila wala sing isa lamang ka talaksan ilabi na sa moral kag espirituwal nga mga butang, kundi relatibo ini kag nagabulubag-o. Buot silingon, ang mga tawo mismo ang mamat-od kon ano ang husto kag sayop. (Isaias 5:20, 21) Bangod sini, mahimo man sikwayon sang mga tawo ang mga talaksan sa moral nga ginasunod anay sang nagligad nga mga kaliwatan kay para sa ila indi na ini praktikal karon.

Talalupangdon gid ang ginsiling ni Jesus, amo nga namangkot si Pilato. Nagsiling si Jesus: “Tungod sini natawo ako, kag tungod sini nagkari ako sa kalibutan, agod nga magpanaksi ako sa kamatuoran.” (Juan 18:37) Para kay Jesus, ang kamatuoran maathag kag indi mabudlay hangpon. Ginsaaran niya ang iya mga disipulo: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”—Juan 8:32.

Diin naton masapwan ina nga kamatuoran? Isa ka bes, nangamuyo si Jesus sa Dios: “Ang imo pulong kamatuoran.” (Juan 17:17) Ang pagsulat sang Biblia gintuytuyan sang Dios, kag nagasugid ini sang kamatuoran nga nagahatag sa aton sing masaligan nga panuytoy kag pat-od nga paglaum sa palaabuton—ang kabuhi nga wala sing katapusan.—2 Timoteo 3:15-17.

Ginpalampas ni Pilato ang kahigayunan nga mahibaluan ina nga kamatuoran. Ikaw, ano ang himuon mo? Mahimo mo pangabayon ang mga Saksi ni Jehova nga isugid sa imo ang “kamatuoran” nga gintudlo ni Jesus. Malipay gid sila nga isugid sa imo ina nga kamatuoran.