Importante Bala ang mga Sabat?

“Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.”—JUAN 8:32.

ANG Biblia nagaunod sang kamatuoran nga makahilway sa aton sa makapalibog ukon makapatalang nga mga pagpati parte kay Jesus. Pero importante gid bala kon ano ang aton ginapatihan parte sa iya? Huo. Importante ini kay Jehova. Importante ini kay Jesus. Kag dapat importante man ini sa aton.

Ngaa importante ini kay Jehova? Bangod “ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Gusto ni Jehova nga mabuhi kita sing wala katapusan. Si Jesus nagsiling: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya . . . makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ginpadala sang Dios ang iya Anak agod tubson kita kag buksan ang dalan para mabuhi kita sing wala katapusan sa Paraiso sa duta, suno sa Iya orihinal nga katuyuan. (Genesis 1:28) Gusto sang Dios nga hatagan sang regalo nga kabuhi nga wala sing katapusan ang mga nagatuon sang kamatuoran parte sa iya Anak kag nagagawi sing nahisuno sa sini.—Roma 6:23.

Ngaa importante ini kay Jesus? Ginahigugma man ni Jesus ang mga tawo. Ginpakita niya ini sang ginhalad niya ang iya kabuhi para sa aton. (Juan 15:13) Nahangpan niya nga sia lamang ang dalan para sa kaluwasan. (Juan 14:6) Gani gusto gid ni Jesus nga madamo ang makabenepisyo sa iya halad. Ina ang rason kon ngaa ginsugo niya ang iya matuod nga mga sumulunod nga tudluan ang mga tawo sa bilog nga duta parte sa kabubut-on kag katuyuan sang Dios.—Mateo 24:14; 28:19, 20.

Ngaa dapat importante ini sa aton? Hunahunaa sing makadali ang mga butang nga importante sa imo—ang imo ikaayong lawas kag imo pamilya. Gusto mo bala nga mangin maayo ang inyo panglawas kag kabuhi? Paagi kay Jesus, ginatanyag ni Jehova sa imo kag sa imo mga pinalangga ang perpekto nga panglawas kag kabuhi nga wala sing katapusan sa bag-o nga kalibutan, nga wala na sing kasakit kag pag-antos. (Salmo 37:11, 29; Bugna 21:3, 4) Gusto mo bala nga matigayon ini? Kon amo, may dapat ka nga himuon.

Binagbinaga liwat ang bersikulo nga ginsambit sa ibabaw: “Mahibaluan ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.” Ang kamatuoran parte kay Jesus kag sa iya papel sa katumanan sang katuyuan sang Dios makahilway sa aton sa pinakagrabe nga sahi sang pagkaulipon—ang pagkaulipon sa sala kag kamatayon. Pero para maeksperiensiahan ini, dapat ‘mahibaluan mo ang kamatuoran.’ Ngaa indi mo pagtun-an sing dugang pa ang parte sa sini nga kamatuoran kag kon paano ka kag ang imo mga pinalangga makabenepisyo sa sini? Nalipay gid ang mga Saksi ni Jehova sa pagbulig sa imo.