“UYAT ka sa kamot ko,” siling sang amay sa iya bata samtang nagatabok sila sa karsada. Ginakaptan niya sing hugot ang kamot sang iya bata, gani nakabatyag ini nga luwas sa katalagman kag wala nahadlok. Gusto mo man bala nga may mag-uyat sa imo kamot para giyahan ka nga maatubang ang mga kabudlayan? Kon amo, makabulig sa imo ang ginsiling ni Isaias.—Basaha ang Isaias 41:10, 13.

Ginpatuhuyan diri ni Isaias ang Israel. Bisan pa ini nga pungsod “espesyal nga katawhan” sang Dios, madamo ini sang kaaway. (Exodo 19:5, APD) Dapat bala mahadlok ang Israel? Gingamit ni Jehova si Isaias para isugid ang makapabakod nga mensahe. Samtang ginabinagbinag naton ini, dumdumon naton nga makabulig man ini sa mga sumilimba sang Dios subong.—Roma 15:4.

“Dili ka mahadluk,” siling ni Jehova. (Bersikulo 10) Ginpaathag niya kon ngaa indi dapat mahadlok ang iya katawhan: “Kay ako nagaupud sa imo.” Indi sia malayo, nga nagabulig lamang kon kinahanglanon. Gusto niya nga mahibaluan sang iya katawhan nga kaupod nila sia—nga daw ara lang sia sa ila tupad—kag handa sa pagbulig sa ila. Indi bala nga makapabakod gid ini?

Nagsiling pa si Jehova sa iya mga sumilimba: “Dili ka magkahangawa [“magsalasala,” NW].” (Bersikulo 10) Ang Hebreo nga tinaga nga gingamit diri nagapatuhoy sa mga “nagatulok sa tanan nga direksion para hibaluon kon bala may makahalit sa ila.” Ginpaathag ni Jehova kon ngaa indi dapat magsalasala ang iya katawhan: “Kay ako ang imo Dios.” Makapabakod gid ini! Si Jehova ang “Labing Mataas” kag “Labing Makagagahom.” (Salmo 91:1, HPV) Kon labing gamhanan ang ila Dios, ngaa abi mahadlok sila?

Gani, sa ano makasalig ang mga sumilimba ni Jehova? Nagpromisa sia: “Alay-ayon ko ikaw sang too nga kamut sang akon pagkamatarung.” (Bersikulo 10) Nagsiling man sia: “Ako ang GINOO nga imo Dios, magauyat sang imo kamut nga too.” (Bersikulo 13) Ano ang napensaran mo sang nabasa mo ini? “Ginapakita sining duha ka bersikulo ang kaangtanan sang ginikanan kag bata,” siling sang isa ka reperensia. “[Ang amay] wala lamang nagabantay, kundi ara man sia sa tupad sang iya bata; wala niya ginatugutan nga magpalayo sa iya ang iya bata.” Indi man pagtugutan ni Jehova nga mapahilayo sa iya ang iya katawhan, bisan pa makaeksperiensia sila sang grabe nga kabudlayan.—Hebreo 13:5, 6.

Makapabakod man sa mga sumilimba ni Jehova subong ang ginsiling ni Isaias. Sa sining “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon,” mahimo maluyahan kita bangod sang mga kabudlayan. (2 Timoteo 3:1) Pero wala kita nagaisahanon sa pag-atubang sini. Si Jehova handa sa pagbulig sa aton. Pareho sa isa ka bata, makauyat kita sa iya gamhanan nga kamot, nga nagasalig nga giyahan niya kita sa husto nga direksion kag buligan sa aton mga problema.—Salmo 63:7, 8.

Bahin sang Biblia nga Mahimo Basahon sa Enero:

Isaias 24-42