Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Pagbisita sa Nagapugati nga Kamingawan

Pagbisita sa Nagapugati nga Kamingawan

 Sulat Halin sa Norway

Pagbisita sa Nagapugati nga Kamingawan

ISA ka aga sang tigtulugnaw, ginatan-aw namon sa bintana kon bala maayo ang tiempo. Nalipay gid kami sang nakita namon nga matin-aw ang langit! Mawali kami sing tatlo ka adlaw sa Finnmarksvidda—isa ka mataas nga kapatagan sa aminhan sang Arctic Circle.

Matugnaw gid sa Norway sa sini nga tion, gani nagaduhaduha kami kon bala makadto kami sa kamingawan sa aminhan. Maayo lang kay maupod sa amon ang tatlo ka Saksi ni Jehova sa sini nga lugar. Kabisado nila ini nga lugar kag ginsilingan nila kami kon ano ang maayo nga himuon.

Diutay lang ang karsada diri. Kinahanglan ang snowmobile para makadtuan ang mga tawo sa naligwin nga mga lugar. Ginkarga namon ang amon bayo, pagkaon, kag gatong sa amon mga snowmobile kag sledge. Makita namon sa unhan ang nagapugati nga kapatagan. Ang niebe daw nagainggat nga diamante kon masilakan. Matahom gid ini tulukon!

Makita sa Finnmarksvidda ang pila ka klase sang oso kag iban pa nga ilahas nga mga sapat. Pero ang gusto gid namon makita amo ang mga tawo sa sining naligwin nga lugar. Nalipay gid kami nga makilala ang pila ka tawo nga Sami, nga nagasagod sang mga usa ukon nagatrabaho sa mga dalayunan sa kabukiran.

Pag-abot namon sa una nga dalayunan, nakilala namon ang pila ka pamatan-on nga naga-skiing upod ang ila klase. Nagdulog sila kag namangkot kon ano ang ginahimo namon. Siempre, nalipay kami nga sugiran sila. “Kabay nga ubayan kamo sa inyo pagwali!” siling sang isa sa ila antes kami maglakat. Nagsakay kami liwat sa amon snowmobile kag gintabok ang nagyelo nga linaw kag nagapugati nga kamingawan. May makita ayhan kami nga panong sang usa?

Samtang nagataklad kami pakadto sa gamay nga balay, gintamyaw kami sang isa ka lalaki. Tumandok sia diri. Sang nakita niya nga guba ang amon sledge, nagsiling sia nga kay-uhon niya ini. Ginpatawhayan niya ang pagkay-o; ang mga tawo diri wala nagadali. Gani, nangin relaks man kami. Pagkatapos niya kay-o, ginpasalamatan namon sia kag ginsugiran sang ginasiling sang Biblia kon ngaa ginatugutan  sang Dios ang pag-antos. Namati gid sia. Antes kami maglakat, ginbaton niya ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? kag mga magasin nga Lalantawan kag Magmata! Nagyuhum sia kag nagsiling, “Salamat sa inyo pagbisita.”

Sang gab-i na, makadto na kami sa amon dalayunan. Hinali lang nga nakita namon ang isa ka ilahas nga ido. Kanami tulukon sang iya nagapula nga balahibo sa nagapugati nga niebe. Nagdulog sing makadali ang ido, nagtulok sa amon, kag dayon naglakat. Nagtupa ang mga niebe, gani daw indi na namon makita ang amon alagyan. Maayo lang kay sang ulihi nakita namon ang amon dalayunan! Nagdabok kami sa kalan, kag amat-amat nga nag-init ang palibot. Bisan kapoy kami sa amon biyahe sa bilog nga adlaw, nalipay gid kami.

Kadasig lang mag-aga. Ginkargahan namon liwat ang amon snowmobile kag naglakbay paubos. Nagpanghigaron kami sa suba kag nagkadto sa isa naman ka dalayunan. Nakilala namon diri ang isa ka pamatan-on nga lalaki, kag ginsugiran sia sang makalilipay nga mensahe sa Biblia. Gintudluan niya kami sang mahapos nga alagyan pabalik.

Katapusan na nga adlaw sang amon pagbisita. Sang nagapasulod kami sa Stabbursdalen National Park, nakita namon ang matahom nga palibot kag ang kabukiran sa unhan nga nakulapan sang niebe kag nagabanaag kon masilakan. May nakita kami nga daku nga panong sang usa! Ginakutkot nila paagi sa ila dalagku nga mga kuko ang mga lumot para kaunon. Sa unhan, may nakita kami nga Sami. Nagapungko sia sa iya snowmobile kag nagatan-aw sa iya mga usa nga ginabantayan sang iya ido. Nanimhot ang ido pakadto nayon sa amon. Pero nag-untat man ini kag ginbantayan liwat ang panong. Ginwalihan namon ang tawo kag mainabyanon sia nga namati sa amon.

Sang nagapauli kami, ginhunahuna namon ang amon nakilala sa amon 300 kilometros nga paglakbay. Nalipay gid kami nga malab-ot ang mga tawo sa sining nagapugati nga kamingawan.

[Picture Credit Line sa pahina 15]

© Norway Post