“May Tion sa Paghigugma kag May Tion Man sa Pagkaugot”

“GOD is love.” Ginadispley sang iban ini nga mga tinaga sa dingding sang ila balay. Matahom gid ini nga paglaragway sa Dios, nga panguna nga halimbawa sang gugma.

Pero, madamo ang wala nakahibalo nga ini nga mga tinaga naghalin sa Biblia. Si apostol Juan nagsulat: “Sia nga wala nagahigugma wala makakilala sa Dios, bangod ang Dios gugma.” (1 Juan 4:8) Nagsulat man si Juan parte sa gugma sang Dios sa mga tawo nga kinahanglan tubson: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.”—Juan 3:16.

Parte sini, ang iban nagahunahuna nga ginapabay-an lang sang Dios ang aton ginahimo. Makita sa pagkabuhi sang madamo nga tawo nga nagapensar sila nga indi sila manabat sa Dios sa tanan nila nga ginahimo. Pero husto bala ini? Ginahigugma bala sang Dios ang tanan, maayo man ukon malain? Naugot man bala ang Dios?

Ang Gugma sang Dios kag ang Iya Kaugot

Ang maalam nga hari nga si Solomon nagsiling: “May tagsa ka tion ang tanan nga buluhaton diri sa kalibutan . . . may tion sa paghigugma kag may tion man sa pagkaugot.” (Manugwali 3:1, 8, APD) Ginapakita sini nga prinsipio, nga bisan ang Dios mahigugmaon kag mainayuhon, may mga tion nga naugot man sia.

Ano ang buot silingon sang ‘kaugot’ nga ginsambit sa Biblia? Ang isa ka reperensia nagsiling: “Sa Kasulatan, ang tinaga nga ‘kaugot’ may lainlain nga kahulugan. Mahimo ini magpatuhoy sa grabe nga kaakig ukon sa pagtanom sang kalain sang buot nga sa masami may tuyo nga manghalit. Ini nga kaugot mahimo mangin mabaskog nga emosyon nga nagatiklod sa isa nga halitan ang iya ginakaugtan.” Pamilyar kita sa sini nga kaugot, kay ang epekto sini makita naton sa kalibutan. Pero ini nga reperensia nagsiling pa: “Ang ‘kaugot’ mahimo man magpatuhoy sa grabe nga pagkangil-ad nga wala sing tuyo nga halitan ang ginakaugtan.”

Ining ikaduha nga kahulugan ang binagbinagon naton—ang mabaskog nga kaugot ukon pagkangil-ad nga wala sing tuyo nga manghalit. Nakabatyag man bala sini ang Dios? Ang Hulubaton 6:16-19 nagasiling: “May anum ka butang nga ginadumtan [“ginakaugtan,” APD] ang GINOO, pito nga kangil-aran sa iya: ang mga mata nga palabilabihon, ang dila nga butigon, kag ang mga kamut nga nagapaagay sing dugo nga wala sing sala, ang tagiposoon nga nagapahito sing mga tinutuyo nga malaut, ang mga tiil nga madasig magdalagan sa panistis, ang dimatuud nga saksi nga nagamitlang sing mga  butig, kag sia nga nagasab-ug sing kasuayon sa tunga sang mga kauturan.”

Ginapakita diri ang mga buhat nga ginakaugtan sang Dios. Pero wala niya ginadumtan ang tawo nga nagahimo sini. Ginabinagbinag niya ang mga kahimtangan, pareho sang kaluyahon, palibot, gindak-an, kag pagkainosente sang isa. (Genesis 8:21; Roma 5:12) Gin-ilustrar ini sang manunulat sang Hulubaton: “Sia nga ginahigugma sang GINOO ginabadlong niya, subong sang amay sa anak nga sa iya nagakahamuut sia.” (Hulubaton 3:12) Mahimo maakig ang ginikanan sa malain nga ginhimo sang iya bata, pero palangga niya gihapon ini kag ginahimo ang iya masarangan nga tadlungon sia paagi sa disiplina. Bangod sa gugma ni Jehova, ginatadlong man niya ang nakasala kon posible pa ini nga mapabag-o.

Nagakaigo nga Kaugot

Pero ano abi kon nahibaluan sang isa ang kabubut-on sang Dios kag wala niya ini ginhimo? Indi niya mabaton ang gugma sang Dios, kundi ang Iya kaakig. Maugot gid si Jehova kon hungod nga ginahimo sina nga tawo ang Iya ginakaugtan. Halimbawa, ang Biblia nagasiling: “Ginausisa niya ang mga matarong kag ang mga malaot. Ginakaugtan niya ang mga mapintas.” (Salmo 11:5, APD) Ining wala nagahinulsol nga tawo indi na mapatawad, subong sang ginpaathag ni apostol Pablo sa iya sulat sa mga Hebreo: “Kon hungod kita nga maghimo sang sala sa tapos mabaton ang sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran, wala na sing nabilin nga halad tungod sa mga sala, kundi may makahaladlok nga paghulat sa paghukom kag may kalayuhon nga kaimon nga magalamon sa mga nagapamatok.” (Hebreo 10:26, 27) Ngaa himuon ina sang Dios sang gugma?

Kon ang isa ka tawo hungod nga nagahimo sang mabug-at nga sala, mangin malauton sia kag imposible na nga magbag-o. Ginpaanggid sia sang Biblia sa leopardo nga indi makailis sang iya mga pintokpintok. (Jeremias 13:23) Bangod wala sia nagahinulsol, nagsiling ang Biblia nga “nakasala [sia] tubtob san-o,” kag indi na mapatawad.—Marcos 3:29.

Amo sina sanday Adan kag Eva kag si Judas Iscariote. Ngaa masiling nga hungod nga nagpakasala sanday Adan kag Eva kag indi na mapatawad? Bangod gintuga sila sang Dios nga perpekto kag nahibaluan nila ang maathag nga sugo sang Dios. Wala na sila ginsilingan sang Dios nga maghinulsol. (Genesis 3:16-24) Si Judas naman, bisan indi perpekto, kaupod pirme sang Anak sang Dios pero nagtraidor sia. Ginpatuhuyan sia ni Jesus subong “anak sang kalaglagan.” (Juan 17:12) Ginapakita man sang Biblia nga ang Yawa hungod nga nagapakasala halin pa sang una kag nagahulat na lang sang  iya kalaglagan. (1 Juan 3:8; Bugna 12:12) Ini nga mga indibiduwal ginkaugtan sang Dios.

Pero makalilipay mahibaluan nga posible pa mapabag-o ang iban nga nakasala. Mapinasensiahon si Jehova kag wala sia nalipay nga silutan ang mga tawo nga wala nakahibalo nga sala ang ila ginahimo. (Ezequiel 33:11) Gusto niya nga maghinulsol sila kag mapatawad. Aton mabasa: “Magbiya ang malauton sang iya dalanon, kag ang dimatarung nga tawo sang iya mga painoino; magbalik sia sa GINOO, kag sia magakalooy sa iya, kag sa aton Dios, kay sia magapatawad sing bugana.”—Isaias 55:7.

Balanse nga Pagtamod sa Gugma kag Kaugot

Bilang mga manug-ilog sang Dios, dapat naintiendihan sang matuod nga mga Cristiano kon san-o ang “tion sa paghigugma” kag ‘tion sa pagkaugot.’ Bangod sa emosyon, mahimo mangin indi balanse ang pagtamod sang isa sa gugma kag kaluoy. Pero ang ginsiling ni disipulo Judas makabulig sa aton nga ipakita ang kaluoy bisan pa ginakaugtan ang sala: “Padayon nga magpakita sang kaluoy sa iban, nga ginahimo ini nga may kahadlok, samtang ginadumtan ninyo bisan ang nasulod nga panapton nga namantsahan sang unod.” (Judas 22, 23) Gani dapat naton kaugtan ang sala, indi ang nakasala.

Ginasugo man ang mga Cristiano nga higugmaon ang ila kaaway paagi sa paghimo sing maayo. “Padayon nga higugmaa ang inyo mga kaaway kag ipangamuyo ang mga nagahingabot sa inyo,” siling ni Jesus. (Mateo 5:44) Gani, ang mga Saksi ni Jehova padayon nga nagawali sing maayong balita sang Ginharian sang Dios sa ila isigkatawo, bisan pa ang iban wala nagabaton sini. (Mateo 24:14) Ginabase nila sa Biblia ang ila pagtamod, gani para sa ila posible mabaton sang tanan ang gugma kag kaluoy ni Jehova. Kon wala sila ginaapresyar ukon ginapamatukan kag ginahingabot, ginatuman sang mga Saksi ang laygay ni apostol Pablo: “Padayon nga pakamaayuha ang mga nagahingabot sa inyo; magpakamaayo kag indi magpakamalaut . . . Indi magbalos sang malaut sa malaut kay bisan sin-o.” (Roma 12:14, 17) Ginadumdom nila nga si Jehova ang magadesisyon kon sin-o ang iya higugmaon ukon kaugtan. Sia lamang ang Hukom kon sin-o ang maluwas ukon malaglag.—Hebreo 10:30.

Huo, “ang Dios gugma.” Gani dapat naton apresyahon ang iya gugma kag hibaluon ang iya kabubut-on kag himuon ini. Nalipay ang mga Saksi ni Jehova sa inyo lugar nga buligan ka nga matun-an sa imo Biblia ang kabubut-on sang Dios kag kon paano ini himuon. Paagi sini, malikawan mo ang kaugot sang Dios kundi higugmaon ka niya.

[Blurb sa pahina 23]

“May anum ka butang nga ginadumtan ang GINOO, pito nga kangil-aran sa iya: ang mga mata nga palabilabihon, ang dila nga butigon, kag ang mga kamut nga nagapaagay sing dugo nga wala sing sala, ang tagiposoon nga nagapahito sing mga tinutuyo nga malaut, ang mga tiil nga madasig magdalagan sa panistis, ang dimatuud nga saksi nga nagamitlang sing mga butig, kag sia nga nagasab-ug sing kasuayon sa tunga sang mga kauturan.”—HULUBATON 6:16-19

[Blurb sa pahina 24]

“Kon hungod kita nga maghimo sang sala sa tapos mabaton ang sibu nga ihibalo tuhoy sa kamatuoran, wala na sing nabilin nga halad tungod sa mga sala, kundi may makahaladlok nga paghulat sa paghukom.”—HEBREO 10:26, 27

[Blurb sa pahina 25]

“Magbiya ang malauton sang iya dalanon, kag ang dimatarung nga tawo sang iya mga painoino; magbalik sia sa GINOO, kag sia magakalooy sa iya, . . . Sia magapatawad sing bugana.”—ISAIAS 55:7

[Retrato sa pahina 24]

Ginadisiplina sang mahigugmaon nga ginikanan ang iya bata para mabuligan sia

[Retrato sa pahina 25]

Madamo nga priso ang nakabaton sang gugma kag kaluoy sang Dios