Ika-130 nga Gradwasyon sa Gilead

Ang Ginakalangkagan nga Adlaw

ANG gradwasyon sang ika-130 nga klase sang Watchtower Bible School of Gilead ginkalangkagan gid. Sang Sabado, Marso 12, 2011, sobra sa 8,500 ang nagtambong sa gradwasyon, lakip na ang mga estudyante, ang ila pamilya kag mga abyan. Nalangkag gid ang tanan, indi lang sa sina nga adlaw kundi sa palaabuton sang mga misyonero nga ipadala sa lainlain nga bahin sang kalibutan para tudluan ang mga tawo sang kamatuoran sa Biblia.

“Malipayon ang Tanan nga Nagahulat” kay Jehova

Ining makapaumpaw nga ginsiling sang Isaias 30:18 (NW) amo ang tema sang pamulongpulong ni Geoffrey Jackson, miembro sang Nagadumala nga Hubon sang mga Saksi ni Jehova kag tsirman sang programa. Mainit nga ginpanginbulahan niya ang mga estudyante kay nalampasan nila ang mabudlay nga kurso sa Gilead kag ginpasalig man niya sila nga malampasan nila ining ginakalangkagan nga adlaw. Ano ang mapaabot sang mga estudyante? Ginpadaku niya ang tatlo ka praktikal nga punto sa Isaias 30:18-21.

Una, si Brother Jackson nagsiling, “Mapaabot ninyo nga pamatian ni Jehova ang inyo mga pangamuyo.” Gingamit niya ang ginsiling sa bersikulo 19: “Manginmaayo [ang Dios] sa imo sa tingug sang imo pagtuaw.” Sa orihinal nga Hebreo sini nga dinalan, ang Dios nagapakighambal sa indibiduwal, indi sa grupo. Gani nagsiling si Brother Jackson nga ginapamatian ni Jehova ang pangamuyo sang kada indibiduwal. “Bilang Amay, si Jehova wala nagapamangkot, ‘Ngaa indi ka malig-on pareho sa iban?’ Sa baylo, ginapamatian niya sing maayo ang kada isa kag ginasabat sila.”

Ikaduha, nagsiling sia nga mapaabot naton ang mga problema. “Wala nagpromisa si Jehova nga mahapos lang ang kabuhi, pero buligan niya kita.” Sa bersikulo 20, gintagna sang Dios nga kon makibon ang Israel, ang kalisdanan kag pagpigos mangin kinaandan pareho sang tinapay kag tubig. Pero si Jehova handa pirme sa pagbulig sa iya katawhan. Maatubang man sang mga estudyante sa Gilead ang mga problema kag kabudlayan nga wala nila ginapaabot! Si Brother Jackson nagdugang, “Pero mapaabot ninyo nga buligan kamo ni Jehova nga maatubang ang tagsa ka kabudlayan.”

Ikatlo, subong sang ginapakita sa bersikulo 20 kag 21, ginpahanumdom ni Brother Jackson ang mga estudyante nga mapaabot nila ang giya, gani pangitaon nila ini. Nagsiling sia nga ang tagsa ka Cristiano dapat mamati sing maayo sa ginasiling ni Jehova paagi sa Biblia kag sa mga publikasyon nga base sa Biblia. Ginpalig-on niya ang mga estudyante nga magbasa sang Biblia adlaw-adlaw, kay nagakahulugan ini sang kabuhi.

“Magkahadlok Kamo kay Jehova”

Ginpaathag ni Anthony Morris sang Nagadumala nga Hubon ang kahulugan sang prase sa Biblia nga ‘kahadlok kay Jehova.’ (2 Cronica 19:7, NW) Wala ini nagapatuhoy sa grabe nga kahadlok sa isa ka butang, kundi sa tudok nga pagtahod kag handum nga himuon ang husto. “Amo sini nga kahadlok ang ipakita ninyo sa inyo asaynment bilang misyonero,” palig-on ni Brother Morris sa mga estudyante. Paano nila mapakita ini nga pagtahod kay Jehova? Ginpadaku niya ang duha ka praktikal nga paagi.

Una, ginpalig-on ni Brother Morris ang mga estudyante nga sundon ang laygay sang Santiago  1:19: “Mangin maabtik sa pagpamati, mahinay sa paghambal.” Nagsiling sia nga madamo sing natun-an ang mga estudyante sa sulod sang lima ka bulan, pero dapat sila maghalong nga indi ini pag-ipabugal sa lugar nga ila kadtuan. “Dapat nga mamati anay kamo,” siling niya. “Pamatii ang inyo lokal nga kongregasyon kag ang mga nagapanguna sa lugar nga inyo ginaalagaran; pamatii ang ila ginasiling parte sa ila pungsod kag kultura. Indi mahuya magsiling, ‘Wala ako kabalo.’ Mangin epektibo ang inyo edukasyon kon samtang nagadamo ang inyo natun-an, marealisar ninyo nga diutay pa lang ang inyo nahibaluan.”

Ikaduha, ginbasa ni Brother Morris ang Hulubaton 27:21: “Ang tunawan nga kolon tungud sa pilak, kag ang horno tungud sa bulawan, kag ang tawo ginatilawan paagi sa iya pagdayaw.” Ginpaathag niya nga subong nga ang bulawan kag pilak kinahanglan tunawon, ukon ulayon, kita man mahimo tilawan kon ginadayaw kita. Paano? Kon dayawon kita sang iban mahimo matilawan ang aton personalidad. Mahimo ini magresulta sa bugal kag madula ang aton kaangtanan kay Jehova, ukon mahimo man ini magpahulag sa aton nga dayawon si Jehova kag mangin determinado pa nga sundon ang iya mga prinsipio. Gani, ginpalig-on ni Brother Morris ang mga estudyante nga kon dayawon sila, gamiton nila ini nga kahigayunan para pamatud-an ang ila ‘kahadlok kay Jehova.’

“Higugmaa ang Inyo Misyon”

Ginhatag ni Guy Pierce sang Nagadumala nga Hubon ini nga tema, nga amo ang panguna nga pamulongpulong sang programa. Ginpaathag niya nga ang tinaga nga “misyonero” nagakahulugan sing “isa nga ginpadala para sa isa ka misyon.” Nagsiling sia nga may madamo nga sahi sang misyonero. Madamo ang ginapadala para masolusyunan ang pisikal kag pulitikal nga mga problema sang kalibutan. “Lain kamo sa ila,” siling niya. Ngaa?

Sa ila pagtuon sa Biblia, madamo sing natun-an ang mga estudyante parte sa pisikal nga pagpang-ayo. Sang ginbanhaw ni Jesus ang dalagita, ‘nahayanghag kag nagkalipay sing daku’ ang iya mga ginikanan. (Marcos 5:42) Daku man ang kalipay sang mga bulag sang gin-ayo sila ni Jesus. Ginapakita sini nga mga milagro ang himuon ni Jesus sa bag-ong kalibutan, diin ayuhon niya ang tanan nga diperensia sa lawas sang “dakung kadam-an” sang matarong nga katawhan nga makalampuwas sa kalaglagan sining malaut nga sistema sang mga butang. (Bugna 7:9, 14) Ang ila mga hinigugma nga banhawon makatigayon man sing maayo nga panglawas. Makalilipay gid ini!

Pero ang pisikal nga pagpang-ayo, subong sang ginpaathag ni Brother Pierce, indi amo ang pinakaimportante. Ang tawo nga gin-ayo ni Jesus nagmasakit liwat. Ang ginbanhaw niya napatay liwat. Bisan gani ang bulag nga gin-ayo niya masiling nga nabulag liwat sang napatay ini. Ang pinakaimportante amo ang espirituwal nga pagpang-ayo nga ginhimo ni Jesus. Amo man sini ang misyon sang mga misyonero sa Gilead. Ginabuligan nila ang mga tawo nga makapasag-uli sa aton Amay sa langit kag mangin buhi sila sa espirituwal. Ang mga gin-ayo lamang sa espirituwal ang makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan. “Ining espirituwal nga pagpang-ayo,” siling ni Brother Pierce, “nagahatag sing pagdayaw sa Dios kag kadalag-an sa inyo ministeryo.”

Tatlo Pa ka Bahin sang Programa

“Mangin Maayo Bala Ini nga Adlaw?” Ini nga pamangkot ginbinagbinag ni Robert Rains nga miembro sang Komite sang Sanga sa Estados Unidos. Ginpalig-on niya ang mga estudyante nga himuon nila nga maayo ang ila tagsa ka adlaw bilang misyonero paagi sa paggamit sang ila tion sing maalamon, pagsunod sa laygay sang Biblia kon nagaatubang sang mga kabudlayan, kag pagdangop kay Jehova paagi sa pangamuyo.

 “Mahimo Bala Ninyo nga Bag-o ang Daan?” Ginpamangkot ini sang instruktor sa Gilead nga si Mark Noumair sa iya pamulongpulong. Ginbinagbinag niya ang 1 Juan 2:7, 8, diin nagsiling si apostol Juan nga ang “daan nga sugo” amo man ang “bag-o nga sugo.” Pareho lang ang ginapatuhuyan sining duha ka sugo—nga higugmaon sang mga sumulunod ni Jesus ang isa kag isa nga may pagsakripisyo. (Juan 13:34, 35) Ini nga sugo daan na kay ginhatag ini ni Jesus sa iya mga sumulunod tinuig na ang nagligad; pero bag-o man ini bangod ang mga Cristiano nagaatubang sang bag-o nga mga kabudlayan kag dapat labi pa sila nga magpakita sing gugma. Nagaatubang man ang mga misyonero sing bag-o nga mga kahimtangan kag dapat nila tun-an kon paano ipakita ang gugma sa sini. Paano?

“Likawi ninyo nga mangin pareho sa butang nga inyo nalainan,” siling ni Brother Noumair. Nagpaandam sia nga mangin pareho kita sa butang nga aton nalainan kon ina nga butang ginahimo man naton. Makahalalit gid ini. Pero kon nagapangita kita sing paagi nga mapakita ang gugma, mapasilak naton “ang matuod nga kapawa” kag madula ang espirituwal nga kadulom.

“Itus-on ang Lulan.” Amo ini ang tema sang isa pa ka instruktor sa Gilead nga si Michael Burnett. Ginsugid niya nga ang mga tawo sa Aprika nagatus-on sang mabug-at nga mga dala sa ila mga ulo. Nagagamit sila sing kata, isa ka gamay nga tela nga nabalulon kag ginabutang sa ulo para mangin komportable sila kag balanse, gani makalakat sila sing maayo. May mabug-at man nga responsibilidad ang mga misyonero sa Gilead sa mga lugar nga ila kadtuan, pero ginhatagan sila sang isa ka butang nga pareho sa kata: ang maid-id nga paghanas sa ila sa Biblia. Kon sundon nila ang ila natun-an, mangin balanse sila sa ila hilikuton kag mahimo ini sing epektibo.

Mga Eksperiensia kag mga Interbyu

Nalakip man sa paghanas sa Gilead ang pagministeryo upod sa lokal nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Ginsugid ni William Samuelson, manugtatap sang Theocratic Schools Department, ang pila ka eksperiensia sang mga estudyante sa iya tema nga “Dili Pagpunggi ang Imo Kamut.” (Manugwali 11:6) Ginpakita sang mga estudyante paagi sa mga reenactment ang ila kapisan sa pagsugid sing maayong balita sa mga eroplano, mga kalan-an, kag mga gasolinahan. Nagpanaksi man sila sing impormal, paagi sa sulat, kag sa mga balay. Wala gid nila ginpunggan ang ila mga kamot, kag maayo gid ang mga resulta sini.

Gin-interbyu sang miembro sang staff sang Gilead nga si Kenneth Stovall ang tatlo ka misyonero nga madamo sing eksperiensia—sanday Barry Hill nga nag-alagad sa Ecuador kag sa Dominican Republic, Eddie Mobley sa Côte d’Ivoire, kag Tab Honsberger sa Senegal, Benin, kag Haiti. Ginpadaku nila ang tema nga “Tilawi si Jehova kag Matigayon Mo ang mga Pagpakamaayo.” (Malaquias 3:10) Halimbawa, ginsugid ni Brother Hill kon paano nila gin-atubang nga mag-asawa ang klima sa Ecuador halin sa mainit nga yab-ukon pakadto sa mainit nga lutakon. Nagsiling sia nga sa sulod sang duha ka tuig kag tunga, naggamit sila sing balde kon maligo. Pero wala sila namensar nga magpauli; para sa ila, pagpakamaayo ni Jehova ang ila asaynment. “Amo na ini ang amon kabuhi,” siling niya.

Sa katapusan sang programa, ginbasa sang isa sa mga estudyante ang ila sulat sang pagpasalamat sa eskwelahan. “Nagbakod pa gid ang amon pagtuo,” siling sang sulat, “pero nahibaluan namon nga madamo pa kami sing himuon.” Ginbaton sang tanan nga estudyante ang ila diploma kag asaynment sa lainlain nga pungsod. Gintapos ni Brother Jackson ang programa paagi sa pagpasalig sa mga estudyante nga buligan sila ni Jehova sa ila asaynment, ilabi na kon makaatubang sila sing mga kabudlayan. Nalipay gid ang tanan nga tumalambong. Pat-od gid nga pakamaayuhon ni Jehova ining bag-o nga mga misyonero.

 [Tsart/Mapa iti panid 31]

ESTADISTIKA SANG KLASE

9 ka pungsod ang ila ginhalinan

34.0 aberids nga edad

18.6 aberids nga tuig sugod sang ginbawtismuhan

13.1 aberids nga tuig sa bug-os tion nga ministeryo

[Mapa]

(Para sa aktual nga pormat, tan-awa ang publikasyon)

Ang mga misyonero ginpadala sa mga pungsod nga makita sa idalom

MGA PUNGSOD NGA GINPADAL-AN SANG MGA MISYONERO

ARGENTINA

ARMENIA

BURKINA FASO

BURUNDI

CONGO (KINSHASA)

CZECH REPUBLIC

HAITI

HONG KONG

INDONESIA

KENYA

LITHUANIA

MALAYSIA

MOZAMBIQUE

NEPAL

PAPUA NEW GUINEA

ROMANIA

SENEGAL

TANZANIA

UGANDA

ZIMBABWE

[Retrato sa pahina 31]

Ika-130 nga Gradwasyon sang Watchtower Bible School of Gilead

Ang mga raya nanumeruhan halin sa atubangan pakadto sa likod, kag ang mga ngalan nalista halin sa wala patuo sa tagsa ka raya.

(1) Molina, Z.; Bassolino, S.; Alatsis, C.; Arroyo, A.; Niño, L.; Merkling, S.; Clark, M.

(2) Little, C.; Tibaudo, S.; Jakobsson, S.; Moreno, J.; Rodriguez, A.; Lee, K.; Cárdenas, H.; Aguilar, L.

(3) Clairbush, A.; Polley, A.; Caldwell, S.; Adame, J.; Hildebrandt, S.; Shoemaker, I.; Grohman, N.; Galvez, G.

(4) Clark, J.; Bassolino, A.; Packham, K.; Adame, J.; Knaus, M.; Niño, M.; Moreno, R.; Galvez, J.

(5) Rodriguez, D.; Geynes, M.; Molina, J.; Aguilar, A.; Alatsis, I.; Manno, A.; Grohman, R.; Packham, J.

(6) Geynes, S.; Cárdenas, M.; Arroyo, C.; Manno, C.; Merkling, J.; Lee, H.; Clairbush, X.; Jakobsson, P.

(7) Little, J.; Hildebrandt, B.; Shoemaker, M.; Knaus, K.; Caldwell, J.; Tibaudo, F.; Polley, C.