KON huo ang sabat, may isa pa ka pamangkot: Makaapektar bala sa Dios ang aton ginahimo? Buot silingon, makapahalipay bala ukon makapasubo sa iya ang aton ginahimo? Suno sa pila ka pilosopo sang una, wala sing balatyagon ang Dios kag wala sing makaimpluwensia sa iya. Pero suno sa Biblia, si Jehova mapinalanggaon kag interesado sa aton ginahimo. Binagbinaga ang ginasiling sang Salmo 78:40, 41.

Ginasugid sang Salmo 78 ang pagpakig-angot sang Dios sa Israel sang una. Sa tapos sila ginluwas sa pagkaulipon sa Egipto, gintanyagan sila ni Jehova sing pinasahi nga kaangtanan upod sa iya. Nagpromisa sia nga kon padayon nila nga tumanon ang iya mga kasuguan, sila mangin iya “espesyal nga katawhan” kag gamiton niya sila sa pagtuman sang iya katuyuan sa pinasahi nga paagi. Nagpasugot ang katawhan nga tumanon ang Kasuguan. Gintuman bala nila ini?—Exodus 19:3-8, APD.

Wala na sing mas maayo nga mahatag naton kay Jehova sangsa magkabuhi nga nagapahalipay sa iya

Ang salmista nagsiling: “Makapila sila magsumpung sa iya sa kamingawan!” (Bersikulo 40) Ang masunod nga bersikulo nagsiling: “Nagtalikod sila liwat kag ginsulay ang Dios.” (Bersikulo 41) Talupangda nga ginsambit sang salmista nga sulitsulit sila nga nagrebelde. Nagsugod ining malain nga batasan sa kamingawan wala madugay sa tapos sila ginluwas sa Egipto. Nagkumod ang katawhan batok sa Dios kag nagduhaduha kon bala may ikasarang sia sa pag-atipan sa ila. (Numeros 14:1-4) Suno sa isa ka reperensia sa Biblia, ang mga tinaga nga “sila magsumpung sa iya” mahimo “badbaron nga ‘ginpatig-a nila ang ila tagipusuon batok sa Dios’ ukon ‘nagsiling sila sing “Indi” sa Dios.’” Bangod maluluy-on si Jehova, ginapatawad niya ang iya katawhan kon maghinulsol sila. Pero sulitsulit sila nga nagrebelde.—Salmo 78:10-19, 38.

Ano ang ginabatyag ni Jehova kon magrebelde ang iya katawhan? ‘Ginapalisud nila sia,’ siling sang bersikulo 40. Ang isa pa ka badbad nagsiling nga ‘ginapasubo nila sia.’ Ang isa ka reperensia sa Biblia nagpaathag: “Nagakahulugan ini nga ang ginahimo sang mga Hebreo makapasakit sang balatyagon,—pareho sang ginahimo sang salawayon kag rebelyuso nga bata.” Pareho sang rebelde nga bata nga nagsakit sang balatyagon sang iya mga ginikanan, “ginsakit [sang rebelyuso nga mga Israelinhon] ang balatyagon sang Balaan sang Israel.”—Bersikulo 41, NW.

Ano ang matun-an naton sa sini nga salmo? Makalilipay gid mahibaluan nga si Jehova malapit sa iya mga sumilimba kag wala niya sila dayon ginatalikdan. Ginapakita man sini nga may balatyagon sia kag makaapektar sa iya ang aton ginahimo. Ano ang epekto sini sa imo? Napahulag ka bala nga himuon ang husto?

Sa baylo nga maghimo sing sala nga makasakit sang balatyagon ni Jehova, himuon naton ang matarong nga makapahalipay sa iya. Amo gid sini ang gusto ni Jehova nga himuon sang iya mga sumilimba: “Anak ko, magmaalam ka, kag pasadyaha ang akon tagiposoon.” (Hulubaton 27:11) Wala na sing mas maayo nga mahatag naton kay Jehova sangsa magkabuhi nga nagapahalipay sa iya.

Bahin sang Biblia nga Mahimo Basahon sa Hulyo: