Maayong Balita Para sa mga Imol

ANG Biblia nagapasalig sa aton: “Ang may kinawad-on indi malimtan sing dalayon.” (Salmo 9:18) Nagsiling man ini parte sa aton Manunuga: “Ginahumlad mo ang imo kamut, ginabusug ang handum sang tagsa ka butang nga buhi.” (Salmo 145:16) Ini nga paglaum indi damgo lamang. Ihatag sang Labing Gamhanan nga Dios ang kinahanglanon para madula ang kaimulon. Ano ang kinahanglan sang mga imol?

Suno sa isa ka ekonomista sa Aprika, kinahanglan sang imol nga mga pungsod ang “maayo nga lider.” Buot silingon, kinahanglan ang isa nga may gahom kag handa sa pagdula sang kaimulon. Dapat man nga isa sia ka manuggahom sa bilog nga kalibutan kay sa masami ang sobra nga kaimulon resulta sang indi alalangay nga kahimtangan sang mga pungsod. Isa pa, dapat masarangan niya dulaon ang kabangdanan sang kaimulon—ang pagkamaiyaiyahon sang tawo. May amo bala sina nga lider?

Ginpadala sang Dios si Jesus para isugid ang maayong balita sa mga imol. Ginbasa ni Jesus ang sugo sa iya sang Dios: “Ang espiritu ni Jehova yari sa akon, bangod ginhaplas niya ako sa pagpahayag sing maayong balita sa mga imol.”—Lucas 4:16-18.

Ano ang Maayong Balita?

Ginhimo sang Dios si Jesus nga mangin Hari. Maayo gid ini nga balita. Sia gid ang Manuggahom nga makadula sang kaimulon bangod (1) gamhan niya ang tanan nga tawo kag may gahom sia sa paghimo sini; (2) maluluy-on sia sa mga imol kag gintudluan niya ang iya mga sumulunod nga ulikdan sila; kag (3) masarangan niya dulaon ang kabangdanan sang kaimulon, ang aton maiyaiyahon nga huyog. Binagbinagon naton ini tanan.

1. May awtoridad si Jesus sa tanan nga pungsod Ang Biblia nagasiling parte kay Jesus: “Ginhatagan sia sing pagbulut-an . . . agud nga ang tanan nga mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal mag-alagad sa iya.” (Daniel 7:14) Ano ang mga kaayuhan kon isa na lang ka gobierno ang magagahom sa tanan? Indi na pag-agawan ang manggad sang duta. Makabenepisyo na sa sini ang kada isa. Bilang Manuggahom sang kalibutan, si Jesus nagpasalig nga may gahom sia sa pagdula sang kaimulon. Nagsiling sia: “Ginhatag sa akon ang bug-os nga awtoridad sa langit kag sa duta.”—Mateo 28:18.

2. May kaluoy si Jesus sa mga imol Sang diri si Jesus sa duta, naluoy gid sia sa mga imol. Halimbawa, ang isa ka babayi, nga naggasto sang tanan niya nga manggad sa pagpabulong, nagtandog sa bayo ni Jesus kay gusto niya mag-ayo. Gintagasan sia sing dugo sa sulod sang 12 ka tuig kag sigurado nga anemic sia. Suno sa Kasuguan, ang tanan nga matandog niya mangin indi matinlo. Pero naluoy si Jesus sa iya, kag nagsiling: “Anak, ang imo pagtuo nag-ayo sa imo. Lakat ka sa paghidait, kag magaayo ka na sa imo malubha nga balatian.”—Marcos 5:25-34.

Bangod sa mga panudlo ni Jesus, nangin maluluy-on man ang mga tawo. Halimbawa, binagbinaga ang sabat ni Jesus sa tawo nga namangkot kon paano pahamut-an ang Dios. Nahibaluan sang tawo nga gusto sang Dios nga higugmaon naton ang aton isigkatawo, pero namangkot sia kay Jesus: “Sin-o gid ang akon isigkatawo?”

Bilang sabat, ginsugid ni Jesus ang iya bantog nga ilustrasyon parte sa tawo nga naglakbay halin sa Jerusalem pakadto sa Jerico nga  ginkawatan kag ginbiyaan nga “daw patay na.” Ang isa ka saserdote nga malabay kuntani naglikaw sa pihak nga dalan. Amo man sini ang ginhimo sang isa ka Levinhon. “Apang naagyan sia sang isa ka Samaritano nga nagalakbay sa amo nga dalan kag sang nakita niya sia, napahulag sia sang kaluoy.” Ginbulong niya ang mga pilas sang tawo, gindala ini sa isa ka dalayunan, kag ginbayaran ang tag-iya sang dalayunan para atipanon ini. “Sin-o . . . ang nangin isigkatawo sang tawo nga ginbanggaan sang mga kawatan?” pamangkot ni Jesus. “Ang isa nga nagpakita sang kaluoy,” sabat sang tawo. Dayon si Jesus nagsiling: “Himua man ini.”—Lucas 10:25-37.

Gintun-an sang mga tawo nga nangin mga Saksi ni Jehova ang mga panudlo ni Jesus, gani ginbuligan man nila ang iban. Halimbawa, sa iya libro nga Women in Soviet Prisons, ginsulat sang isa ka babayi nga taga-Latvia ang iya eksperiensia sang nag-obra sia sa prisuhan sa Potma sang dekada 1960. “Gin-atipan ako [sang mga Saksi] sang nagmasakit ako. Maayo gid sila mag-atipan.” Nagsiling pa sia: “Para sa mga Saksi ni Jehova, obligasyon nila nga buligan ang tanan bisan ano man ang ila relihion ukon rasa.”

Bangod sa krisis sa ekonomiya, ang pila ka Saksi ni Jehova sa Ancón, Ecuador, nadulaan sing obra. Gani, ang pareho nila nga mga Saksi nangita sing paagi para buligan sila. Nagluto sila sing pagkaon para ibaligya sa nagapauli nga mga mangingisda (makita sa tuo). Nagbuligay ang tanan sa kongregasyon, pati ang kabataan. Ala una pa lang sang aga nagadigamo na sila para luto na ang pagkaon pagdungka sang mga sakayan sa alas kuatro. Ang kuarta nga ila natipon gintulunga suno sa kinahanglanon sang kada isa.

Ginapakita sini nga mga eksperiensia nga ang halimbawa kag mga panudlo ni Jesus nagpahulag sa mga tawo nga buligan ang iban.

3. May gahom si Jesus nga dulaon ang aton makasasala nga huyog May huyog ang mga tawo nga mangin maiyaiyahon. Ginatawag ini sang Biblia nga sala. Bisan gani si apostol Pablo nagsulat: “Nasapwan ko ini nga kasuguan sa akon kahimtangan: nga kon luyag ko himuon ang husto, ang malain yari sa akon.” Nagsiling pa sia: “Sin-o ang magaluwas sa akon gikan sa lawas nga nagadul-ong sa sini nga kamatayon? Salamat sa Dios paagi kay Jesucristo.” (Roma 7:21-25) Ginapakita diri ni Pablo nga paagi kay Jesus, dulaon sang Dios ang napanubli nga sala sang iya matuod nga mga sumilimba. Ang isa sini amo ang pagkamaiyaiyahon, nga kabangdanan sang kaimulon. Paano?

Sa tapos nabawtismuhan si Jesus, ginpakilala sia ni Juan nga Manugbawtismo: “Tan-awa, ang Kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan!” (Juan 1:29) Sa indi madugay, ang duta puy-an sang mga tawo nga nahilway na sa napanubli nga sala, lakip ang pagkamaiyaiyahon. (Isaias 11:9) Dulaon na ni Jesus ang kabangdanan sang kaimulon.

Makalilipay gid nga sa palaabuton matigayon na sang tanan ang ila kinahanglanon! Ang Biblia nagasiling: “Magalingkod sila ang tagsa ka tawo sa idalum sang iya uvas kag sa idalum sang iya higuera, kag wala na sing magapahadluk sa ila.” (Miqueas 4:4) Ginapakita sini ang tion nga ang tanan may kalig-unan, makalilipay nga trabaho, kag wala na sing kaimulon. Tanan ini para sa kadayawan ni Jehova.