Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Ginharian sang Dios?

Ano ang Ginharian sang Dios?

 Ano ang Ginharian sang Dios?

“Ining maayong balita sang ginharian . . . ”—MATEO 24:14.

SA IYA Sermon sa Bukid, ginhambal ni Jesus ang modelo nga pangamuyo, nga nagalakip sini nga pangabay sa Dios: “Magkari ang imo ginharian.” Saulado ini kag ginasulitsulit sang minilyon ka tawo. Suno sa isa ka ensiklopedia, amo ini “ang panguna nga pangamuyo sang tanan nga Cristiano sa ila pagsimba.” Pero, madamo sa nakasaulo sini ang wala kabalo kon ano ang Ginharian kag kon ano ang himuon sini kon magkari na ini.—Mateo 6:9, 10.

Indi na ini katingalahan kay ang paathag sang mga lider sang nagapangangkon nga mga Cristiano parte sa Ginharian nagasumpakilay, kag makalilibog. May nagsulat nga ang Ginharian sang Dios “labaw sa kinaandan, . . . ang koneksion sa buhi nga Dios . . . , ang pagbatyag nga kaupod ang Dios diin matigayon sang mga tawo ang kaluwasan.” Ang isa naman nagsiling nga ang ebanghelyo sang Ginharian amo ang “pagtudlo parte sa simbahan.” Kag ang Catechism of the Catholic Church nagsiling: “Ang ginharian sang Dios [amo ang] pagkamatarong, paghidait, kag kalipay sa Espiritu Santo.”

Mabasa mo ang mas klaro nga paathag sa pahina 2 sini nga magasin. Ini nagasiling: “Dulaon na sang Ginharian sang Dios, nga isa ka matuod nga panguluhan sa langit, ang tanan nga kalautan kag himuon ang duta nga paraiso.” Binagbinagon naton kon paano ini ginasuportahan sang Biblia.

Ang Palaabuton nga mga Manuggahom sang Bilog nga Kalibutan

Ang ginharian isa ka gobierno nga ginagamhan sang isa ka hari. Ang Hari sang Ginharian sang Dios amo ang ginbanhaw nga si Jesucristo. Ang iya pagpungko bilang hari sa langit ginsambit sa palanan-awon nga ginhatag kay propeta Daniel, nga nagsulat: “Nakita ko sa mga palanan-awon sa kagab-ihon, kag yari karon, may nag-abut upud sa mga panganud sang langit nga isa nga kaangay sa anak sang tawo [Jesus], kag nag-abut sia bisan tubtub sa Dumaan sang mga Adlaw [Jehova nga Dios] kag gindala nila sia malapit sa atubangan niya. Kag ginhatagan sia sing pagbulut-an kag himaya kag ginharian, agud nga ang tanan nga mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal mag-alagad sa iya; ang iya pagbulut-an dayon nga pagbulut-an, nga indi magtaliwan, kag ang iya ginharian amo ang indi malaglag.”—Daniel 7:13, 14.

Ginapakita sang tulun-an sang Daniel sa Biblia nga ang Ginharian pagatukuron sing malig-on sang Dios, papason sini ang tanan nga gobierno sang tawo, kag indi gid ini malaglag. Mabasa sa kapitulo 2 nga ang hari sang Babilonia ginpadamgo sang Dios. Nakita niya  ang daku nga estatwa, nga nagarepresentar sang pagbulosbulos sang kagamhanan sa kalibutan. Ginpaathag ni propeta Daniel ini nga damgo. Sa “olihi nga mga adlaw,” sulat niya, “magapatindug ang Dios sang langit sing ginharian nga dili gid malaglag, ukon ang pagbulut-an sini ibilin sa iban nga katawohan. Kondi dugmokon sini kag papason ini tanan nga ginharian kag ini magapadayon sa gihapon.”—Daniel 2:28, 44.

May mga kaupod ang Hari sang Ginharian sang Dios sa iya paggahom. Sang nagwali si Jesus sa duta, ginpasalig niya ang iya matutom nga mga apostoles nga sila, kag ang iban pa, pagabanhawon sa langit kag magapungko sa mga trono. (Lucas 22:28-30) Indi ini literal nga mga trono, kay nagsiling si Jesus nga ang Ginharian ara sa langit. Suno sa Biblia, ining kaupod nga mga manuggahom magahalin sa “tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod.” Sila mangin “isa ka ginharian kag mga saserdote sa aton Dios, kag magagahom sila sa duta subong mga hari.”—Bugna 5:9, 10.

Kon Ngaa Maayo ang Balita Parte sa Ginharian

Talupangda nga si Cristo Jesus magagahom sa tanan nga “mga katawohan, mga pungsud, kag mga hambal” kag ang iya mga kaupod ‘magagahom sa duta subong mga hari.’ Gani, sin-o ang mga sakop sini nga Ginharian? Sila amo ang mga nagabaton sang maayong balita nga ginawali subong. Mangin sakop man sini ang mga pagabanhawon sa duta kag may kahigayunan sila nga mabuhi sing walay katapusan.

Ginasugid sang Biblia ang mga pagpakamaayo nga mabaton sang mga tawo kon maggahom na ang Ginharian. Ari ang pila sa sini:

“Sia nagapatonong sang mga inaway tubtub sa ukbung sang duta; ginabali niya ang pana, kag ginautud niya ang bangkaw, ginasonog niya sa kalayo ang mga kangga!”Salmo 46:9.

“Magapatindug sila sing mga balay kag puy-an sila; magatanum sila sing mga ulubasan kag magakaon sang bunga nila. Indi sila magpatindug kag iban ang magapuyo; indi sila magtanum kag iban ang magakaon.”Isaias 65:21, 22.

“Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.”Bugna 21:3, 4.

“Niyan ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga idulungug sang mga bungul mabuksan; niyan ang piang magalumpat subong sang usa, kag ang dila sang apa magaamba.”Isaias 35:5, 6.

“Magaabot ang tion nga ang tanan nga yara sa handumanan nga mga lulubngan makabati sang iya [Jesus] tingog kag magagua, ang mga nakahimo sang maayo nga mga butang sa pagkabanhaw para sa kabuhi.”Juan 5:28, 29.

“Ang mapainubuson magapanubli sang duta, kag magakalipay sila sa kabuganaan sang paghidait.”Salmo 37:11.

Maayo gid ini nga balita! Magluwas sini, ginapakita sang natuman na mga tagna sang Biblia nga malapit na ang matarong nga paggahom sang Ginharian sa bilog nga duta.