Bal-an Na Bala nga Daan sang Dios nga Makasala Sanday Adan kag Eva?

GUSTO gid mabal-an sang madamo ang sabat sa sini. Kon ang istoryahan gani parte sa pagtugot sang Dios sa kalautan, madumduman dayon ang sala sang una nga mag-asawa sa hardin sang Eden. Bangod sa ideya nga ‘ang Dios nakahibalo sang tanan,’ nagasiling ang iban nga bal-an na nga daan sang Dios nga indi sia pagtumanon nanday Adan kag Eva.

Kon matuod nga nabal-an na nga daan sang Dios nga makasala ang perpekto nga mag-asawa, ano ang ginapakita sini? Daw ginapakita sini nga ang Dios indi mapinalanggaon, indi matarong, kag indi sinsero. Mahimo nga para sa iban mapintas ang Dios kay ginbutang niya ang una nga mag-asawa sa kahimtangan nga bal-an na niya nga malain ang resulta. Ang Dios mahimo nga daw responsable—ukon kakunsabo—sa tanan nga kalainan kag pag-antos halin sang una asta subong. Makasiling pa gani ang iban nga daw buang lang ang Manunuga.

Suno sa Biblia, amo gid man bala sini si Jehova nga Dios? Para masabat ini, tan-awon naton ang ginasiling sang Biblia parte sa pagpanuga kag personalidad ni Jehova.

“Tama Gid Kaayo”

Parte sa mga tinuga sang Dios, pati ang una nga mag-asawa sa duta, ang tulun-an sang Genesis nagsiling: “Nakita sang Dios ang tagsa ka butang nga nahimo niya, kag yari karon, tama gid kaayo.” (Genesis 1:31) Sanday Adan kag Eva perpekto kag bagay gid nga mag-istar sa duta. Gintuga sila nga wala sing depekto. Bangod “tama gid kaayo,” makagawi sila sing maayo suno sa ginapaabot sa ila. Gintuga man sila “sa dagway sang Dios.” (Genesis 1:27) Gani, mapakita nila ang mga kinaiya sang Dios pareho sang kaalam, gugma, hustisya, kag kaayo. Makabulig ini sa ila nga magdesisyon para sa ila kaayuhan kag mapahalipay ang ila Amay sa langit.

Ginhatagan man ni Jehova ang iya maalam nga mga tinuga sing kahilwayan sa pagbuot. Indi sila pareho sang robot nga gin-program para pahamut-an ang Dios. Kon ikaw ang pamangkuton, indi bala mas gusto mo ang regalo nga ginhatag sing kinabubut-on? Amo man ang Dios, malipay gid sia tani kon kinabubut-on sia nga gintuman nanday Adan kag Eva. Bangod may ikasarang sila sa pagpili, mapakita nila ang ila gugma kay Jehova paagi sa pagtuman sa iya.—Deuteronomio 30:19, 20.

Pagkamatarong, Katarungan, kag Kaayo

Ginasugid sa aton sang Biblia ang mga kinaiya ni Jehova. Base sa sini nga mga kinaiya, imposible gid nga maghimo sia sing sala. Si Jehova “nagahigugma sang pagkamatarung kag katarungan,” suno sa Salmo 33:5. Gani, ang Santiago 1:13 nagsiling: “Ang Dios indi matilawan sa malaut nga mga butang kag wala man sia nagatilaw kay bisan sin-o.” Bangod matarong ang Dios kag palangga niya si Adan, nagpaandam sia: “Makakaon ka sing hilway sang tagsa ka kahoy sang katamnan; apang gikan sa kahoy sang pagkilala sang maayo kag malaut dili ka magkaon sa iya, kay sa adlaw nga magkaon ka sa iya mapatay ka nga totoo.” (Genesis 2:16, 17) Ginpapili sila sa kabuhi nga walay katapusan ukon sa  kamatayon. Indi bala nga daw gintunto lang sila sang Dios kon ginpaandaman sila batok sa isa ka sala samtang bal-an na niya nga makasala sila? Si Jehova “nagahigugma sang pagkamatarung kag katarungan,” gani indi gid niya sila pagpapilion pa kon ang matuod wala na sila sing mahimo.

Si Jehova tuman gid kaayo. (Salmo 31:19) Parte sa iya kaayo, si Jesus nagsiling: “Sin-o sa inyo nga kon pangayuan sang anak niya sing tinapay, hatagan niya sia sing bato? Ukon, kon mangayo sia sang isda, hatagan niya bala sia sing man-ug? Busa, kon kamo bisan pa malaut makahibalo maghatag sang maayo nga mga dulot sa inyo mga anak, labi pa gid nga ang inyo Amay sa langit magahatag sang maayo nga mga butang sa mga nagapangayo sa iya!” (Mateo 7:9-11) Ang Dios nagahatag sing “maayo nga mga butang” sa iya mga tinuga. Ang pagkahuman sang tawo kag ang Paraiso nga ginpaistaran sang Dios sa ila pamatuod sang Iya kaayo. Ang amo bala sini kaayo nga Soberano magahatag sa ila sing matahom nga ilistaran nga bawion man lang gali niya? Indi. Ang aton matarong kag maayo nga Magbubuhat indi amo ang responsable sa pagrebelde sang tawo.

“Amo Lamang ang Maalam”

Suno sa Biblia, si Jehova “amo lamang ang maalam.” (Roma 16:27) Nakita mismo sang mga anghel sang Dios ang iya wala tupong nga kaalam. ‘Naghinugyaw sila sa kalipay’ sang gintuga ni Jehova ang duta. (Job 38:4-7) Sigurado nga ining maalam nga mga espiritu interesado gid sa nagakatabo sa hardin sang Eden. Gintuga sang maalam nga Dios ang matahom nga uniberso kag ang tanan nga ara sa duta. Husto bala nga samtang nagatan-aw ang mga anghel, matuga sia sing duha ka tawo nga bal-an na niya nga mapakasala? Indi gid ini makatarunganon.

Pero ang iban nagasiling, ‘Kon maalam ang Dios, ngaa wala sia kabalo?’ Nalakip man sa kaalam ni Jehova ang ikasarang nga magpahayag sang katapusan halin sa ginsuguran. (Isaias 46:9, 10) Pero, indi niya kinahanglan nga gamiton ini pirme, subong nga indi niya kinahanglan nga gamiton sing bug-os ang iya gahom. Ginapili lang ni Jehova kon san-o niya gamiton ini nga ikasarang. Ginagamit lang niya ini kon dapat kag kon kinahanglan.

Sa pag-ilustrar: Kon ang isa ka tawo nagatan-aw sang narekord nga sports, puede niya unahon tan-aw kon sin-o ang nagdaug. Pero, indi niya kinahanglan nga himuon ini. Normal lang nga tan-awon niya ang sports halin sa umpisa. Amo man sini ang Manunuga. Imbes nga tan-awon dayon ang katapusan, ginhulat niya ang matabo kag gintan-aw kon ano ang himuon sang iya mga anak sa duta.

Subong nasambit na, bangod sa kaalam ni Jehova, wala niya gintuga ang tawo pareho sa robot, nga na-program na ang himuon. Sa baylo, ginhatagan niya sila sing kahilwayan sa pagbuot. Kon pilion nila ang husto, mapakita nila ang ila gugma, pagpasalamat, kag pagtuman. Magapahalipay ini sa ila kag sa ila Amay sa langit nga si Jehova.—Hulubaton 27:11; Isaias 48:18.

Mabasa man sa Biblia nga madamo nga beses nga wala gingamit sang Dios ang iya ikasarang nga mabal-an ang palaabuton. Halimbawa, sang ihalad na ni Abraham ang iya anak, si Jehova nakasiling: “Karon nakilala ko nga ikaw nagakahadluk sa Dios, sa ginatan-aw nga wala mo pag-idumili sa akon ang imo anak nga bugtong.” (Genesis 22:12) May mga bes man nga ang kalainan sang pila ka tawo “nagpasubo” sa Dios. Magabatyag bala sia sini kon bal-an na niya nga daan ang ila himuon? Salmo 78:40, 41, Ang Pulong sang Dios, APD; 1 Hari 11:9, 10.

Gani, makasiling gid kita nga wala gingamit sang tuman kaalam nga Dios ang iya ikasarang sa paghibalo sang palaabuton para mabal-an kon bala mapakasala ang aton una nga ginikanan. Indi sia buangbuang nga hibaluon ang palaabuton kag magbalik sa umpisa samtang bal-an na niya ang matabo.

“Ang Dios Gugma”

Ginsugdan sang kaaway sang Dios nga si Satanas ang pagrebelde sa Eden. May malain ini nga mga resulta, lakip ang sala kag kamatayon. Gani, si Satanas ‘manugpatay sing tawo.’ Subong man, “butigon sia kag amay sang kabutigan.” (Juan 8:44) Malain ang iya motibo, amo nga ginpasibangdan niya nga malain ang aton mahigugmaon nga Manunuga. Gusto niya nga si Jehova ang basulon sa pagpakasala sang tawo.

Ang pinakamabakod nga rason kon ngaa wala ginhibalo sing abanse ni Jehova kon bala magapakasala sanday Adan kag Eva amo ang gugma. Amo ini ang panguna nga kinaiya sang Dios. “Ang Dios gugma,” suno sa 1 Juan 4:8. Positibo ini nga kinaiya kay ginauna sini ang kaayuhan sang iban. Bangod sa gugma, gusto ni Jehova nga Dios ang pinakamaayo para sa una nga mag-asawa.

Bisan pa nga ang perpekto nga mga tinuga sang Dios sa duta puede maghimo sing malain, wala sila gindudahan sang mahigugmaon nga Dios. Ginhatag niya ang tanan nila nga kinahanglanon kag gintudluan sila sing maayo. Gani, ginapaabot sang Dios nga magtuman sila kag indi magrebelde. Bal-an niya nga masarangan sia tumanon nanday Adan kag Eva, pareho sa nahimo sang ulihi sang indi perpekto nga mga tawo nga sanday Abraham, Job, Daniel, kag iban pa.

“Sa Dios ang tanan nga butang posible,” siling ni Jesus. (Mateo 19:26) Makalilipay gid ini. Ang panguna nga mga kinaiya ni Jehova nga gugma, hustisya, kaalam, kag gahom, nagagarantiya nga masarangan niya kag gusto niya dulaon ang tanan nga epekto sang sala kag kamatayon.—Bugna 21:3-5.

Maathag nga wala kabalo si Jehova nga magapakasala ang una nga mag-asawa. Nasakitan sia sa paglapas sang tawo kag sa pag-antos nga resulta sini. Pero, kabalo sia nga temporaryo lang ini kag indi sini mapunggan ang iya katuyuan para sa duta kag sa mga tawo. Mas maayo kon tun-an mo pa gid ang katuyuan sang Dios kag ang kaayuhan nga mabaton mo kon matuman ini. *

[Footnote]

^ par. 23 Para sa dugang nga impormasyon parte sa katuyuan sang Dios sa duta, basaha ang kapitulo 3 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginahimo sang mga Saksi ni Jehova.

[Blurb sa pahina 14]

Wala gintuga ni Jehova ang tawo pareho sa robot, nga na-program na ang himuon

[Blurb sa pahina 15]

Bal-an sang Dios nga masarangan sia tumanon nanday Adan kag Eva