Para sa mga Pamatan-on

Nag-ayo ang Aruon!

Instruksion: Himua ini sa isa ka malinong nga lugar. Samtang ginabasa mo ang mga teksto, imadyina nga ato ka didto, makita mo ang mga nagakatabo, kag mabatian ang mga tingog. Batyaga man ang ginabatyag sang mga karakter.

Panguna nga mga karakter: Naaman, Eliseo, kag bata nga babayi nga Israelinhon.

Sumaryo: Si Naaman nga pangulo sang mga soldado sang Siria nag-ayo sa makangilil-ad nga sakit sang nagsiling ang bata nga babayi nga Israelinhon nga makigkita sia kay Eliseo.

1 BINAGBINAGA ANG EKSENA.—BASAHA ANG 2 HARI 5:1-19.

Ano sa banta mo ang ginbatyag sang bata nga Israelinhon bangod ginpalayo sia sa iya pamilya nga nagasimba sa Dios?

․․․․․

Ano sa banta mo ang pamatyag sang gamhanan nga tawo nga si Naaman kay may malala sia nga sakit?

․․․․․

Base sa bersikulo 11 asta 13, ano sa banta mo ang emosyon ni Naaman kag sang iya mga alagad samtang nagaistoryahanay sila?

․․․․․

Ano ang nakita mo nga pagbag-o sa reaksion ni Naaman halin sa bersikulo 15?

․․․․․

2 MAG-RESEARCH SING DUGANG PA.

Ngaa nangin bugalon si Naaman? (Basaha liwat ang bersikulo 1.)

․․․․․

Gamita ang iban pa nga kinahanglanon sa pag-research. Hibalua kon sin-o pa ang gin-aro sang panahon sang Biblia. * (Halimbawa, daw ano kalala ini nga sakit? Makalalaton bala ini? Paano ini ginabulong?)

 ․․․․․

Ano sa banta mo ang epekto sa bata nga Israelinhon sang mag-ayo si Naaman?

․․․․․

Paano natilawan si Naaman sa ginpahimo sa iya ni Eliseo? (Basaha ang bersikulo 10.)

․․․․․

3 IAPLIKAR ANG IMO NATUN-AN. ISULAT KON ANO ANG IMO NATUN-AN PARTE SA . . .

Malain nga resulta sang bugal.

․․․․․

Kaisog sa pagsugid sang imo ginapatihan.

․․․․․

Gahom ni Jehova sa pag-ayo sang sakit.

․․․․․

4 DIIN NGA BAHIN SINI NGA SUGILANON ANG NANAMIAN MO GID, KAG NGAA?

․․․․․

KON WALA KA BIBLIA, PANGAYO SA MGA SAKSI NI JEHOVA, UKON BASAHA INI SA INTERNET SA www.watchtower.org

[Nota]

^ par. 18 Ang Hansen’s disease subong nalakip sa mga balatian nga ginatawag nga aro sa panahon sang Biblia.