Ginapatuman Bala sang Dios ang Pagkumpisar?

Ang pagkumpisar ukon pagtu-ad sang sala sa pari ukon sa ministro bahin gihapon sang ritwal kag pagsimba sang madamo nga relihion. Pero subong nga halos ang tanan nga butang ginatugot, importante pa bala ukon kinahanglanon ang pagkumpisar?

LAINLAIN ang mga opinyon parte sa sini. Halimbawa, ang National Post sang Canada nagreport parte sa isa ka tawo nga nagbaton nga bisan pa mabudlay magtu-ad sang sala, “nagamag-an ang imo pamatyag kon may masugiran ka sini, may nagapangamuyo upod sa imo, kag may nagasiling sang dapat mo himuon.” Pero, suno sa libro nga Bless Me, Father, for I Have Sinned, may isa ka tawo nga nagsiling: “Ang pagkumpisar isa sa pinakamakahalalit nga ritwal sang Simbahan. Ginabangdan ini sang sobra nga pagkabalaka.” Ano ang ginasiling sang Biblia parte sini?

Kon Ano ang Ginasiling sang Biblia

Sa Kasuguan nga ginhatag sang Dios sa pungsod sang Israel, may detalyado nga mga instruksion sang dapat himuon kon may nakasala. Halimbawa, kon ang isa nakasala sa iya isigkatawo ukon nakalapas sa mga kasuguan sang Dios, dapat niya ini itu-ad sa gintangdo nga saserdote sa tribo ni Levi, nga amo ang magahalad sa Dios para mapatawad ang sala.—Levitico 5:1-6.

Ginatos ka tuig sang ulihi, sang ginsaway ni propeta Natan si Hari David, ano ang reaksion ni David? Ginbaton niya: “Nakasala ako batok sa GINOO.” (2 Samuel 12:13) Nangamuyo man sia, nga nagapakiluoy sa Dios nga patawaron sia. Ano ang resulta? Nagsulat si David: “Ginkilala ko ang akon sala sa imo, kag wala ko iglikum ang akon kalautan; ako nagsiling, ‘Itu-ad ko ang akon mga paglalis sa GINOO’; niyan ikaw nagpatawad sang kalautan sang akon sala.”—Salmo 32:5; 51:1-4.

Ang pagtu-ad sang sala ginapatuman gihapon sang Dios sa Cristianong mga kongregasyon sang unang siglo C.E. Si Santiago nga utod sa iloy ni Jesus kag isa sa nagapanguna sa kongregasyon sang Jerusalem, nagsiling sa pareho niya nga mga Cristiano: “Itu-ad ninyo sing dayag ang inyo mga sala sa isa kag isa kag ipangamuyo ninyo ang isa kag isa, agod mag-ayo kamo.” (Santiago 5:16) Gani, ano ang dapat itu-ad sang mga Cristiano, kag kay sin-o nila ini itu-ad?

Ano ang Dapat Itu-ad?

Indi kita perpekto, gani kada adlaw pirme kita makahimo sang indi naton hungod kag makahambal sang makasakit sa iban, amo nga makasala kita sa isa kag isa. (Roma 3:23) Buot bala silingon nga kada makasala kita, dapat naton ini itu-ad sa isa ka tawo nga may awtoridad nga tu-aran sini?

Bisan pa wala nalipay ang Dios kon makasala kita, maluluy-on sia nga nagahatag sing konsiderasyon bangod indi kita perpekto. Ang matuod, ang salmista nagsiling: “Kon ginalista mo ang amon mga sala, sin-o bala ang makalikaw sang pagsilot? Pero ikaw nagapatawad sa amon, agod nga magtahod kami sa imo.” (Salmo 130: 3, 4, Maayong Balita nga Biblia) Gani, ano ang himuon naton kon indi hungod nga makasala kita sa iban? Dumduma nga sa modelo nga pangamuyo nga gintudlo ni Jesus sa iya mga sumulunod, nalakip ini nga pangabay: “Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad man namon ang tagsatagsa nga nakasala sa amon.” (Lucas 11:4) Huo, patawaron kita sang Dios kon magpalapit kita sa iya kag magpangayo sing patawad sa ngalan ni Jesus.—Juan 14:13, 14.

Talupangda nga nagsiling si Jesus nga dapat man naton patawaron ang mga ‘nakasala sa aton.’ Ginpahanumdom ni apostol Pablo ang pareho niya nga mga tumuluo: “Mangin mainayuhon sa isa kag isa, mapinalanggaon nga may kaawa, nga nagapatawad sing kinabubut-on sa isa kag isa subong nga ang Dios nagpatawad man sing kinabubut-on sa inyo paagi kay Cristo.” (Efeso 4:32) Kon ginapatawad naton ang iban, makasalig kita nga patawaron man kita sang Dios.

Patawaron man bala sang Dios ang mabug-at nga mga sala pareho sang pagpangawat, hungod nga pagbinutig, pagpahubog, imoralidad, kag iban pa? Ang mga nagahimo sini nagalapas sa kasuguan sang Dios kag nagapakasala batok sa iya. Dapat bala ini itu-ad sang nakasala?

Kay Sin-o Dapat Itu-ad ang mga Sala?

Wala ginhatagan sang Dios sing awtoridad ang mga tawo nga magpatawad sang mga sala batok sa iya; ang Dios lamang ang makahimo sini. Ang Biblia maathag nga nagsiling: “Kon itu-ad naton ang aton mga sala, matutom sia kag matarong, gani patawaron niya kita sa aton mga sala kag tinluan kita gikan sa tanan nga pagkadimatarong.” (1 Juan 1:9) Pero, kay sin-o dapat itu-ad ini nga mga sala?

Ang Dios lamang ang makapatawad, gani sa iya dapat itu-ad ang mga sala. Amo man sini ang ginhimo ni David. Pero ano ang himuon naton para mapatawad kita? Ang Biblia nagasiling: “Gani, maghinulsol kamo kag magliso agod mapanas ang inyo mga sala, agod mag-abot ang mga tion sang kaumpawan gikan kay Jehova mismo.” (Binuhatan 3:19) Ginapakita sini nga para mapatawad ang sala, indi lamang pagbaton kag pagtu-ad sini ang kinahanglan kundi dapat ini untatan kag indi na pagliwaton. Masami nga mabudlay ini himuon. Pero may makabulig sa imo.

Dumduma ang ginsiling ni disipulo Santiago nga ginsambit kaina: “Itu-ad ninyo sing dayag ang inyo mga sala sa isa kag isa kag ipangamuyo ninyo ang isa kag isa, agod mag-ayo kamo.” Nagsiling pa sia: “Ang pag-ampo sang matarong nga tawo, kon nagapanghikot ini, may daku nga puersa.” (Santiago 5:16) Ang “matarong nga tawo” mahimo nga isa sa “mga gulang nga lalaki sang kongregasyon,” nga ginsambit ni Santiago sa bersikulo 14. Sa Cristianong kongregasyon, may “mga gulang nga lalaki,” ukon mga elder, nga gintangdo para magbulig sa mga gusto mangayo sing pagpatawad sang Dios. Ini nga “mga gulang nga lalaki” indi makapatawad sang sala sang bisan sin-o, kay wala sing tawo nga may awtoridad sa pagpatawad sang iya isigkatawo nga nakasala batok sa Dios. * Pero nalab-ot nila ang mga kalipikasyon nga ginasambit sang Biblia para masaway kag mapabalik ang nakahimo sang mabug-at nga sala, kag ginabuligan sia nga mahangpan kon daw ano ka grabe ang iya sala kag kon ngaa dapat sia maghinulsol.—Galacia 6:1.

 Ngaa Dapat Itu-ad ang Sala?

Mabug-at man ukon indi ang sala, ang nakasala nagguba sang iya relasyon sa iya isigkatawo kag sa Dios. Gani, mahimo nga matublag sia ukon indi mahim-os. Bangod ini sa konsiensia nga ginhatag sa aton sang Manunuga. (Roma 2:14, 15) Ano ang puede himuon?

Kon buksan naton liwat ang tulun-an ni Santiago, mabasa naton ini: “May nagamasakit bala sa inyo [sa espirituwal]? Magtawag sia sang mga gulang nga lalaki sang kongregasyon, kag magpangamuyo sila para sa iya, nga nagahaplas sa iya sang lana sa ngalan ni Jehova. Kag ang pangamuyo nga may pagtuo magaayo sa isa nga nagamasakit, kag si Jehova magabangon sa iya. Subong man, kon nakahimo sia sang mga sala, patawaron sia.”—Santiago 5:14, 15.

Sa liwat, ginsambit diri ang mga gulang nga lalaki nga ginapatawag para atipanon ang kongregasyon. Paano? Indi lamang para tu-aran sang sala. Sa baylo, bangod ang ginahambalan diri amo ang pagmasakit sa espirituwal, may dapat himuon para ‘mag-ayo ang isa nga nagamasakit.’ May ginsambit si Santiago nga duha ka butang nga puede himuon.

Ang una amo ang ‘paghaplas sa iya sang lana.’ Nagapatuhoy ini sa gahom sang Pulong sang Dios sa pagpaayo. Ginpaathag ni apostol Pablo nga “ang pulong sang Dios buhi kag gamhanan . . . kag sarang makahantop sang mga panghunahuna kag mga tinutuyo sang tagipusuon,” gani malab-ot sini ang hunahuna kag tagipusuon. (Hebreo 4:12) Kon gamiton nila sing maayo ang Biblia, mabuligan sang mga gulang ang nagamasakit sa espirituwal nga makita ang kabangdanan sang problema kag makahimo sila sing husto nga mga paagi para matadlong ini sa atubangan sang Dios.

Dayon, ginsambit “ang pangamuyo nga may pagtuo.” Bisan pa indi mabag-o sang pangamuyo sang mga gulang ang hustisya nga ginapadapat sang Dios, ini nga mga pangamuyo ginapabaloran sang Dios, nga handa magpatawad sang mga sala base sa halad nga gawad ni Cristo. (1 Juan 2:2) Handa ang Dios nga buligan ang nakasala nga matuod nga nagahinulsol kag nagahimo sing “mga buhat nga takus sa paghinulsol.”—Binuhatan 26:20.

Ang panguna nga rason kon ngaa dapat itu-ad ang sala—sa aton man isigkatawo ukon sa Dios—amo nga para mabalik ang aton maayo nga kaangtanan sa Dios. Nagsiling si Jesus nga dapat naton anay solbaron ang bisan ano nga problema sa aton isigkatawo kag makighidait sa ila para makasimba kita sa Dios nga may maayo nga konsiensia. (Mateo 5:23, 24) Ang Hulubaton 28:13 nagasiling: “Ang nagatabon sang iya mga paglalis indi mag-uswag, apang ang bisan sin-o nga nagatu-ad kag nagabiya magaagum sing kalooy.” Kon mapainubuson kita nga mangayo sing patawad kay Jehova nga Dios, mahamuot sia sa aton kag bayawon niya kita sa gintalana nga tion.—1 Pedro 5:6.

[Nota]

^ par. 16 Ang iban nagapati nga ang ginsiling ni Jesus sa Juan 20:22, 23 nagasuporta sa papel sang mga kumpisor. Para sa detalyado nga pagbinagbinag sa sini nga topiko, basaha ang Lalantawan, Abril 15, 1996, pahina 28-29.

[Blurb sa pahina 23]

Palampason sang Dios ang aton mga kakulangan kag patawaron niya kita kon magpalapit kag magpangabay kita sa iya sa ngalan ni Jesus

[Retrato sa pahina 24]

Ang panguna nga rason kon ngaa dapat itu-ad ang sala amo nga para mabalik ang aton maayo nga kaangtanan sa Dios