Pamangkot sang mga Bumalasa . . .

May Ginsuguran Bala ang Dios?

▪ Suno sa Biblia, ang Dios wala sing ginsuguran kag wala sing katapusan. Bisan indi naton bug-os nga maintiendihan kon ngaa wala sing ginsuguran ang Dios, indi buot silingon nga indi na naton ini pagpatihan.

Posible bala nga maintiendihan naton ang tanan nga dalanon sang Dios? Si apostol Pablo nagsiling: “O pagkadalom sang kamanggaran kag kaalam kag ihibalo sang Dios! Indi gid mahangpan sing bug-os ang iya mga paghukom kag indi mausoy sing bug-os ang iya mga dalanon!” (Roma 11:33) Indi naton maintiendihan sing bug-os ang kaalam kag ihibalo sang Dios subong nga indi man maintiendihan sang isa ka lapsag ang tanan nga ginahimo sang iya ginikanan. Ginpakita sang mga pulong ni Pablo nga bisan pa napatuhoy ini sa kadalom sang kaalam kag kaluoy sang Dios, may mga ginahimo si Jehova nga Dios nga indi matungkad sang aton hunahuna. Ang isa sa sini amo nga ang Dios wala sing ginsuguran. Pero, makasalig gid kita sa ginatudlo sang Biblia parte sa Dios. Si Jesucristo nagsiling parte sa balaan nga Kasulatan: “Ang imo pulong kamatuoran.”—Juan 17:17.

Si Moises nangamuyo kay Jehova: “Ikaw . . . wala sing ginsugoran kag wala sing katapusan.” (Salmo 90:2, Maayong Balita nga Biblia) Suno kay Moises, duha ka direksion ang pagluntad sang Dios. Ang isa ka direksion nagapaabante sa palaabuton. Si Jehova ang “Isa nga nagakabuhi tubtob sa wala katubtuban.” (Bugna 4:10) Gani, ang pagluntad sang Dios asta sa wala katapusan. Ang isa naman ka direksion, nagapaisol sa nagligad. Wala sing may nagtuga sa Dios. Gani, wala sia sing ginsuguran.

Kon kaisa, may mga konsepto nga mabudlay gid intiendihon pareho sang positive kag negative nga mga numero. Kon mag-isip kita pataas man ukon panubo, wala gid ini sing katapusan. Indi bala nga mapaanggid man naton ini sa kalawigon sang kabuhi sang aton Manunuga?

Gani, ang Dios gid lang ang may pinasahi nga titulo nga “Hari nga dayon.” (1 Timoteo 1:17) Hunahunaa: May ginsuguran si Jesucristo, ang minilyon ka anghel sa langit, kag ang katawhan sa duta. Tanan sila gintuga pero ang Dios wala. (Colosas 1:15, 16) Kon iinsister mo gid nga may nagtuga sa Dios, mabalikbalik lang kita pamangkot kon sin-o ang nagtuga sa Manunuga. Si Jehova nagaluntad “halin sang una tubtob sa walay katubtoban.”—Salmo 90:2, BKK.

Pero dumduma nga ang ideya nga wala sing katapusan ang Dios may matahom nga kahulugan. Ginapakita sang pangamuyo ni Moises nga isa ini ka garantiya sa promisa niya sa aton nga kabuhi nga walay katapusan. Wala nagadugay ang kabuhi sang tawo, pero ang Dios ‘nangin aton dalangpan sa tanan nga mga kaliwatan.’ Ang aton mahigugmaon nga Amay nga si Jehova, ara gid pirme sa pagbulig sa iya katawhan. Makasalig ka gid sa sini!—Salmo 90:1.