Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Indi Mahadlok nga Isugid sa Iban ang Imo Ginapatihan!

Indi Mahadlok nga Isugid sa Iban ang Imo Ginapatihan!

 Para sa mga Pamatan-on

Indi Mahadlok nga Isugid sa Iban ang Imo Ginapatihan!

Instruksion: Himua ini sa isa ka malinong nga lugar. Samtang ginabasa mo ang mga teksto, imadyina nga ato ka didto, makita mo ang mga nagakatabo, kag mabatian ang mga tingog. Batyaga man ang ginabatyag sang mga karakter.

Panguna nga mga karakter: Jeremias, Ebed-melec, Hari Sedequias

Sumaryo: Ginkontra gid si Jeremias sang mga tawo sang ginsugid niya ang mensahe sang Dios nga dapat magsurender ang mga taga-Juda sa mga Caldeanhon.

1 BINAGBINAGA ANG EKSENA.—BASAHA ANG JEREMIAS 38:1-5.

Ano sa banta mo ang ginbatyag ni Jeremias samtang nagahambal sia sa mga taga-Juda?

․․․․․

Base sa tingog ni Jeremias, ano sa banta mo ang iya ginabatyag samtang nagasugid sia sang paandam ni Jehova?

․․․․․

MAG-RESEARCH SING DUGANG PA.

Ngaa nangin maisog si Jeremias sa pagsugid sang paandam sang Dios?

․․․․․

2 BINAGBINAGA ANG EKSENA.—BASAHA ANG JEREMIAS 38:6-13.

Sa banta mo daw ano kadaku kag kadalom ang bubon? Ano ayhan ang baho sini?

․․․․․

Ano ayhan ang ginapanumdom ni Jeremias samtang ‘nagasalop sia sa lunang’? (Basaha liwat ang bersikulo 6.)

․․․․․

MAG-RESEARCH SING DUGANG PA.

Gamita ang iban pa nga kinahanglanon sa pag-research. Hibalua pa gid kon ano nga klase sang mga bubon ang ginagamit sang panahon sang Biblia.

․․․․․

 Ngaa ginluwas ni Ebed-melec si Jeremias? (Basaha liwat ang bersikulo 7-9.)

․․․․․

Ngaa madali lang papatihon si Sedequias sang mga prinsipe kag ni Ebed-melec? (Basaha liwat ang bersikulo 5 kag 10.) Ano ang ginasugid sini parte sa iya? Masiling bala naton nga may panindugan sia?

․․․․․

Sin-o sa mga karakter sa sini nga istorya ang masiling mo nga may panindugan, kag sin-o ang wala? Ngaa amo sini ang imo sabat?

․․․․․

3 IAPLIKAR ANG IMO NATUN-AN. ISULAT KON ANO ANG IMO NATUN-AN PARTE SA . . .

Kaisog.

․․․․․

Pagtindog sa imo ginapatihan.

․․․․․

Proteksion nga ginahatag ni Jehova sa mga nagatuman sa iya sing maisog.

․․․․․

Paano makabulig ang imo panindugan sa imo ginapatihan nga himuon ang eksakto kon ginahingabot ka?

․․․․․

4 DIIN NGA BAHIN SINI NGA SUGILANON ANG NANAMIAN MO GID, KAG NGAA?

․․․․․

KON WALA KA BIBLIA, PANGAYO SA MGA SAKSI NI JEHOVA UKON BASAHA INI SA INTERNET SA www.watchtower.org