NABUDLAYAN ka bala magtuman sa ginasugo sa imo?— * Natural lang ina. Indi lang ikaw ang ginabudlayan nga magtuman. Kabalo ka bala nga bisan gani si Jesus kinahanglan man nga magtuman?—

Kabalo ka bala kon sin-o ang dapat tumanon sang tanan nga kabataan?— Huo, ang aton tatay kag nanay. “Mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan nga nahiusa sa Ginuo,” siling sang Biblia. (Efeso 6:1) Sin-o ang amay ni Jesus?— Si Jehova nga Dios, kag Amay man sia naton. (Mateo 6: 9, 10) Pero, kon magsiling ka nga si Jose ang iya tatay kag si Maria ang iya nanay, insakto ka man. Kabalo ka bala kon paano ini natabo?—

Ginsugiran ni anghel Gabriel si Maria nga magabusong sia bisan wala sia naghulid sa isa ka lalaki. Himuon ini ni Jehova paagi sa isa ka daku nga milagro. Ginsilingan ni Gabriel si Maria: “Ang gahom sang Labing Mataas magalikop sa imo. Bangod sina ang bata nga ibun-ag tawgon nga balaan, Anak sang Dios.”—Lucas 1:30-35.

Ginkuha sang Dios ang kabuhi sang iya Anak sa langit kag ginbutang ini sa tiyan ni Maria. Dayon, nagdaku ini sa sulod sang iya tiyan pareho man sa pagdaku sang iban nga bata sa tiyan sang ila iloy. Siam ka bulan sang ulihi, ginbata ni Maria si Jesus. Ginpangasawa ni Jose si Maria, kag abi sang kalabanan nga tawo si Jose ang matuod nga amay ni Jesus. Pero ang matuod, amay-amay lang niya si Jose. Gani, masiling naton nga si Jesus may duha ka amay!

Sang 12 na ka tuig si Jesus, ginpakita niya kon daw ano gid niya ka palangga si Jehova, ang iya Amay sa langit. Sadto nga tion, nagkadto ang pamilya ni Jesus sa Jerusalem para sa Paskua. Amo gid sini ang pirme nila nga ginahimo. Sang nagapauli na sila, nanotisyahan ni Jose kag ni Maria nga indi nila upod si Jesus. Kabalo ka bala kon ngaa nalipatan nila sia?—

Sadto nga tion, madamo na sing kabataan si Jose kag si Maria. (Mateo 13:55, 56) Kag mahimo madamo man sila sing upod nga paryente, pareho nanday Santiago kag Juan upod sa ila tatay nga si Zebedeo kag nanay nga si Salome, nga mahimo utod man ni Maria. Gani, mahimo nga namensar si Maria nga nakaupod si Jesus sa iban nila nga paryente.—Mateo 27:56; Marcos 15:40; Juan 19:25.

Sang mahibaluan ni Jose kag Maria nga wala didto si Jesus, nagbalik sila sa Jerusalem. Inayawan gid sila sing pangita sa iya. Sang ikatlo nga adlaw, nakita nila sia sa templo. Ginsilingan ni Maria si Jesus: “Anak, ngaa ginhimo mo ini sa amon? Ginkulbaan gid kami sa amon pagpangita sa imo!” Pero nagsabat si Jesus: “Ngaa bala ginapangita gid ninyo ako? Wala bala kamo nakahibalo nga dapat diri ako sa balay sang akon Amay?”—Lucas 2:45-50, APD.

Ngaa sa banta mo dapat sa templo una nga ginpangita nanday Jose kag Maria si Jesus?

Sa banta mo, malain bala nga ginsabat ni Jesus ang iya nanay sing amo sina?— Kabalo gid ang iya ginikanan nga nanamian  sia magsimba sa balay sang Dios. (Salmo 122:1) Gani, indi bala natural lang nga mamensar si Jesus nga dapat sa templo sia tani nila una nga ginpangita?— Sang ulihi, ginpamensaran gid ni Maria ang ginsiling ni Jesus.

Ano ang reaksion ni Jesus?— Ang Biblia nagsiling: “Nag-upod si Jesus sa iya mga ginikanan pauli sa Nazaret, kag padayon sia nga nangin matinumanon sa ila.” (Lucas 2:51, 52, APD) Ano ang matun-an naton sa ginpakita ni Jesus?— Huo, dapat mangin matinumanon man kita sa aton mga ginikanan.

Pero, indi gid pirme mahapos para kay Jesus nga magtuman—bisan sa iya Amay sa langit.

Sang gab-i antes sia mapatay, nangabay si Jesus kay Jehova nga tani indi lang niya paghimuon ang ginasugo sa iya ni Jehova. (Lucas 22:42) Pero gintuman gid ni Jesus ang Dios bisan nabudlayan pa sia. Nagsiling ang Biblia nga “natun-an niya ang pagkamatinumanon paagi sa mga pag-antos nga iya naagihan.” (Hebreo 5:8, APD) Sa banta mo, makatuon man bala kita nga mangin matinumanon?—

^ par. 3 Kon ginabasa mo ini sa isa ka bata, ang dash isa ka palatandaan nga dapat ka magdulog kag pasabton sia.