Ano ang Gintudlo ni Jesus Parte sa Iya Kaugalingon?

“Kabalo gid si Jesus kon sin-o sia, kon diin sia naghalin, kon ngaa nagkadto sia sa duta, kag kon ano ang matabo sa iya sa ulihi.”—AUTHOR HERBERT LOCKYER.

ANTES naton batunon kag patihan ang mga panudlo ni Jesus, dapat kilalahon anay naton sia. Sin-o gid bala si Jesus? Diin sia naghalin? Ngaa nagkadto sia sa duta? Mabasahan naton ang mga sabat mismo ni Jesus sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas, kag Juan.

Nagkabuhi na sia antes matawo sa duta Nagsiling si Jesus: “Sang wala pa matawo si Abraham, nagluntad na ako.” (Juan 8:58) Si Abraham nagkabuhi mga 2,000 ka tuig antes natawo si Jesus sa duta. Pero, nagkabuhi na si Jesus antes pa nabun-ag ining matutom nga tawo. Kon amo, diin sia anay nagkabuhi? “Nagpanaug ako gikan sa langit,” siling niya.—Juan 6:38.

Ang Anak sang Dios Madamo si Jehova sing mga anak nga anghel. Pero, pinasahi gid si Jesus sa ila. Ginpatuhuyan ni Jesus ang iya kaugalingon subong ang “bugtong nga Anak sang Dios.” (Juan 3:18) Buot silingon, si Jesus gid lang ang direkta nga gintuga sang Dios. Paagi sa iya bugtong nga Anak gintuga sang Dios ang iban pa nga butang.—Colosas 1:16.

“Ang Anak sang Tawo” Ini nga ekspresyon ginagamit pirme ni Jesus sa iya kaugalingon. (Mateo 8:20) Ginapakita sini nga indi sia anghel nga nangin tawo ukon espiritu nga nagpakatawo, kundi ginbun-ag gid sia nga tawo. Paagi sa balaan nga espiritu, ginsaylo sang Dios ang kabuhi sang iya Anak halin sa langit pakadto sa tiyan sang isa ka birhen nga si Maria. Gani, si Jesus nabun-ag sa duta nga perpekto kag wala sing sala nga tawo.—Mateo 1:18; Lucas 1:35; Juan 8:46.

Ang ginpromisa nga Mesias “Nakahibalo ako nga ang Mesias magakari,” siling sang Samaritana kay Jesus. Nagsiling si Jesus: “Ako nga nagapakighambal sa imo amo sia.” (Juan 4:25, 26) Pareho sang tinaga nga “Cristo,” ang “Mesias” nagakahulugan, “Isa nga Hinaplas.” Si Jesus ang isa nga hinaplas ukon gintangdo sang Dios para himuon ang importante nga katuyuan sang Dios.

Ang panguna nga rason kon ngaa nagkadto sia sa duta Nagsiling anay si Jesus: “Dapat ko ibantala ang maayong balita sang ginharian sang Dios, kay tungod sini ginpadala ako.” (Lucas 4:43) Bisan pa ginbuligan niya ang mga tawo nga nagakinahanglan, ang pagwali parte sa Ginharian amo gid ang panguna nga rason kon ngaa nagkadto sia sa duta. Binagbinagon naton sa masunod nga artikulo kon ano ang iya gintudlo parte sa sini Ginharian.

Maathag nga si Jesus indi lang ordinaryo nga tawo. * Makita naton sa masunod nga artikulo nga ang iya pagkabuhi anay sa langit amo ang rason kon ngaa nagtahom pa gid ang iya mensahe. Gani indi kita matingala kon ngaa daku gid ang epekto sang iya mensahe sa madamo nga tawo sa bilog nga kalibutan.

[Nota]

^ par. 9 Para sa dugang nga impormasyon parte kay Jesus kag sa iya papel sa katuyuan sang Dios, tan-awa ang kapitulo 4 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.