Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Gintudlo ni Jesus Parte sa Ginharian sang Dios?

Ano ang Gintudlo ni Jesus Parte sa Ginharian sang Dios?

 Ano ang Gintudlo ni Jesus Parte sa Ginharian sang Dios?

“Naglibot sia sa mga siudad kag mga minuro, nga nagabantala . . . sang maayong balita sang ginharian sang Dios.”—LUCAS 8:1.

NANAMIAN kita mag-istorya sa iban parte sa mga butang nga importante sa aton. Subong sang ginsiling ni Jesus, “kon ano ang ara sa tagipusuon amo man ang nagaguwa sa baba.” (Mateo 12:34, APD) Bangod ang Ginharian sang Dios amo pirme ang ginaistorya ni Jesus sang ari sia sa duta, makasiling kita nga importante gid ini sa iya.

Ano ang Ginharian sang Dios? Ang ginharian isa ka paggobierno nga ginagamhan sang hari. Gani ang Ginharian sang Dios isa ka paggobierno nga gintukod sang Dios. Pirme ginaistorya ni Jesus ang parte sa sini nga Ginharian. Amo ini ang pinakaimportante nga ideya sang iya mensahe. Ining Ginharian ginsambit sing sobra sa 110 ka beses sa apat ka Ebanghelyo. Wala lamang gintudlo ni Jesus ang Ginharian sang Dios sa mga tawo, kundi ginpakita gid niya kon ano ang himuon sini sa palaabuton.

Sin-o ang Hari? Indi mga tawo ang magapili kon sin-o ang magahari sa Ginharian sang Dios, kundi ang Dios mismo. Ginpakita ni Jesus paagi sa iya mga panudlo nga sia ang ginpili sang Dios nga mangin Hari.

Nahibaluan ni Jesus nga gintagna sang Biblia nga magagahom ang ginpromisa nga Mesias sa Ginharian nga magapabilin sing walay katapusan. (2 Samuel 7:12-14; Daniel 7:13, 14; Mateo 26:63, 64) Dumduma nga si Jesus mismo nagsiling nga sia ang gintagna nga Mesias. Ginapakita sini nga ginabaton niya nga sia ang gintangdo sang Dios nga mangin Hari. (Juan 4:25, 26) Gani nagakaigo lamang nga pila ka beses nga gingamit ni Jesus ang ekspresyon nga “akon ginharian.”—Juan 18:36.

Nagsiling man si Jesus nga may mga kaupod sia nga magagahom sa Ginharian. (Lucas 22:28-30) Gintawag niya sila nga “diutay nga panong” kay diutay lang sila. Ginsilingan niya sila: “Nahamut-an sang inyo Amay nga ihatag sa inyo ang ginharian.” (Lucas 12:32) Ginapakita sang katapusan nga tulun-an sang Biblia nga 144,000 ang ginhatagan sing pribilehiyo nga maggahom kaupod ni Cristo.—Bugna 5:9, 10; 14:1.

Diin ining Ginharian? “Ang akon ginharian indi bahin sini nga kalibutan,” siling ni Jesus sa Romano nga manuggahom nga si Poncio Pilato. (Juan 18:36) Indi paggamiton ni Cristo ang ahensia sang gobierno sang tawo para maggahom sa Ginharian sang Dios. Pila ka beses nga ginpatuhuyan ni Jesus ang Ginharian sang Dios nga “ang ginharian sang langit.” * (Mateo 4:17; 5:3, 10, 19, 20) Gani, ang Ginharian sang Dios isa ka paggobierno sa langit.

 Nahibaluan gid ni Jesus nga pagkatapos sang kabuhi niya sa duta, magabalik sia sa langit. Nagsiling sia nga ‘magahanda sia didto sing duog’ para sa iya kaupod nga mga manuggahom.—Juan 14:2, 3.

Ano ang himuon sang Ginharian? Gintudluan ni Jesus ang iya mga tagpalamati nga mangamuyo sa Dios: “Magkari ang imo ginharian. Matuman ang imo kabubut-on sa duta, subong sang sa langit.” (Mateo 6:9, 10) Nagakatuman na ang kabubut-on sang Dios sa langit. Gamiton sang Dios ang Ginharian para himuon ang iya kabubut-on sa duta. Para matuman ina, may himuon ang Ginharian nga daku nga mga pagbag-o sa duta.

Ano ang himuon sa duta sang Ginharian sang Dios? Nagsiling si Jesus nga dulaon sang Ginharian sang Dios ang kalautan paagi sa paglaglag sa mga nagahimo sini. (Mateo 25:31-34, 46) Gani, madula na ang tanan nga kagarukan kag kalainan. Gintudlo ni Jesus nga ang duta pagaistaran sang mga tawo nga “malulo,” matarong, maluluy-on, “putli sing tagipusuon,” kag mahidaiton.—Mateo 5:5-9.

Maistar bala ining matutom nga mga tawo sa mahigko nga duta? Indi gid! Nagpromisa si Jesus nga bag-uhon niya ang duta paagi sa Ginharian sang Dios. Ang tawo nga ginlansang sa tupad ni Jesus nagsiling: “Jesus, dumduma ako kon magsulod ka sa imo ginharian.” Ginhambalan sia ni Jesus: “Sa pagkamatuod ginasiling ko sa imo karon nga adlaw, Mangin kaupod ko ikaw sa Paraiso.” (Lucas 23:42, 43) Himuon sang Ginharian sang Dios ini nga duta nga isa ka paraiso pareho sa hardin sang Eden.

Ano pa ang himuon sang Ginharian sang Dios para sa mga tawo? Wala lamang nagpromisa si Jesus kundi ginpakita gid niya paagi sa paghimo sing mga milagro kon ano ang himuon sang Ginharian sang Dios. Gani, ginpamatud-an niya nga mas daku pa gid ang iya  masarangan nga himuon kon maggahom na sia sa Ginharian. Ang Ebanghelyo nagsiling parte kay Jesus: “Naglibot sia sa bug-os nga Galilea, nga nagapanudlo sa ila mga sinagoga kag nagabantala sang maayong balita sang ginharian kag nagapang-ayo sang tanan nga sahi sang balatian kag tanan nga sahi sang kasablagan sa lawas sang mga tawo.”—Mateo 4:23.

Gin-ayo ni Jesus ang mga masakiton kag ang mga may diperensia sa lawas. ‘Ginbuksan niya ang mga mata sang isa nga natawo nga bulag.’ (Juan 9:1-7, 32, 33) Gin-ayo ni Jesus ang ginakangil-aran nga aruon paagi sa pagtandog sa iya. (Marcos 1:40-42) Sang gindala sa iya ang “isa ka tawo nga bungol kag may diperensia sa paghambal,” ginpakita ni Jesus nga masarangan niya nga buligan nga “makabati ang mga bungol kag makahambal ang mga apa.”—Marcos 7:31-37.

Bisan ang patay masarangan gani nga banhawon sang Hari nga gintangdo sang Dios. Sa Biblia, mabasahan naton ang tatlo ka rekord nga ginbanhaw ni Jesus ang patay. Ginbanhaw niya ang bugtong nga bata nga lalaki sang isa ka balo, ang 12 anyos nga bata nga babayi, kag ang iya pinalangga nga abyan nga si Lazaro.—Lucas 7:11-15; 8:41-55; Juan 11:38-44.

Ginlaragway ni Jesus paagi kay apostol Juan ang matahom nga palaabuton para sa mga sakop sang Ginharian sang Dios. Sia nagsiling: “Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo, kag magapuyo sia kaupod nila, kag sila mangin iya mga katawhan. Kag ang Dios mismo mangin kaupod nila. Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.” (Bugna 1:1; 21:3, 4) Handurawa bala nga magaistar ka sa isa ka kalibutan nga wala na sing kasubo, kasakit, kag kamatayon! Sa sini nga tion, matuman na ang pangamuyo nga ang kabubut-on sang Dios matuman sa duta subong sang sa langit.

San-o magaabot ang Ginharian sang Dios? Nagsiling si Jesus nga kon magsugod na sia sa paghari, masugod man ang tion sang iya “presensia.” Naghatag sia sing espesipiko nga mga hitabo para mahibaluan naton kon san-o masugod ang iya paggahom. Sa sini nga tion may mga ginamo sa bilog nga kalibutan, may mga inaway, gutom, linog, balatian, kag pagdamo sang mga kalautan. (Mateo 24:3, 7-12; Lucas 21:10, 11) Ini nga mga hitabo kag ang iban pa nga gintagna ni Jesus labi na gid nga naglala sugod sang 1914, ang tuig nga nagsugod ang Bug-os Kalibutan nga Inaway I. Gani, makasiling kita nga nagagahom na karon si Jesus subong Hari. Dali na gid lang matuman ang kabubut-on sang Dios sa duta paagi sa iya Ginharian. *

Kon mag-abot na ang Ginharian sang Dios, ano ang mangin epekto sini sa imo kabuhi? Nagadepende ini kon batunon mo ang mensahe ni Jesus.

[Mga Nota]

^ par. 8 Ang ekspresyon nga “ginharian sang langit” mabasa sing mga 30 ka beses sa Ebanghelyo ni Mateo.

^ par. 17 Para sa dugang nga impormasyon kon paano naton nahibaluan nga malapit na ang Ginharian sang Dios, tan-awa ang “Nagakabuhi Bala Kita sa ‘Katapusan nga mga Adlaw’?” sa kapitulo 9 sang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? nga ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.