Pamangkot sang mga Bumalasa . . .

Makahatag Bala sing Bastante nga Pagkaon ang Duta?

▪ Ang aton matahom nga planeta, ang Duta, makahatag gid sang aton mga kinahanglanon para mabuhi kita. Pero bangod nagadamo ang mga tawo kag madasig nga nagakaubos ang patubas sang duta, mahimo magpalibog ka: ‘Maabot ayhan ang tion nga wala na kita sing makaon kay indi na makahatag sing pagkaon kag patubas ang duta?’

Makasalig kita sa ginpromisa sang Dios sa mga tawo sobra 4,000 na ka tuig ang nagligad: “Nagapadayon ang duta, ang tigtalanum kag ang tig-alani, ang tugnaw kag ang init, ang tingadlaw kag ang tigtulugnaw, ang kaadlawon kag ang kagab-ihon, indi mag-untat.” (Genesis 8:22) Gani, subong nga sigurado kita nga ang adlaw magasilak kada aga, masiguro man naton nga ang duta indi mag-untat sa paghatag sang aton mga kinahanglanon.

Sa isa ka report sang 2004 nga may tig-ulo nga “Can the Planet Feed Us?” ang reporter nga si Alex Kirby nagsiling: “Bugana gid ang ginapatubas nga pagkaon sang duta para sa mga tawo. Pero masami ini nga wala napanagtag sing maayo, puerte kamahal, ukon wala gid nagadugay. Gani, ginakulang kita sa pagkaon indi bangod may problema sa pagpatubas sang duta kundi bangod sa pagdumala sang mga tawo.” Kon maayo lang ang pagdumala sang duta kag sang mga patubas sini, wala sing rason nga mahadlok kita nga makulangan sing pagkaon. Halimbawa, sang panahon sang Israel sang una, naghatag ang Dios sing maathag nga sugo kon paano gamiton sing maayo ang duta. Suno sa Levitico 25:4 (MB), ginsilingan sang Dios ang mga Israelinhon: “Sa ikapito nga tuig amo ang isa ka tuig sang bug-os nga pagpahuway para sa duta, . . . Indi pagtamni ang inyo mga uma.” Bisan pa nga indi sila magtanom sa duta kada ikapito nga tuig, nagpromisa ang Dios nga hatagan niya sila sing madamo nga pagkaon kag indi gid sila pagkulangon.—Levitico 26:3-5.

Ginatinguhaan gid sang pila ka tawo nga mahatagan sing solusyon ang mga halit nga ginhimo sa duta. Pero, madamo ang nagahunahuna nga ulihi na ang tanan kag diutay lang ang ila nahimo para masolbar ang problema. Ang matuodtuod lang nga solusyon mabasa naton sa Bugna 11:18. Ginasugid diri sang Biblia nga ‘laglagon ni Jehova ang mga nagalaglag sang duta.’ Dulaon ni Jehova ang indi maayo nga pagdumala sa duta kag sa mga patubas sini. Siguraduhon man niya nga magapatubas sing bugana ang duta para sa tanan nga tawo. Dulaon sang Dios ang tanan nga nagaabuso sa aton duta kag ang nagasikway sa katuyuan sang Dios. Maeksperiensiahan naman sang mga nagasuporta sa pagginahom ni Jehova ang ginasiling sang Salmo 72:16: “May bugana nga uyas sa duta; sa putokputokan sang kabukiran magahapayhapay ini.”

Bangod sa iya daku nga gugma kag kaalam, gintuyo ni Jehova nga mabuhi ang mga tawo sa paraiso nga duta kag atipanon ang ila puluy-an. (Genesis 1:28) Kon maggahom na sia, matun-an sang matutom nga mga tawo nga gamiton sing maalamon ang mga regalo sang Dios. Indi na nila pag-abusuhan ang duta. Nagapasalamat gid kita sa aton mahigugmaon nga Manug-aman kay ihatag niya ang ginahandum sang tagsa ka buhi nga butang!—Salmo 145:16.

[Blurb sa pahina 22]

“Ginakulang kita sa pagkaon indi bangod may problema sa pagpatubas sang duta kundi bangod sa pagdumala sang mga tawo”