“Hasta San-o Pa Bala Ako Magpangayo sang Bulig?”

“Tani madula na ang sakit!” hilibion ni Jayne. Naglapta na ang kanser sa iya lawas. Halos pa lang, gusto gid sang iya pamilya nga mag-ayo na sia kag indi na mag-antos! Nangayo sila sing bulig sa Dios. Mamati bala sia? Buligan niya ayhan sila?

NAKITA sang Dios ang pag-antos sang mga tawo amo nga ang iya Pulong, ang Biblia, nagsiling: “Ang tanan nga tinuga padayon nga nagaugayong sing tingob kag ginasakitan sing tingob.” (Roma 8:22) Nahibaluan sang Dios nga kaangay ni Jayne, ginatos ka milyon ka tawo ang nagaantos kada adlaw sa pisikal, emosyonal, kag mental. Nakita man niya nga 800 milyones ka tawo ang nagatulog nga gutom kada gab-i, minilyon ang ginasakit sa sulod sang ila panimalay, kag madamo nga ginikanan ang nagapalibog kon ano ang mangin buas-damlag sang ila kabataan. Napamangkot mo na bala kon solusyonan gid man sang Dios ini nga mga problema? Kon luyag gani naton nga buligan ang aton mga pinalangga, indi ayhan nga labi pa gid ang Dios kay sia ang nagtuga sa mga tawo?

Kon nakapamangkot ka sini, wala ka nagaisahanon. Amo man sini ang ginpaligban sang isa ka matutom nga tawo nga si Habacuc. Sobra 2,600 na ka tuig ang nagligad, ining Hebreo nga propeta namangkot sa Dios: “O GINOO, hasta san-o pa bala ako magpangayo sang bulig sa imo kag pamatian mo ako? San-o mo pa bala kami luwason sa mga tawo nga nagapamintas sa amon? Ngaa ginapakita mo pa sa akon ini nga kalautan kag kagamo? Bisan diin lang makita ko ang pagpinatyanay, pagpamintasanay, pag-ilinaway kag pagbinaisay.” (Habacuc 1:2, 3, Ang Pulong sang Dios) Pareho ni Habacuc, ang maluluy-on nga mga tawo subong nagalalain man kay pirme lang nila makita kag mabatian sa mga balita ang grabe nga kapintas.

Daw wala lang bala sa Dios ang mga ginakabalak-an ni Habacuc? Indi. Ginpamatian niya ang sinsero nga mga pamangkot ni Habacuc, dayon ginpaumpawan sia kag ginpabakod. Ginpalig-on ni Jehova nga Dios ang pagtuo ni Habacuc sang nagsaad sia nga dulaon niya ang pag-antos. Ini nga saad nagpalig-on gid kay Jayne kag sa iya pamilya, kag makapalig-on man ini sa imo. Sabton sang masunod nga mga artikulo ini nga mga pamangkot: Paano kita makasiguro nga nagaulikid gid ang Dios sa aton? Ano ang himuon sang Dios para madula ang pag-antos, kag san-o niya ini himuon?