Ang Biblia Nagapabag-o sang Kabuhi

Ngaa ang isa ka tawo nga mahilig magmotor, mag-entra sa isport, kag nabuyo sa droga nangin isa ka bug-os tion nga ministro? Ngaa ginbayaan sang isa ka tahor ang iya bisyo kag ginsuportahan ang iya pamilya sa maayo nga paagi? Ngaa ang isa ka pamatan-on nga babayi nga nagbiya sa kamatuoran, bisan ginpadaku sia nga Saksi ni Jehova, nakamarasmas kag nagbalik? Binagbinagon naton kon ano ang masiling nila.

MALIP-OT NGA BIOGRAPIYA

NGALAN: TERRENCE J. O’BRIEN

EDAD: 57

PUNGSOD: AUSTRALIA

KABUHI SANG UNA: NAGA-DROGA, MAHILIG MAGMOTOR

ANG AKON NAGLIGAD: Nagdaku ako sa masako nga siudad sang Brisbane, ang kapital sang Queensland. Katoliko ang amon pamilya, pero sang walo ako ka tuig, wala na kami nagasimba kag wala na namon ginaistoryahan ang relihion. Sang napulo ako ka tuig, nagsaylo kami sa Gold Coast sa Australia. Nag-istar kami malapit sa baybay, gani pirme ako didto nagapaligo kag naga-surfing.

Bisan pa sa sini, indi ako malipayon. Ginbayaan kami ni Tatay sang walo ako ka tuig. Namana liwat si Nanay, kag ordinaryo na lang sa amon ang pagpahubog kag pagbaisay. Isa ka gab-i, pagkatapos sang grabe nga pagbaisay sang akon mga ginikanan, nagpungko ako sa katre kag nanumpa nga kon mangasawa ako sa ulihi, indi ko gid sia pagbaison. Bisan pa madamo sing problema, suod ang amon pamilya—kami sang akon lima ka utod, si Nanay, kag ang amon stepfather.

Sang nagasinultero na ako, madamo sa akon mga abyan ang nagrebelde sa awtoridad. Nagtilawtilaw sila sing marijuana, tabako, lainlain nga klase sang droga, kag nagpahubog. Ginsunod ko man ang ila ginhimo. Nanamian gid ako magmotor bisan kapila na ako naaksidente. Gintabok ko pa gani ang Australia nga nagamotor lang.

Bisan mahimo ko ang tanan ko nga gusto, pirme lang ako nasubuan kon pamensaron ko ang nagakatabo sa kalibutan kag ang mga tawo nga daw wala lang sing labot sa mga  problema. Gusto ko gid mahibal-an ang kamatuoran parte sa Dios, sa relihion, kag sa nagakatabo sa kalibutan. Pero, sang ginpamangkot ko ang duha ka Katoliko nga pari parte sini, wala gid ako nanamian sa ila mga sabat. Sang ulihi, ginpamangkot ko naman ang mga ministro sang Protestante pero wala ako gihapon nalipay sa ila mga sabat. Dayon, nagsiling ang akon abyan nga istoryahon ko si Eddie nga isa ka Saksi ni Jehova. Apat ka beses kami nga nagkitaay ni Eddie. Kag kada mag-istoryahanay kami, ginagamit niya ang Biblia sa pagsabat sa akon mga pamangkot. Sang una pa lang namon nga pag-istoryahanay, nakasiling ako nga daw lain gid ini sa iban. Pero sadto nga tion, pamatyag ko daw indi ko pa kinahanglan nga bag-uhon ang akon kabuhi.

KON PAANO GINBAG-O SANG BIBLIA ANG AKON KABUHI: Sang magkadto ako sa Australia, nakaistorya ako sa isa ka Saksi. Pero sang nagbalik ako sa Queensland, wala na gid ako nakaistorya sa mga Saksi sa sulod sang anom ka bulan.

Isa ka adlaw, sang nagapauli ako sa balay, may nakita ako nga duha ka lalaki nga nagalakat sa dalan nga nagabayo sing pormal kag may dala nga bag. Sa banta ko mga Saksi ni Jehova sila. Sang ginpalapitan ko sila, insakto gid man ako. Gani, ginsilingan ko sila nga gusto ko magtuon sa Biblia. Nagtambong man ako dayon sa mga miting sang mga Saksi kag sa kombension nga ginhiwat sa Sydney sang 1973. Pero, sang mabal-an ini sang akon pamilya, ilabi na ni Nanay, naakig gid sila. Bangod sini kag sa iban pa nga rason, nag-untat ako sa pag-upod sa mga Saksi. Kag sa sulod sang isa ka tuig, nawili naman ako sa paghampang sing cricket.

Sang ulihi, narealisar ko nga nangin malipayon lang ako sang nagatuon ako sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Gani, ginpangita ko sila kag nagtambong ako liwat sa ila mga miting. Gin-untatan ko man ang pag-upod-upod sa mga adik ko nga amigo.

Sang matun-an ko ang isa ka karakter sa Biblia nga si Job, gintinguhaan ko nga magbag-o. Si Bill, isa ka mabuot kag may panindugan nga Saksi, amo ang nagtuon sa akon sa Biblia. Sa tapos namon nga matun-an ang istorya ni Job, ginpamangkot ako ni Bill kon sin-o pa gid ang ginaakusahan ni Satanas nga nagaalagad sa Dios sing pakulahaw. (Job 2:3-5) Ginlawag ko sa iya ang tanan nga karakter sa Biblia nga kilala ko, kag si Bill nagsiling, “Huo, huo, tanan ina sila.” Dayon gintulok niya ako kag nagsiling, “Amo man sina ang ginasiling ni Satanas parte sa imo!” Nakibot gid ako. Nabal-an ko nga amo ini ang kamatuoran. Pero subong ko lang naintiendihan kon ngaa dapat ko iaplikar ang akon natun-an. Pagligad sang apat ka bulan, nabawtismuhan ako subong isa ka Saksi ni Jehova.

MGA BENEPISYO: Ano na lang ayhan ang akon kabuhi kon wala ko ginsunod ang mga laygay sang Biblia? Siguro patay na ako subong. Madamo sa akon mga amigo sang una ang nagkalamatay na bangod sa droga kag alkohol. Indi man malipayon ang ila pag-asawahay. Siguro amo man sini kuntani ang nadangatan ko.

Sa karon, malipayon kami nga nagaalagad sang akon asawa nga si Margaret sa branch office sang mga Saksi ni Jehova sa Australia. Ako lang gid ang Saksi sa amon pamilya. Pero sa sulod sang pila ka tuig, may mga nabuligan  kami nga mga indibiduwal kag mga mag-asawa nga magtuon sa Biblia kag magbag-o man sang ila kabuhi. Bangod sini, nakakita kami sing madamo nga mga abyan. Ginbuligan man ako ni Margaret, nga ginpadaku nga Saksi, nga tumanon ang akon ginsumpa mga 40 ka tuig na ang nagligad. Sobra na 25 ka tuig kami nga kasal kag malipayon gid ang amon pag-asawahay. Bisan wala kami nagaugyon sa tanan nga butang, wala gid kami nakaagi nga nagbaisay. Daku gid ang nabulig sang Biblia sa amon.

MALIP-OT NGA BIOGRAPIYA

NGALAN: MASAHIRO OKABAYASHI

EDAD: 39

PUNGSOD: JAPAN

KABUHI SANG UNA: TAHOR

ANG AKON NAGLIGAD: Nagdaku ako sa Iwakura, isa ka gamay nga lugar nga mga tunga sa oras kon biyahion sa tren halin sa Nagoya. Para sa akon, maayo nga mga tawo si Nanay kag si Tatay. Pero nabal-an ko sang ulihi nga miembro gali sang yakuza si Tatay. May mga tion nga nagapangilkil sia para buhion kami nga lima. Palahubog sia kag sang 20 anyos ako, napatay sia sa balatian sa atay.

Koreano si Tatay, amo nga pirme lang kami ginapakanubo sang mga tawo sa amon komunidad. Bangod sini kag sa iban pa nga rason, nangin miserable ang akon kabuhi sang tin-edyer ako. Nag-eskwela ako sa hayskul pero pirme lang ako nagaabsent, gani pagligad sang isa ka tuig, nag-untat ako. Bangod may dugo ako nga Koreano kag may rekord na sa mga pulis, nabudlayan ako magpangita sing obra. Sang ulihi, nakakita gid man ako sing obra pero nabali ang akon tuhod gani indi na ako makapamug-at.

Gintilawan ko nga mangin palangabuhian ang paghampang sing pachinko, isa ka sahi sang panahor nga daw pareho man sa pinball. Sa sina nga tion, may gina-live-in ako kag gusto niya nga mangita ako sing maayo nga obra kag pakaslan sia. Pero, daku ang akon ginakita sa pagpanahor, kag indi ko gusto nga bag-uhon ang akon kabuhi.

KON PAANO GINBAG-O SANG BIBLIA ANG AKON KABUHI: Isa ka adlaw, may mga Saksi ni Jehova nga nagbisita sa akon kag ginhatagan nila ako sing libro nga Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? Wala ko pa ini mapamangkot sang una. Pero sa tapos ko mabasa ini nga libro, nagpasugot ako nga magtuon sing dugang pa sa Biblia. Halin sang una, ginapaligban ko kon ano ang nagakatabo kon mapatay kita. Sang natun-an ko ang maathag nga sabat sang Biblia parte sa sini kag sa iban pa nga topiko, nasanagan gid ako.

Bangod sini, nabatyagan ko nga kinahanglan ko na nga iaplikar ang akon natun-an sa Biblia. Gani, nagpakasal ako, nag-untat sa pagpanigarilyo, kag nagpautod sang akon malaba  kag blande nga buhok. Ginhipid ko man ang akon hitsura kag gin-untatan ang pagpanahor.

Ini nga mga pagbag-o indi mahapos. Kon sa akon lang, indi ko gid mauntat ang pagpanigarilyo. Pero, sa bulig sang tinagipusuon nga pangamuyo kag pagsalig kay Jehova nga Dios, nauntat ko ini. Binudlayan man ako sa akon una nga obra pagkatapos nga gin-untatan ko ang pagpanahor. Katunga na lang ang akon ginakita kag mabudlay pa kag makakalapoy ang akon obra. Ang isa ka teksto sa Biblia nga nakabulig gid sa akon amo ang Filipos 4:6, 7 nga nagasiling: “Indi kamo magkabalaka sa bisan ano nga butang, kundi sa tanan nga butang paagi sa pangamuyo kag pag-ampo nga may pagpasalamat ipahibalo sa Dios ang inyo mga pangabay; kag ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna magabantay sang inyo tagipusuon kag sang inyo ikasarang sa paghunahuna paagi kay Cristo Jesus.” Nangin matuod gid ini nga teksto sa akon.

MGA BENEPISYO: Sang bag-o pa lang ako nagtuon sa Biblia sa mga Saksi ni Jehova, naakig ang akon asawa. Pero, sang nakita niya nga daku ang akon ginbag-o, nagtuon man sia kag nag-upod sa mga miting. Pareho na kami subong nga Saksi ni Jehova. Nalipay gid ako nga magkaupod kami nga nagaalagad sa Dios!

Abi ko sang una malipayon na gid ako, pero sang natun-an ko ang Biblia, didto ko lang nabatyagan ang matuod nga kalipay. Indi mahapos ang pagsunod sa mga sugo sang Biblia, pero sigurado ako nga amo ini ang pinakamaayo nga himuon ko sa akon kabuhi.

MALIP-OT NGA BIOGRAPIYA

NGALAN: ELIZABETH JANE SCHOFIELD

EDAD: 35

PUNGSOD: UNITED KINGDOM

KABUHI SANG UNA: MAHILIG MAGLAKWATSA

ANG AKON NAGLIGAD: Nagdaku ako sa Hardgate, isa ka gamay nga banwa sa gua sang Glasgow, Scotland. Sang pito ako ka tuig, si Nanay nangin Saksi ni Jehova kag gintudluan niya ako parte sa Biblia. Pero sang 17 anyos ako, nanamian ako maglakwatsa upod sa akon mga amiga sa eskwelahan. Nagakadto kami sa mga diskohan, nagapamati sang heavy metal, kag nagainom. Wala sa bungog ko ang espirituwal nga mga butang. Ginahulat ko lang pirme ang Sabado kag Domingo para maglakwatsa. Pero nagbag-o ini tanan sang 21 anyos ako.

Isa ka bes, nagbisita ako sa akon mga paryente sa Northern Ireland. Nakita ko didto  ang parada sang mga Protestante nga ginatawag Orange Walk. Nakibot gid ako sang makita ko ang kaugot kag pagkapanatiko sa tunga sang mga Protestante kag mga Katoliko. Nadumduman ko ang tanan nga gintudlo ni Nanay sa akon, kag nabal-an ko nga wala gid nanamian ang Dios sa mga tawo nga wala nagasunod sa iya mga sugo. Narealisar ko nga kaugalingon ko lang ang akon ginapamensar kag wala ko ginasunod ang gusto sang Dios. Gani, nagdesisyon ako nga pagbalik ko sa Scotland, tun-an ko sing maayo kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia.

KON PAANO GINBAG-O SANG BIBLIA ANG AKON KABUHI: Sang nagtambong ako liwat sa mga miting sang mga Saksi ni Jehova sa amon lugar, daw nahuya ako kag daw nakulbaan. Pero gin-welcome gid ako sang tanan. Sang ginasunod ko na ang mga natun-an ko sa Biblia, may isa ka Saksi sa amon kongregasyon nga nag-atipan gid sa akon. Ginpabatyag niya ako nga bahin ako sang kongregasyon. May mga tion nga ginahagad ako gihapon sang akon mga amiga sa mga diskohan, pero ginsilingan ko sila nga gusto ko na sundon ang ginasugo sang Biblia. Sang ulihi, wala na gid sila nanghagad pa sa akon.

Abi ko sang una, ang Biblia listahan lang sang mga dapat ko himuon. Pero indi gali, kay nakita ko nga ang mga karakter sa Biblia matuod nga mga tawo nga may mga balatyagon man kag mga kaluyahon pareho sa akon. Makasasala man sila, pero ginpatawad sila ni Jehova nga Dios kay matuodtuod sila nga naghinulsol. Nalipay ako nga bisan gintalikdan ko ang Dios, puede pa niya ako mapatawad kag kalimtan ang akon mga sala kon tinguhaan ko gid nga tumanon sia.

Daku man ang nabulig sa akon sang maayo nga halimbawa ni Nanay. Bisan gintalikdan ko ang Dios, nagpadayon sia gihapon. Ang iya katutom nagbulig sa akon nga marealisar nga wala ka gid sing hinulsulan kon mag-alagad ka kay Jehova. Sang bata pa ako, natak-an ako magpamalaybalay upod kay Nanay. Sa pensar ko indi puede nga amo na lang sini pirme ang himuon ko sa ulihi. Pero subong, gusto ko nga pamatud-an ang ginsiling ni Jesus sa Mateo 6:31-33: “Indi gid kamo magkabalaka kag magsiling, ‘Ano ang aton kaunon?’ ukon, ‘Ano ang aton imnon?’ ukon, ‘Ano ang aton ipanapot?’ . . . Bangod nahibaluan sang inyo langitnon nga Amay nga kinahanglan ninyo ini tanan nga butang. Gani, padayon nga pangitaa anay ang ginharian kag ang iya pagkamatarong, kag ini tanan iban pa nga butang idugang sa inyo.” Sang mabawtismuhan ako subong Saksi ni Jehova, nag-resign ako sa akon obra, nag-part-time na lang, kag nangin bug-os tion nga ministro.

MGA BENEPISYO: Sang bata pa ako, ginabantayan ko lang ang Sabado kag Domingo para makalakwatsa, pero indi ako malipayon. Subong nga nagaalagad ako kay Jehova sing bug-os tion, nabatyagan ko ang matuod nga kalipay. May kahulugan na kag direksion ang akon kabuhi. May bana na ako subong kag kada semana, nagabisita kami sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova para palig-unon sila. Para sa akon, amo ini ang pinakamaayo nga pribilehiyo nga nabaton ko. Nagapasalamat gid ako kay Jehova nga ginhatagan niya ako sing isa pa ka tsansa nga maalagad sia.

[Blurb sa pahina 27]

“Sang una pa lang namon nga pag-istoryahanay, nakasiling ako nga daw lain gid ini sa iban. Pero sadto nga tion, pamatyag ko daw indi ko pa kinahanglan nga bag-uhon ang akon kabuhi”

[Blurb sa pahina 29]

“Kon sa akon lang, indi ko gid mauntat ang pagpanigarilyo. Pero, sa bulig sang tinagipusuon nga pangamuyo kag pagsalig kay Jehova nga Dios, nauntat ko ini”

[Blurb sa pahina 30]

“Abi ko sang una, ang Biblia listahan lang sang mga dapat ko himuon. Pero indi gali, kay nakita ko nga ang mga karakter sa Biblia matuod nga mga tawo nga may mga balatyagon man kag mga kaluyahon pareho sa akon”