Pamangkot sang mga Bumalasa

Matuod Gid Bala ang Yawa?

Ginatudlo sang Biblia nga si Satanas nga Yawa matuod nga persona. Pero ang mga kritiko sang Biblia wala nagapati nga matuod ang Yawa. Siling nila, si Satanas simbulo lamang sang kalautan nga ara sa mga tawo.

Dapat bala kita matingala kon ngaa wala nagapati ang mga tawo nga matuod sia nga persona? Indi gid. Sa pag-ilustrar: Mahimo trapuhan sang isa ka kriminal ang iya fingerprint agod indi sia madakpan. Si Satanas isa man ka kriminal kag amo ang mastermind sang tanan nga kalainan. Ginpakita ni Jesus nga si Satanas ang sa likod sang tanan nga kalautan sang mga tawo. Gintawag sia ni Jesus nga “manuggahom sini nga kalibutan.”—Juan 12:31.

Diin naghalin ang Yawa? Sang una, gintuga sia nga isa ka himpit nga anghel sa langit. Pero ining rebelyuso nga anghel nangin Yawa sang ginhandum niya nga simbahon sia sa baylo nga ang Dios. Mabasa sa Biblia ang paghambalanay ni Satanas kag ni Jesus kag makita diri ang makagod nga handum sang Yawa. Ginsulay ni Satanas si Jesus nga ‘magluhod kag magsimba’ sa iya.—Mateo 4:8, 9, Ang Pulong sang Dios.

Ginpakita man sa tulun-an sang Job ang malain nga motibo ni Satanas sang nakighambal sia sa Dios. Himuon niya ang tanan para sikwayon sang mga tawo ang Dios.—Job 1:13-19; 2:7, 8.

Binagbinaga: Kon nakig-istorya si Satanas kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo, posible bala nga isa lamang sia ka simbulo sang kalautan nga ara sa isa ka persona? Indi gid! Kay wala sing kalautan sa Dios ukon sa iya Anak. Gani, maathag nga si Satanas isa gid ka matuod nga persona, isa ka malaut nga espiritu nga tinuga nga wala nagarespeto kay Jehova ukon kay Jesus.

Ang kalautan sang tawo nagapakita nga matuod gid ang Yawa. Halimbawa, mas pilion pa sang mga lider sang mga pungsod nga madunot ang sobra nga mga pagkaon sangsa ipakaon ini sa ginagutom nga mga tawo. Nagatipon man sila sang tuman kabaskog nga mga armas nga makapatay sa tuman kadamo nga mga tawo. Ginahigkuan man nila ang palibot. Pero, wala nakahibalo ang kalabanan nga tawo kon sin-o gid ang sa likod sining kapintas kag kalautan. Ngaa?

Ginapakita sang Biblia nga ‘ginbulag ni Satanas ang mga hunahuna sang mga di-tumuluo.’ (2 Corinto 4:4) Agod impluwensiahan ang mga tawo, naggamit si Satanas sing di-makita nga organisasyon. Sia ang “ang manuggahom sang mga demonyo.” (Mateo 12:24) Mahimo dumalahan sang isa ka lider sang sindikato ang isa ka ilegal nga organisasyon nga indi sia makilal-an sang iban. Sing kaanggid, ginadumalahan man ni Satanas ang organisasyon sang malaut nga mga anghel agod impluwensiahan ang madamo nga tawo, nga ang kalabanan sa ila wala nakahibalo nga sia ang sa likod sini.

Nagapasalamat gid kita nga ginbuyagyag sang Biblia si Satanas kag ang iya organisasyon! Gani, makahimo kita sang paagi nga mabatuan ang iya mga impluwensia. Ang Biblia nagapalig-on sa aton nga ‘magpasakop sa Dios; apang pamatukan ang Yawa, kag magapalagyo sia.’—Santiago 4:7.