Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Manggad Halin sa Dios

Manggad Halin sa Dios

 Manggad Halin sa Dios

KON matutom ka sa Dios, magamanggaranon ka bala? Siguro, pero ini nga manggad mahimo lain sangsa ginapaabot mo. Binagbinaga ang halimbawa sang iloy ni Jesus nga si Maria. Nagpakita sa iya ang anghel nga si Gabriel kag nagsiling nga ‘nahamut-an sia sing daku’ sang Dios kag magabun-ag sang Anak sang Dios. (Lucas 1:28, 30-32) Pero, indi manggaranon si Maria. Sa tapos niya mabun-ag si Jesus, naghalad sia sing “isa ka pares sang tukmo ukon duha ka kuyabog nga salampati,” nga amo ang kinaandan nga ginahatag sang mga imol kay Jehova.—Lucas 2:24; Levitico 12:8.

Buot bala silingon nga wala ginpakamaayo sang Dios si Maria kay indi sia manggaranon? Indi. Sa baylo, sang magkadto sia sa iya paryente nga si Elisabet, “si Elisabet napuno sing balaan nga espiritu, kag mabaskog sia nga nagsiling: ‘Ginapakamaayo ka [Maria] sa tanan nga babayi, kag ginapakamaayo ang bunga sang imo taguangkan!’” (Lucas 1:41, 42) Kadungganan gid ni Maria nga mangin iloy sang pinalangga nga Anak sang Dios diri sa duta.

Si Jesus indi man manggaranon. Natawo sia sa imol nga lugar, imol ang iya mga ginikanan, kag sa bug-os niya nga kabuhi, imol sia. Isa ka bes, ginsilingan niya ang isa ka tawo nga luyag mangin disipulo niya: “Ang talunon nga mga ido may mga lungib kag ang mga pispis sa langit may mga hulunan, apang ang Anak sang tawo wala gid sing maunlan sang iya ulo.” (Lucas 9:57, 58) Bisan pa imol si Jesucristo, nangin manggaranon ang iya mga disipulo bangod sa iya ginhimo sang nagkari sia sa duta. Si apostol Pablo nagsulat: “Nangin imol sia tungod sa inyo, agod mangin manggaranon kamo paagi sa iya kaimulon.” (2 Corinto 8:9) Ano nga sahi sang manggad ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo? Kag ano nga sahi sang manggad ang ara sa aton subong?

Ano nga Sahi sang Manggad?

Sa masami, makapaluya sing pagtuo ang materyal nga manggad, kay ang manggaranon nga tawo mahimo magsalig sa iya manggad sa baylo nga sa Dios. Si Jesus nagsiling: “Mabudlay gid para sa mga may kuarta ang magsulod  sa ginharian sang Dios!” (Marcos 10:23) Kon amo, indi materyal nga manggad ang ginhatag ni Jesus sa iya mga disipulo.

Ang kalabanan sa mga Cristiano sang unang siglo mga imol man. Sang nagpakilimos ang isa ka lalaki nga natawo nga lupog, si Pedro nagsiling: “Wala ako sing pilak kag bulawan, apang hatagan ko ikaw sang yari sa akon: Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon, maglakat ka!”—Binuhatan 3:6.

Imol ang kalabanan nga miembro sang Cristianong kongregasyon, amo nga nakasiling si disipulo Santiago: “Pamati kamo, mga kauturan ko nga hinigugma. Wala bala ginpili sang Dios ang mga imol may kaangtanan sa kalibutan nga mangin manggaranon sa pagtuo kag mga manunubli sang ginharian, nga ginsaad niya sa mga nagahigugma sa iya?” (Santiago 2:5) Dugang pa, si apostol Pablo nagsiling nga pila gid lang ang gintawag nga “maalam” ukon “may ikasarang” ukon naghalin sa “kilala nga pamilya” nga mangin bahin sang Cristianong kongregasyon.—1 Corinto 1:26, Ang Pulong sang Dios.

Kon ang manggad nga ginhatag ni Jesus sa iya mga sumulunod indi materyal nga mga butang, ano ini nga sahi sang manggad? Sa sulat ni Jesus sa kongregasyon sang Smirna, nagsiling sia: “Nahibaluan ko ang imo kapipit-an kag kaimulon—apang manggaranon ikaw.” (Bugna 2:8, 9) Bisan pa imol ang mga Cristiano sa Smirna, may manggad sila nga mas malahalon pa sangsa pilak ukon bulawan. Ini amo ang ila pagtuo kag katutom sa Dios. Malahalon gid ini kay “indi tanan nga tawo may pagtuo.” (2 Tesalonica 3:2) Ang mga tawo nga wala sing pagtuo, imol sa pagtamod sang Dios.—Bugna 3:17, 18.

Mga Manggad nga Resulta sang Pagtuo

Ngaa importante gid ang pagtuo? Ang mga nagatuo sa Dios makatigayon sing “kamanggaran sang iya kaayo kag pagpaumod kag pagkamapinasensiahon.” (Roma 2:4) Matigayon  man nila ang “kapatawaran sang [ila] mga paglapas” bangod sa ila pagtuo sa halad gawad ni Jesus. (Efeso 1:7) Dugang pa, mabaton man nila ang kaalam nga ginahatag sang “pulong ni Cristo” sa mga may pagtuo. (Colosas 3:16) Samtang nagapangamuyo sila sa Dios nga may pagtuo, “ang paghidait sang Dios nga nagalabaw sa tanan nga panghunahuna” magabantay sang ila tagipusuon kag hunahuna, amo nga kontento sila kag malipayon.—Filipos 4:7.

Magluwas sa sini nga mga benepisyo, ang mga nagatuo sa Dios paagi sa iya Anak nga si Jesucristo may paglaum nga mabuhi sing walay katapusan sa palaabuton. Pamilyar gid ang madamo sa ginsiling ni Jesucristo: “Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tagsatagsa nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga walay katapusan.” (Juan 3:16) Ining matahom nga paglaum magabakod pa gid kon tun-an sang isa ang sibu nga ihibalo parte sa Amay kag sa Anak, kay si Jesus nagsiling pa gid: “Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios, kag tuhoy sa isa nga imo ginpadala, si Jesucristo.”—Juan 17:3.

Sa masami, ang pagpakamaayo sang Dios mabaton naton sa espirituwal nga paagi, pero nagahatag man ini sing pisikal kag emosyonal nga mga kaayuhan. Ang isa ka halimbawa sini amo si Dalídio nga taga-Brazil. Palahubog sia anay amo nga naguba ang iya pamilya kag namigado gid sia. Pero sang nagtuon sia sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova kag nahibaluan niya ang katuyuan sang Dios, daku gid ang iya ginbag-o.

Ang mga natun-an ni Dalídio sa Biblia nagpahulag sa iya nga bayaan ang iya malain nga mga bisyo. Gintinguhaan gid niya nga sundon ang iya mga natun-an sa Biblia kag nagsiling sia, “Sang una, mga ilimnan ang akon tambayan; pero subong mga balay na ang akon ginakadtuan.” Ginagamit niya subong ang iya daku nga oras sa pagwali sang Pulong sang Dios. Bangod sini, nangin maayo ang iya panglawas kag wala na sia namigado. Si Dalídio nagsiling, “Ang kuarta nga ginagasto ko sang una sa ilimnon, ginagamit ko na subong sa pagbulig sa iban kag sa pagbakal sang akon mga kinahanglanon.” Nakakita man sia sing matuod nga mga abyan bangod sa iya pagpakig-upod sa mga tawo nga may suod nga relasyon sa Dios pareho niya. Sa karon, nabatyagan na ni Dalídio ang kalinong sa hunahuna kag pagkakontento nga labaw pa sangsa ginahandum niya antes niya makilala ang Dios.

Ang isa pa ka halimbawa nga nangin maayo man ang kabuhi bangod sa pagtuo kay Jehova amo si Renato. Kon makita mo subong ang iya mga yuhum, daw indi mapatihan nga may masakit sia nga inagihan sa kabuhi. Sang lapsag pa lang sia, ginbayaan sia sang iya iloy. Ginbutang sia sa isa ka bag kag ginbilin sa idalom sang pulungkuan. May mga bagras kag lagob sia, kag wala pa nautod ang iya pusod. Nakita sang duha ka babayi nga naglabay nga nagahulag ang bag sa idalom sang pulungkuan kag abi nila kuring ato. Sang makita nila nga lapsag gali ang unod sang bag, gindala nila ini dayon sa pinakamalapit nga ospital para ipabulong.

Ang isa sa mga babayi, Saksi ni Jehova kag ginsugiran niya ang isa pa ka Saksi nga si Rita parte sa lapsag. Pila ka beses na nga nagbun-ag sang patay nga lapsag si Rita kag may isa sia ka bata nga babayi. Gusto gid niya nga may bata sia nga lalaki, gani gin-adoptar niya si Renato.

 Bata pa si Renato, ginsugiran na sia ni Rita nga indi sia ang iya matuod nga iloy. Pero gin-atipan niya sia, ginpalangga, kag gintudluan sing mga prinsipio sang Biblia. Samtang nagadaku si Renato, nangin interesado sia sa Biblia. Nalipay gid sia nga naluwas sia sa daw indi mapatihan nga paagi. Nagalumawlumaw ang iya mga mata kada mabasa niya ang ginsiling ni salmista David: “Kon magbiya sa akon ang akon amay kag akon iloy, niyan ang GINOO magasapopo sa akon.”—Salmo 27:10.

Para pasalamatan ang tanan nga ginhimo ni Jehova sa iya, nagpabawtismo si Renato sang 2002 kag pagkasunod nga tuig gingamit niya ang iya daku nga oras subong Cristiano nga ministro. Wala niya gihapon makilala ang iya matuod nga mga ginikanan, kag mahimo nga indi na gid niya sila makilala pa. Pero para kay Renato, ang isa sa pinakamatahom nga regalo nga nabaton niya amo nga nakilala niya si Jehova kag nagtuo sia sa iya subong iya mahigugmaon nga Amay.

Mahimo nga gusto mo man nga mangin suod sa Dios para mangin maayo ang imo kabuhi. Ang tanan, manggaranon man ukon imol, may kahigayunan nga mangin suod kay Jehova nga Dios kag sa iya Anak nga si Jesucristo. Mahimo nga indi ini makahatag sa aton sing materyal nga manggad, pero makahatag ini sing kalinong sa hunahuna kag pagkakontento nga indi mabakal sang kuarta. Matuod gid ang ginsiling sa Hulubaton 10:22: “Ang pagpakamaayo sang GINOO nagapamanggad, kag wala sia nagadugang sing kasubo sa sini.”

Importante gid kay Jehova nga Dios ang mga tawo nga nagapalapit sa iya: “Kabay kuntani nga nagpamati ka sa akon mga sogo! Niyan ang imo paghidait nanginsubong kuntani sang suba, kag ang imo pagkamatarung nanginsubong sang mga balud sang dagat.” (Isaias 48:18) Nagsaad sia nga ang mga nagapalapit sa iya nga may maayo nga motibo kag panimuot pagapadyaan sing bugana: “Ang balus sang pagpaubus kag sang kahadluk sa GINOO amo ang manggad kag dungug kag kabuhi.”—Hulubaton 22:4.

[Blurb sa pahina 6]

Ang pagtuo sa Dios nagahatag sing paghidait, pagkakontento, kag kalipay

[Retrato sa pahina 5]

Bisan pa imol ang pamilya ni Jesus sa duta, ginpakamaayo gid sila sang Dios