GINATAHOD gid ni Jesus ang Pulong sang Dios, ang Biblia. Nakita ini sa paagi sang iya pagsabat sa pagsulay sang Yawa. (Mateo 4:4-11) Halimbawa, paano ginsabat ni Jesus si Satanas sang ginsulay sia nga himuon nga tinapay ang bato? Ginpamatukan ni Jesus ini nga pagsulay paagi sa paggamit sang mga ginhambal sang Dios paagi kay Moises nga mabasa mo sa Deuteronomio 8:3. Kag sang gintanyag sang Yawa kay Jesus ang paggahom sa tanan nga ginharian sa kalibutan kabaylo sang isa ka buhat sang pagsimba, ano ang sabat ni Jesus? Wala niya ini ginbaton kag ginsambit niya ang isa ka prinsipio sa Biblia nga makita sa Deuteronomio 6:13.

Hunahunaa! Bisan Anak sia sang Dios, ginbase niya gihapon sa Biblia ang iya pagpanudlo. Kag wala gid niya ginsikway ang Pulong sang Dios agod sundon ang tradisyon sang mga tawo. (Juan 7:16-18) Pero, madamo sa mga lider sang relihion sang panahon ni Jesus ang wala nagasunod sa Pulong sang Dios. Ngaa? Mas ginsunod pa nila ang tradisyon sang mga tawo sangsa Balaan nga Kasulatan. Ginprangka ni Jesus ining relihioso nga mga tawo: “Ginapakawalaypulos ninyo ang pulong sang Dios tungod sa inyo tradisyon. Mga hipokrito! Matuod gid ang ginsiling sang Dios parte sa inyo paagi kay Propeta Isaias, ‘Ang mga tawo nga ini nagapadungog sa akon sa baba lang, pero ang ila tagipusuon malayo sa akon. Wala sing pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ang ila mga ginatudlo mga pagsulundan nga ginhimo lang sang tawo.’”—Mateo 15:6-9, APD.

Madamo nga relihion sa kalibutan, Cristiano man ukon indi, ang nagapangangkon nga ginatahod nila ang Biblia. Pero, pila sa mga relihion sa karon ang nahibaluan mo nga nagasikway sa mga tradisyon sang tawo kon wala ini nahisanto  sa mga panudlo sang Pulong sang Dios? Binagbinaga ang duha ka halimbawa.

TOPIKO: Relihioso nga mga titulo.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: Ginkondenar ni Jesus ang mga lider sang relihion sang iya tion bangod nanamian sila nga tawgon sa ila mga titulo kag nagahandum sila nga mangin prominente. Nagsiling sia nga gusto gid sadtong mga tawo ang “pinasulabi nga pulongkoan sa mga sinalosalo kag sa mga sinagoga, tamyawon sa mga balaligyaan kag tawgon sang mga tawo nga ‘Manunodlo.’” Dayon ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo: “Dili kamo magpatawag manunodlo bangod isa lang ang Manunodlo ninyo kag kamo tanan mag-ulolutod. Indi man ninyo pagtawga nga amay ang bisan sin-o sa kalibutan bangod isa lang ang inyo Amay, sia amo ang yara sa langit.”—Mateo 23:1-10, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

PAMANGKOT: Ang mga lider bala sini nga relihion nanamian nga tawgon sa ila dungganon nga mga titulo kag gusto mangin prominente sa komunidad, ukon ginasunod nila ang ginsugo ni Jesus nga likawan ini?

TOPIKO: Paggamit sing mga imahen sa pagsimba.

ANG GINATUDLO SANG BIBLIA: “Indi ka maghimo para sa imo kaugalingon sang isa ka diosdios ukon isa ka larawan sang bisan ano nga tinuga sa langit, ukon sa duta, ukon sa tubig nga yara sa idalom sang duta. Indi ka magluhod ukon magsimba sa bisan ano nga diosdios.”—Exodo 20:4, 5, Maayong Balita nga Biblia.

Nagsulat si apostol Juan sa mga Cristiano: “Palayo kamo sa mga diosdios!”—1 Juan 5:21, Maayong Balita nga Biblia.

PAMANGKOT: Ginasunod bala sini nga relihion ang maathag nga sugo sang Biblia nga indi maggamit sing mga imahen ukon mga diosdios sa pagsimba sa Dios?

Mahimo Mo Mahibaluan ang Husto nga Dalan

Bisan tuman kadamo karon sang relihion, mahimo mo makilal-an ang isa ka relihion nga nagadul-ong sa kabuhi. Madamo sang palatandaan ang maayo nga relihion ukon “ang ginakabig sang Dios nga Amay nga putli kag wala sing dagta nga pagtuloohan.” (Santiago 1:27, Maayong Balita nga Biblia) Ang mga bersikulo nga ginbinagbinag sa sini nga mga artikulo daw pareho sang mga karatula nga makabulig sa imo nga makita ini nga sahi sang relihion.

Mahimo mo pangabayon ang mga Saksi ni Jehova nga ipaathag sa imo ang mga sabat sa mga pamangkot nga ginpautwas sa sini nga mga artikulo. Samtang ginabinagbinag mo ang ila mga sabat, iluga ang maayo nga halimbawa sang mga taga-Berea sang unang siglo. Sa tapos nila mabatian ang pagwali ni apostol Pablo “gin-usisa nila ang Balaan nga Kasulatan sa pagtan-aw kon matuod ang ginsiling ni Pablo.” (Binuhatan 17:11, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano) Kaangay sang mga taga-Berea, kon ginatahod mo ang Pulong sang Dios kag ginatun-an ini sang maayo, matultulan mo ang dalan padulong sa kabuhi. Pero depende sa imo kon sundon mo ini nga dalan ukon indi.

Ano nga relihion ang nagapalig-on sa mga tawo nga usisaon ang Biblia agod mahibaluan kon bala ang ila ginatun-an matuod?