2 Magkuha sing Sibu nga Ihibalo sa Dios

“Ini nagakahulugan sang kabuhi nga walay katapusan, ang pagkuha nila sing ihibalo tuhoy sa imo, ang lamang matuod nga Dios.”—Juan 17:3.

UPANG: Nagasiling ang pila nga wala sang Dios. Nagapati ang iban nga ang Dios isa lamang ka puersa kag indi persona. May iban naman nga nagapati nga isa sia ka persona, pero nagasumpakilay ang ila mga panudlo parte sa kon sin-o sia, kag kon ano ang iya mga kinaiya.

PAANO MO INI MALANDAS? Ang isa ka paagi agod makakuha sing ihibalo sa Dios amo ang pagtuon sa mga butang nga iya ginhimo. Nagsiling si apostol Pablo parte sa Dios: “Ang iya di-makita nga mga kinaiya, bisan ang iya dayon nga gahom kag pagka-Dios, maathag nga makita kutob sang pagtuga sa kalibutan, bangod mahantop ini sa mga butang nga gintuga.” (Roma 1:20) Paagi sa pagtuon sing maayo sa mga tinuga, madamo ka sing matun-an parte sa kaalam kag gahom sang aton Manunuga.—Salmo 104:24; Isaias 40:26.

Pero agod makakuha sing sibu nga  ihibalo parte sa personalidad sang Dios, kinahanglan usisaon sang kada isa ang Iya Pulong, ang Biblia. Indi pagtuguti nga iban ang magdesisyon para sa imo. Sa baylo, sunda ang laygay sang Biblia: “Untati ninyo ang pagpauyon sa sining sistema sang mga butang, kundi magbalhin kamo paagi sa pagbag-o sang inyo hunahuna, agod mapamatud-an ninyo sa inyo kaugalingon ang maayo kag kalahamut-an kag himpit nga kabubut-on sang Dios.” (Roma 12:2) Halimbawa, binagbinaga ang mga kamatuoran nga ginapakita sang Biblia parte sa Dios.

May ngalan ang Dios. Linibo ka beses nga makita sa orihinal nga Biblia ang ngalan sang Dios. Sa madamo nga bersion sang Biblia, ini nga ngalan nasulat sa Salmo 83:18, nga nagasiling: “Agod makilala ka sang mga tawo, nga ang imo ngalan amo si Jehova, ikaw ang labing mataas sa bilog nga duta.”—King James Version.

Si Jehova nga Dios may balatyagon nga nagakaapektuhan sang ginahimo sang mga tawo. Pagkatapos nga ginhilway ni Jehova ang katawhan sang Israel sa ila pagkaulipon sa Egipto, may mga tion nga ginasupak nila ang iya maalamon nga laygay. “Ginpasubo” kag “ginsakit nila ang balatyagon sang Balaan sang Israel” bangod sang ila pagrebelde.—Salmo 78:40, 41, NW.

Nagaulikid si Jehova sa aton subong indibiduwal. Sang nagapakig-istorya si Jesus sa iya mga disipulo, sia nagsiling: “Indi bala nga ginabaligya ang duha ka maya sa bili nga isa ka sensilyo nga diutay sing balor? Apang wala sing isa sa ila nga mahulog sa duta nga indi mahibaluan sang inyo Amay. Bisan ang mga buhok mismo sa inyo ulo naisip na tanan. Busa indi kamo magkahadlok: mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.”—Mateo 10:29-31.

Ang Dios wala sing may ginapasulabi nga rasa ukon kultura. Ginsilingan ni Pablo ang mga Griego sa Atenas nga ‘ginhimo sang Dios gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, agod magpuyo sa bug-os nga kadaygan sang duta.’ Nagsiling man sia nga ang Dios ‘indi malayo sa tagsa sa aton.’ (Binuhatan 17:26, 27) Nagsiling si apostol Pedro: “Ang Dios wala sing ginapasulabi, apang sa tagsa ka pungsod ang tawo nga nagakahadlok sa iya kag nagahimo sang pagkamatarong kalahamut-an sa iya.”—Binuhatan 10:34, 35.

ANO ANG ATON MATIGAYON? Ang pila ‘may kakugi sa Dios; apang indi suno sa sibu nga ihibalo.’ (Roma 10:2) Kon mahibaluan mo kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia parte sa Dios, indi ka mapatalang kundi mangin ‘malapit ka sa Dios.’—Santiago 4:8.

Para sa dugang nga impormasyon, tan-awa ang libro nga Ano Gid ang Ginatudlo sang Biblia? * sa kapitulo 1 nga natig-uluhan, “Ano ang Kamatuoran Tuhoy sa Dios?”

[Nota]

^ par. 11 Ginhimo sang mga Saksi ni Jehova.

[Retrato sa pahina 6]

Ang isa ka paagi agod makakuha sing ihibalo sa Dios amo ang pagtuon sa mga butang nga iya ginhimo