Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagkabun-ag Liwat—Paagi Bala Para Maluwas?

Ang Pagkabun-ag Liwat—Paagi Bala Para Maluwas?

 Ang Pagkabun-ag Liwat—Paagi Bala Para Maluwas?

ANO ang imo sabat kon pamangkuton ka, “Nabun-ag ka bala liwat?” Minilyon ka tumuluo sa bug-os nga kalibutan ang sigurado gid nga magasabat sing “Huo!” Nagapati sila nga ang pagkabun-ag liwat tanda sang tanan nga matuod nga Cristiano kag amo lamang ang paagi para maluwas. Nagaugyon sila sa pagpati sang mga lider sang relihion subong sang teologo nga si Robert C. Sproul nga nagsiling: “Kon ang isa wala mabun-ag liwat, . . . indi sia isa ka Cristiano.”

Isa ka bala sa mga nagapati nga ang pagkabun-ag liwat amo ang dalan padulong sa kaluwasan? Kon amo, pat-od gid nga gusto mo man buligan ang imo mga paryente kag mga abyan nga makita ini nga dalan kag makalakat sa sini. Pero agod mahimo nila ini, dapat nahangpan nila ang kinatuhayan sang tawo nga nabun-ag liwat kag sang isa nga wala. Paano mo ipaathag sa ila kon ano ang buot silingon sang pagkabun-ag liwat?

Madamo ang nagapati nga ang ekspresyon nga “mabun-ag liwat” nagapatuhoy sa isa nga naghimo sing sinsero nga saad nga alagaron ang Dios kag si Cristo, kag gani kon sang una indi sia matutom sa Dios, subong diosnon na sia. Ang matuod, ang isa ka diksionaryo naghatag sing kahulugan sa isa nga nabun-ag liwat subong “isa ka Cristiano nga nagbag-o kag nagpabakod sang iya pagtuo ilabi na sa tapos nga naeksperiensiahan niya ang isa ka makatalandog nga hitabo sa iya kabuhi.—Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary—Eleventh Edition.

Matingala ka bala kon mahibal-an mo nga wala gali nagaugyon ang Biblia sa sini? Gusto mo bala mahibal-an kon ano gid ang ginatudlo sang Pulong sang Dios parte sa pagkabun-ag liwat? Mabuligan ka gid kon binagbinagon mo sing maayo ini nga topiko. Ngaa? Bangod ang eksakto nga paghangop parte sa kahulugan sang pagkabun-ag liwat may epekto sa imo kabuhi kag sa imo palaabuton.

Ano ang Ginatudlo sang Biblia?

Sa Biblia, sa Juan 3:1-12 lamang makita ang ekspresyon nga “mabun-ag liwat.” Parte ini sa makawiwili nga paghambalanay ni Jesus kag sang isa ka lider sang relihion sa Jerusalem. Mabasa mo ang kabug-usan sang ila paghambalanay sa masunod nga pahina. Ginaagda ka namon nga basahon ini sing maayo.

Sa ila paghambalanay, ginpadaku ni Jesus ang pila ka bahin sang “bag-o nga pagkabun-ag.” * Makabulig ini sa aton nga masabat ining lima ka importante nga pamangkot:

Daw ano ka importante ang bag-o nga pagkabun-ag?

Kita bala ang magadesisyon kon gusto naton nga mabun-ag liwat?

Ano ang katuyuan sini?

Paano ang isa ka tawo mabun-ag liwat?

Ano nga pagbag-o ang resulta sini?

Binagbinagon naton sing isaisa ini nga mga pamangkot.

[Nota]

^ par. 8 Ang termino nga “bag-o nga pagkabun-ag” mabasa sa 1 Pedro 1:3, 23. Isa pa gid ini ka termino sa Biblia nga nagalaragway parte sa ‘pagkabun-ag liwat.’ Ini nga mga termino naghalin sa Griego nga berbo nga gen·naʹo.

 [Kahon/Retrato sa pahina 4]

“Dapat Kamo Mabun-ag Liwat”

“Karon may isa ka Fariseo nga si Nicodemo, nga isa ka manugdumala sang mga Judiyo. Nagkadto sia kay Jesus sa gab-i kag nagsiling sa iya: “Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw isa ka manunudlo gikan sa Dios; kay wala sing makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kon indi niya kaupod ang Dios.” Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Kon ang isa indi mabun-ag liwat, indi niya makita ang ginharian sang Dios.” Si Nicodemo nagsiling sa iya: “Paano mabun-ag ang isa ka tawo kon tigulang na sia? Indi sia makasulod sa taguangkan sang iya iloy sa ikaduha nga higayon kag mabun-ag, indi bala?” Si Jesus nagsabat: “Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Kon ang isa indi mabun-ag paagi sa tubig kag espiritu, indi sia makasulod sa ginharian sang Dios. Ang nabun-ag paagi sa unod, unod, kag ang nabun-ag paagi sa espiritu, espiritu. Indi magkatingala bangod nagasiling ako sa imo, Dapat kamo mabun-ag liwat. Ang hangin nagahuyop kon diin sini luyag, kag mabatian mo ang tunog sini, apang wala mo mahibaluan kon diin ini nagahalin kag kon diin ini nagapadulong. Amo man ang tagsatagsa nga nabun-ag paagi sa espiritu.” Bilang sabat si Nicodemo nagsiling sa iya: “Paano matabo ini nga mga butang?” Bilang sabat si Jesus nagsiling sa iya: “Ikaw isa ka manunudlo sang Israel apang wala ka makahibalo sini nga mga butang? Sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, Nagahambal kami sang amon nahibaluan kag nagapanaksi kami sang amon nakita, apang wala ninyo ginabaton ang amon panaksi. Kon wala kamo magpati sang ginsugiran ko kamo sang dutan-on nga mga butang, paano kamo makapati kon sugiran ko kamo sang langitnon nga mga butang?’”—Juan 3:1-12.