“Indi Pa Ini ang Akon Tion”

Ang drayber sang isa ka daku nga trak sang basura nadulaan sing kontrol. Ang iya trak nagsaka sa sidewalk kag nagbunggo sa isa ka mag-asawa kag sa 23 anyos nga lalaki nga nagalakat sa sidewalk. Suno sa isa ka pamantalaan sa New York City, napatay dayon ang mag-asawa kag nalipong naman ang lalaki. Sang naumpawan sia kag nakita ang natabo, ang una niya nga napensaran: ‘Indi ini matuod. Dios ko, buligi ako.’ Nagsiling sia, “Indi pa ini ang akon tion.”

MAHIMO nakabati ka naman sing pareho sini nga mga istorya. Kon ang isa ka tawo diutayan lang mapatay sa aksidente, ang iban nagasiling, ‘Indi pa niya tion’ pero kon mapatay na gani ang isa, nagasiling sila, ‘Tion na niya’ ukon ‘Pagbuot ini sang Dios.’ Ginapabangod man nila ini sa kapalaran, sa suerte, sa signos, ukon sa Dios, palareho lang gihapon ang ila pagpati. Suno sa ila ang tanan nga nagakatabo sa ila kabuhi, indi lamang sa tion sang aksidente ukon kamatayon, gintalana na kag wala na sila sing mahimo pa sa sini. Pero ini nga pagpati naghalin pa sang una.

Halimbawa, ang mga taga-Babilonia anay nagapati nga ang mga bituon kag ang mga posisyon sini may epekto sa ginahimo sang mga tawo. Gani, nagatangla sila sa langit para mangayo sing tanda kag panimad-on nga maggiya sa ila. Ang mga Griego kag mga Romano nagasimba sa mga diosa sang kapalaran, kay ang ila mga gahom sa pagkontrol sang kapalaran sang tawo mas mabaskog pa kon kaisa sangsa gahom sang ila pangulo nga mga dios nga sanday Zeus kag Jupiter.

Sa Sidlangan, ang mga Hindu kag mga Budhista nagapati nga ang tanan nga nagakatabo subong sa tawo resulta sang iya nagligad nga kabuhi, kag ang iya mga ginahimo subong amo naman ang basihan kon ano ang matabo sa masunod niya nga kabuhi. Ang iban nga relihion—lakip ang nagasiling nga mga Cristiano—nagapati man sini kay ginatudlo nila ang predestinasyon.

Gani, indi katingalahan nga bisan sa karon nga madamo na sing natun-an kag praktikal na ang mga tawo, madamo gihapon ang nagapati nga ang nagakatabo sa ila kabuhi, ang resulta sang ila ginahimo adlaw-adlaw, kag ang ila madangatan ginakontrol sang kapalaran kag wala sila sing may mahimo pa sa sini. Amo man bala sini ang imo panan-aw sa kabuhi? Ang mga nagakatabo bala sa aton kabuhi, ang aton mga kadalag-an kag mga kapaslawan—bisan ang pagkabun-ag kag ang kamatayon—natalana na gid? Ang imo bala kabuhi ginakontrol sang kapalaran? Tan-awon naton kon ano ang sabat sang Biblia sa sining mga pamangkot.

[Picture Credit Line sa pahina 3]

Ken Murray/New York Daily News