Ginabaton Bala sang Dios ang Tanan nga Porma sang Pagsimba?

Kinaandan nga mga sabat:

▪ “Ang tanan nga relihion mga dalan nga nagapadulong sa Dios.”

▪ “Wala sing kaso kon ano ang imo ginapatihan, basta ang importante sinsero ka lang.”

Ano ang ginsiling ni Jesus?

▪ “Sulod kamo sa puwerta nga makitid, kay masangkad ang puwerta kag mahapos ang dalan pakadto sa kalaglagan, kag madamo ang nagaalagi sa sini. Pero makitid ang puwerta kag mabudlay ang dalan pakadto sa kabuhi, kag diutay gid lang ang nakatultol sini.” (Mateo 7:13, 14, Maayong Balita nga Biblia) Wala nagapati si Jesus nga ang tanan nga dalan ukon relihion nagapadulong sa Dios.

▪ “Madamo ang magasiling sa akon sa sina nga adlaw, ‘Ginuo, Ginuo, wala bala kami nagpanagna sa imo ngalan, kag nagpanabog sang mga demonyo sa imo ngalan, kag naghimo sang madamong gamhanan nga mga buhat sa imo ngalan?’ Apang isiling ko sa ila: Wala gid ako makakilala sa inyo! Palayo sa akon, kamo nga mga manugbuhat sang pagkamalinapason.” (Mateo 7:22, 23) Indi tanan nga nagapangangkon nga sumulunod ni Jesus ginabaton niya.

IMPORTANTE gid para sa madamo nga relihioso nga tawo ang ila pagpati kag mga tradisyon. Apang ano ang matabo kon ini nga mga panudlo wala nagaugyon sa ginasiling sang Pulong sang Dios, ang Biblia? Ginpakita ni Jesus nga delikado ang pagsunod sa tradisyon nga ginhimo lamang sang tawo. Ginsilingan niya ang mga lider sang relihion sang iya panahon: “Ginpakawala-pulos ninyo ang pulong sang Dios bangod sang inyo tradisyon.” Dayon ginsambit niya ang ginsiling sang Dios: “Ini nga katawhan nagapadungog sa akon sa ila mga bibig, apang ang ila tagipusuon malayo sa akon. Wala sing pulos ang ila padayon nga pagsimba sa akon, bangod ginatudlo nila subong mga doktrina ang mga sugo sang mga tawo.”—Mateo 15:1-9; Isaias 29:13.

Indi lamang pagpati ang importante, kundi importante man ang paggawi. Ang Biblia nagasiling tuhoy sa pila ka tawo nga nagapangangkon nga nagasimba sa Dios: “Ginapahayag nila sing dayag nga nakilala nila ang Dios, apang ginapanghiwala nila sia paagi sa ila mga buhat.” (Tito 1:16) Ang matuod, may ginsiling ang Biblia parte sa mga tawo sa aton panahon: “Sa baylo nga higugmaon ang Dios, ginahigugma nila ang kinasadya. Bisan pa ginapakitakita nila nga relihioso sila, ang ila relihion indi matuod. Indi kamo mag-upod sa sina nga mga tawo.”—2 Timoteo 3:4, 5, Contemporary English Version.

Huo, kinahanglan ang pagkasinsero, pero kulang pa ini. Ngaa? Bangod ang isa ka tawo puede mangin sinsero bisan sala ang iya pagpati. Gani importante gid ang sibu nga ihibalo tuhoy sa Dios. (Roma 10:2, 3) Ang pagkuha sini nga ihibalo kag ang pagtuman sa ginasiling sang Biblia makabulig agod mapahalipay naton ang Dios. (Mateo 7:21) Gani, ang husto nga relihion amo yadtong may husto nga motibo, husto nga pagpati, kag husto nga buhat. Kag ang husto nga buhat amo ang paghimo sang kabubut-on sang Dios adlaw-adlaw!—1 Juan 2:17.

Kon luyag mo pa gid mahibaluan ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa Dios, kontaka ang mga Saksi ni Jehova para hiwatan ka sing wala bayad nga pagtuon sa Biblia sa imo balay.

[Blurb sa pahina 9]

Ang husto nga relihion amo yadtong may husto nga motibo, husto nga pagpati, kag husto nga buhat