Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Nahibaluan Mo Bala?

Nahibaluan Mo Bala?

 Nahibaluan Mo Bala?

May rason bala si Poncio Pilato nga magkahadlok kay Cesar?

Agod piliton ang Romanong Gobernador nga si Poncio Pilato nga ipapatay si Jesus, ang Judiyo nga mga lider nagsiling: “Kon buy-an mo ini nga tawo, indi ka abyan ni Cesar.” (Juan 19:12) Si “Cesar” nga ginasambit diri amo ang Romanong Emperador nga si Tiberio. May rason bala si Pilato nga magkahadlok sa sini nga Cesar?

Ano nga sahi sang tawo si Tiberio Cesar? Pila ka tuig antes ginbista si Jesus, si Tiberio kilala na subong “isa ka tawo nga interesado lang sa iya kaugalingon nga kaayuhan kag ginahimo niya ini sa tuman kalaut kag binastos nga paagi,” suno sa The New Encyclopædia Britannica. Tuman sa iya ka suspetsuso amo nga ginapaantos niya kag ginapapatay ang bisan sin-o nga sa banta niya nagatraidor sa iya. “Kon patihan ang mga istoryador nga nagkabuhi sang tion niya,” suno sa amo gihapon nga reperensia, “ang iya paborito nga mga kalingawan binastos kag masingki. Tuman man kapintas kag patarasak lang ang iya paagi sa pagpamatay.”

Gani, daku ang impluwensia sang reputasyon ni Tiberio sa desisyon ni Pilato nga tumanon ang Judiyong mga lider kag imando ang pagpatay kay Jesus.—Juan 19:13-16.

Ngaa ginhinawan ni Jesus ang mga tiil sang iya mga apostoles?

Sa Israel sang una, ang kalabanan nga mga tawo nagatiniil lang samtang nagahimo sang ila mga ulubrahon. Kon may ginasuksok gid man sila, sandalyas lang ini. Apang bangod mayab-ok kag malutak ang mga alagyan kag latagon, indi malikawan nga mahigkuan ang ila mga tiil.

Gani kon magsulod ang isa ka tawo sa balay, kinabatasan na nga ginauba niya ang iya sandalyas. Subong pagpakita sing pagkamaabiabihon, dapat hinawan sang tagbalay ukon sang iya suluguon ang tiil sang bisita. Pila ka beses nga ginsambit sa Biblia ini nga kinabatasan. Halimbawa, ginhambalan ni Abraham ang iya mga bisita: “Ipakuha karon ang diotay nga tubig, kag hinawi ninyo ang inyo mga tiil, kag pahuway kamo sa idalum sang kahoy, samtang nagakuha ako sang isa ka hungit nga tinapay, agud malig-on ninyo ang inyo tagiposoon.”—Genesis 18:4, 5; 24:32; 1 Samuel 25:41; Lucas 7:37, 38, 44.

Ini nga impormasyon makabulig sa aton nga mahangpan kon ngaa ginhinawan ni Jesus ang mga tiil sang iya mga disipulo sa iya katapusan nga Paskua (kapiestahan sang mga Judiyo). Sadto nga tion, wala sing tagbalay ukon suluguon nga magahinaw sa ila mga tiil, kag wala man sing isa sa mga disipulo nga nagboluntaryo nga himuon ini. Gani paagi sa pagkuha sing palanggana nga may tubig kag sing tualya agod hinawan kag pahiran ang mga tiil sang iya apostoles, gintudluan sila ni Jesus sing leksion tuhoy sa gugma kag pagkamapainubuson.—Juan 13:5-17.